Pestrý deň 2024: Sviatok pohybu a priateľstva na Partizánskej lúke

356

Dňa 14. júna 2024 sa Partizánska lúka v Bratislave rozžiarila farbami a aktivitami, keď Domov sociálnych služieb Rozsutec hostil pätnásty ročník športového podujatia Pestrý deň. Toto jedinečné stretnutie sa už tradične teší veľkej obľube medzi zariadeniami sociálnych služieb Bratislavského kraja a aj tento rok sa nieslo v duchu pohybu, spolupráce a radosti z hry.

Súťaže a aktivity

Desať súťažných družstiev z Bratislavského kraja malo možnosť preveriť svoje zručnosti v poznávaní prírody, hasení ohňa a podávaní prvej pomoci. Každá z týchto aktivít bola nielen zábavná, ale aj poučná, čo prispelo k celkovej edukatívnej hodnote podujatia.

Vyhodnotenie a ocenenia

Pri vyhodnotení súťaží sa udeľovali medaily a ocenenia, ktoré zabezpečilo občianske združenie Nádej pre Rozsutec. Všetci účastníci, vrátane prijímateľov sociálnych služieb, odchádzali s medailou a balíčkom plným prekvapení. Dekoráciu víťazov prevzal Ing. Peter Šramko, bývalý starosta Mestskej časti Lamač, ktorý je pravidelným hosťom podujatia.

Vďaka partnerom a výhľad do budúcnosti

Organizátori vyjadrili vďačnosť všetkým dobrovoľníkom, partnerom a podporovateľom, ktorí umožnili uskutočnenie Pestrého dňa. Dúfajú, že tradícia Pestrého dňa bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch, pričom každý ročník prinesie nové zážitky a posilní vzťahy medzi účastníkmi.