Strojárstvo

608

Študijný odbor poskytne študentom odborné technické vzdelávanie v oblasti výrobných technológií, konštrukcie, automatizácie, ako aj všeobecnovzdelávací základ potrebný na ďalšie vysokoškolské štúdium. Na výber sú viaceré zamerania: stavba strojov, technický manažment, grafické systémy i ekonomika podnikania.