K 01.05. 2019 na vlastnú žiadosť ukončí činnosť MUDr. Pavol Buzek (PB medik, s. r. o.), všeobecná ambulancia pre dospelých, Zdravotné stredisko, Strečnianska 13, 851 05 Bratislava-Petržalka.

Zdravotný obvod po MUDr. Pavlovi Buzekovi sa prerozdeľuje nasledovne:
ulice: Holíčska nepárne čísla, Hrobákova párne čísla, Starhradská, Tematínska, Topoľčianska

preberá: TOMA-MED s.r.o., Všeobecná ambulancia pre dospelých, Zdravotné stredisko, Strečnianska 13, 851 05 Bratislava-Petržalka, MUDr. Nadia Lazar.