v odbore všeobecné lekárstvo spoločnosti VITAL MED, s.r.o. (MUDr. Margita Kafková),
M. Schneidra Trnavského 8, 841 01 Bratislava

Pacienti, ktorých priezvisko sa začína písmenami A až I  

Zastupovanie je zabezpečené poskytovateľom
Med Prax, s.r.o., MUDr. Helena Mániková
M. Schneidra Trnavského 8, 841 01 Bratislava

Pacienti, ktorých priezvisko sa začína písmenami J až Q 

Zastupovanie je zabezpečené poskytovateľom
MEDIRA, s.r.o., MUDr. Estera Kubicová
M. Schneidra Trnavského 8, 841 01 Bratislava

Pacienti, ktorých priezvisko sa začína písmenami R až Z 

Zastupovanie je zabezpečené poskytovateľom
SA – FE AMBULANCIA, s.r.o., MUDr. Viera Sámelová
M. Schneidra Trnavského 8, 841 01 Bratislava


Zastupovanie sa zabezpečuje do 13.05.2019.