Strojný mechanik

507

– 3-ročný učebný odbor

– oprava, údržba strojov a zariadení