Technika a prevádzka dopravy

497

– môžeš pracovať v dopravnom podniku vo funkcii vedúceho dopravy, servisného technika, kvalifikovaného vodiča nákladnej dopravy, podnikať v cestnej nákladnej doprave, pracovať vo výrobných automobilových závodoch, pracovať ako technik v staniciach technickej kontroly, získať vodičské oprávnenie skupiny C, a to počas štúdia. Máš možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.