Plán dní otvorených dverí župných stredných škôl 2023/24

10937

Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej pôsobnosti 54 stredných škôl, čiže deviataci základných škôl si naozaj majú z čoho vyberať. Práve toto je obdobie, kedy začínajú uvažovať, čo ďalej, kam budú smerovať ich kroky.

Niektorí vedia svoje povolanie od malička, ale iní si to potrebujú ujasniť, všetko preskúmať. Na to sú ideálne Dni otvorených dverí, ktoré školy organizujú niekoľkokrát do roka. Privítajú vo svojich priestoroch možno aj svojich budúcich študentov, ktorí zistia podrobnosti o štúdiu, odboroch, úspechoch, mimoškolských aktivitách. Pozývame vás na Dni otvorených dverí župných stredných škôl.

Pre lepšiu orientáciu sa v ponuke stredných župných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK majú žiaci, rodičia a výchovní poradcovia k dispozícii nielen webovú stránku www.strednapremna.sk ale aj brožúru Končíš základku? Vyber si strednú podľa seba!

Názov školyDátum
OA, Dudová 4, BA29.11.202322.2.2024
OA, Račianska 107, BA24.10.202316.2.2024
SPŠE, Hálova 16, BA24.10.202322.2.2024
SOŠ pedagogická, Bullova 2, BA16.10.20235.2.2024
OA, Nevädzová 3, BA25.10.20231.3.2024
SPŠE, Karola Adlera 5, BA7.11.2023
SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA15.11.202314.2.2024
Spojená škola, Pankúchova 6, BA29.11.202314.2.2024
Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, BA30.1.2024
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, BA6.12.2023 ZRUŠENÉ
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábr.5, BA9.11.20238.2.2024
ŠUP Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, BA24.11.202322.3.2024
ŠUP, Sklenárova 7, BA23.11.202315.2.2024
SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA20.11.2023
SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra22.11.20237.2.2024
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, BA18.10.20236.11.2023Tretí termín DOD 29.11.2024.
Od 28. 09. 2023 realizujeme aj online DOD – každý druhý štvrtok o 17:00 hod.
SZŠ, Záhradnícka 44, BA1.12.20239.2.2024
Spojená škola, Ostredková 10, BA7.2.2024
Gymnázium Karola Štúra, Nám. slobody 5, Modra1.2.2024
SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok13.12.202315.2.2024
Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, BA7.12.2023
Gymnázium, Hubeného 23, BA4.9.20235.12.2023
Konzervatórium,Tolstého 11, BA11.11.202327.1.20246.4.2024
Gymnázium, Grösslingová 18, BA16.11.2023
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, BA26.1.2024
SPŠE, Zochova 9, BA21.11.2023
Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka, Vazovova 6, BA30.1.2024
Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky15.2.2024
SZŠ, Strečnianska 20, BA15.11.202314.2.2024
OA, Myslenická 1, Pezinok21.11.2023
Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo10.10.202330.11.2023DOD tretí termín 7.2.2024 – spojený s medzinárodnou súťažou v aranžovaní kvetín Malinovský Valentín
SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec26.10.202314.12.20237.2.2024
SOŠ IT, Hlinícka 1, BA21.11.202320.2.2024
Gymnázium, Senecká 2, Pezinok11.12.202314.2.2024
SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra 17.10.20239.11.2023
ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13, BA9.2.2024DOD na ZŠ pre budúcich prvákov 5.4.2024
Spojená škola, Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji18.10.202314.11.20238.12.2023, 09.12.2023, 01.02.2024, 22.02.2024
HA, Mikovíniho 1, BA7.12.2023
SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA 21.11.202325.11.2023
SOŠ beauty služieb, Račianska 105, BA5.12.20236.2.2024
Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec23.11.202324.11.202323.11.2023 – pre žiakov 9. roč. ZŠ J.G. Tajovského Senec
24.11.2023 – pre žiakov 9. roč. ZŠ Mlynská, Kysucká a okolité školy
8.2.2024 – pre žiakov 5. roč. všetkých ZŠ, o 17:00 pre rodičov piatakov
SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA21.11.20236.2.2024
SOŠ GaHS, Farského 9, BA6.12.202325.1.2024
SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA23.11.202313.2.2024
SOŠ technická, Vranovská 4, BA25.10.202330.11.202327.1.2024
SOŠ dopravná, Kvačalova 20, BA19.12.202330.1.2024
SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA8.11.202313.2.2024
SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA16.11.20237.2.2024
Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, BA20.2.202419.3.2024
Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, BA20.2.202419.3.2024DOD len virtuálne
Spojená škola, Tokajícka 24, BA15.11.202321.2.2024
SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA17.10.2023
SOŠ technológií a remesiel Ivanská cesta 21, BA 25.11. 2023