Dovoľujeme si vám zaslať informáciu o uvoľnení zdravotného obvodu. Od septembra 2019 plánuje ukončiť činnosť všeobecná ambulancia pre deti a dorast v obci Gajary. 

Obec ponúka nájom za priestory ambulancie vo výške  0€/za rok, pripadne symbolické 1€/rok.

Zároveň je obec otvorená možnosti záujemcovi hradiť dohodnutú časť sumy za prenájom bytu v Malackách.