Vychovávateľsko – opatroveľská činnosť

528

Umožňuje prácu s aktívnymi seniormi, tvorbu a organizáciu voľnočasových aktivít, zabezpečovanie starostlivosti o deti aj dospelých, ktorí túto pomoc potrebujú.