K 13.5.2019 na vlastnú žiadosť ukončila činnosť spoločnosť  VITAL MED, s.r.o. (MUDr. Margita Kafková), – všeobecná ambulancia pre dospelých, zdravotné stredisko M. Schneidra Trnavského 8, 841 01  Bratislava.

Zdravotný obvod sa prerozdeľuje nasledovne:

Bagarova, Beňovského

Viatica s.r.o. – MUDr. Helena Ivančová, všeobecná ambulancia pre dospelých, Zdravotné stredisko, Saratovská 24, 841 02 Bratislava – Dúbravka

Bullova, Damborského

AVE VITA, s.r.o. – MUDr. Andrea Elanová, všeobecná ambulancia pre dospelých, Zdravotné stredisko, Saratovská 24, 841 02 Bratislava – Dúbravka

Harmincova

MUDr. Darina Šteffeková s.r.o. – MUDr. Darina Šteffeková, všeobecná ambulancia pre dospelých, Kristy Bendovej 4, 841 02 Bratislava – Dúbravka

Húščavova, Lipského

SOMED s.r.o. – MUDr. Soňa Ostrovská, všeobecná ambulancia pre dospelých, Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 841 04 Bratislava – Karlova Ves

Na vrátkach, Nemčíkova

Care Med, s.r.o. – MUDr. Jana Brenčičová, všeobecná ambulancia pre dospelých, Saratovská 26, 841 02 Bratislava – Dúbravka

Polianky

MEDICUS PARTNERS s.r.o. – MUDr. Dagmar Tarinová, všeobecná ambulancia pre dospelých, Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 84104 Bratislava – Karlova Ves