Športový manažment

852

– umožní získať úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, ktoré pripraví absolventov na výkon povolania odborných činností v športe, absolvent získa osvedčenie trénera III. kvalifikačného stupňa