Dovoľujeme si Vám oznámiť, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti Orthos Paidion, s.r.o., ktorý prevádzkuje ambulanciu v odbore všeobecné lekárstvo, lekár: MUDr. Veronika Vojtaššáková,  s miestom prevádzkovania ambulancie Vajnorská 40, 826 06 Bratislava – Nové Mesto, prijíma nových pacientov do zdravotnej starostlivosti.

Kontaktné údaje: +421 2 49 202 509  ; 0909 164 451; email: v.vojtassakova@gmail.com

Informácia o ordinačných hodinách: https://bratislavskykraj.sk/najdite-lekara-specialistu/