Športové gymnázium

793

– umožňuje rozvinúť športovú kariéru v kombinácii so získaním všeobecného vzdelania s maturitou a osvedčenia trénera III. kvalifikačného stupňa

– určené pre absolventov základných škôl

– prijímanie na základe talentových skúšok