Textilný dizajn

676

Odbor vo výchovno-vzdelávacom procese prepája výtvarno- tvorivé vedomosti žiaka s remeselnou odbornosťou. Ucelený sumár textilných techník (výšivkárske a čipkárske techniky, ručné tkanie a viazanie gobelínov, technika batík a maľovanie na textil, pletenie a háčkovanie, konštrukcia a modelácia odevov) tvorí fundament výtvarného spracovania textilu na tomto oddelení.

Osvojenie si tradičných textilných techník nie je konečným uchopením odbornosti, tým je ich výtvarný posun a prehodnotenie do súčasného myslenia v dizajne. K tomu patrí aj využitie netextilných materiálov, teda práca s plastmi, papierom, technickými tkaninami, drôtom, kovom…