Strojný mechanik

625

– 3-ročný učebný odbor

– oprava, údržba strojov a zariadení