Podpredsedovia Bratislavského samosprávneho kraja

Mgr. Mikuláš KRIPPEL, PhD.
(sociálna oblasť)
mikulas.krippel@region-bsk.sk

AKTIVITY
 • Regionálne stretnutie pri príležitosti 100. výročia vzniku 1. ČSR „Odkaz M. R. Štefánika aj po 100 rokoch aktuálny“ v Dunajskej Lužnej, príhovor.
 • Slávnostná recepcia pri príležitosti 100. výročia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov v historickej budove NR SR v Bratislave.
 • Galavečer Nadácie detského kardiocentra, pri príležitosti 25. výročia jej založenia v Redute.
 • Benefičný koncert SZTP „Umelci srdcom“ XXII. Ročník v Istropolise.
 • Rekonštrukcia historickej bitky v Lamači.
 • Tour de OSCE etapa Viedeň – Bratislava/cyklotúra diplomatov OBCE z Viedne do Bratislavy/.
 • Pretek Veľká cena Bratislavy – pretek Česko – Slovenského pohára v para plávaní ZKR Gaudeamus, Mokrohájska.
 • 18. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže s medzinárodnou účasťou „Slovensko, krajina v srdci Európy 2018.“Záštitu prevzal predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini.“
 • DSS Plavecké Podhradie – Spievajme na ľudovú nôtu Sološnica
 • Účasť na svätej omši v Katedrále sv. Martina v Bratislave.
 • Otvorenie 4. ročníka Krajskej prehliadky v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov /Jednota dôchodcov na Slovensku Krajská organizácia Bratislava/.
 • Slávnostný galavečer pri príležitosti oslavy 25. výročia Slovenského olympijského výboru, v budove SND v Bratislave.
 • Odborný seminár k 20. výročiu založenia DSS Rozsutec – otvorenie.
 • Podujatie – Rýchlik Zoška – Bratislava.
 • Kladenie vencov pri príležitosti 74. výročia SNP v Pezinku.
 • Oslava 74. výročia SNP v Banskej Bystrici.
 • DSS Plavecké Podhradie – 13 ročník športovo- zábavných hier.
 • Deň otvorených dverí DSS Rača – pozdravenie.
 • Okresné športové hry Slovenský zväz telesne postihnutých Malacky- športový areál Gajary – pozdravenie účastníkov.
 • DSS Merema – slávnostné otvorenie IX. Ročníka petangového turnaja na farme Pod Gaštankou v Modre.
 • Deň krivých zrkadiel – pozdravenie /Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím/
 • Keramické trhy Pezinok – otvorenie.
 • Bratislavský samosprávny kraj odmenil zamestnancov zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti BSK za prvý polrok 2018
 • Vernisáž výstavy Eugen Bárkány „Medzi Prešovom a Bratislavou“ v Židovskom múzeu.
 • Športový deň DSS Rača.
 • Odovzdávanie cien „Mladí záchranári Senec.“Deň otvorených dverí Báhoň.
 • Otvorenie Plesu Seniorov Bratislavského kraja v Inchebe Expo Aréne v Bratislave.
 • Príhovor na Fašiangovom plese MEREMA v kultúrnom dome v Modre.
 • Otvorenie kurzu „Hranice vzťahu s klientom v pomáhajúcich profesiách v centre rodiny v Bratislave“.
 • Výjazdové rokovanie DSS Kaštieľ Stupava.
 • Účasť na Ekumenických službách božích ECAV Dunajská Lužná.
 • Pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom MPSVR SR.
 • Účasť na konferencii Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám na území Bratislavského samosprávneho kraja.
 • Účasť na slávnostnej inaugurácii rektora a dekanov fakúlt Ekonomickej univerzity Bratislava.
 • Návšteva Adeli centra v Piešťanoch.
 • Spomienková slávnosť k 170. výročiu úmrtia básnika Jána Hollého v Bratislave, položenie venca.
 • Slávnostné odovzdávanie ocenení v sociálnej oblasti za rok 2018.

PhDr. Alžbeta OŽVALDOVÁ
(oblasť dopravy)
alzbeta.ozvaldova@region-bsk.sk

AKTIVITY
 • Účasť na tlačovke k programovému vyhláseniu predsedu BSK.
 • Otvorenie vernisáže výstavby akademického maliara Doc. v CIIC na Biskupickej ulici
 • Zasadnutie za účasti RCB a predsedu BSK ohľadom investičných zámerov – list ministrovi dopravy.
 • Stretnutie s vedením ŠGN a plán na záchranu nemocnice.
 • Pracovné stretnutie s ministrom dopravy na MDURR SR na témy možnosti zlepšenia dopravy v BSK.
 • Stretnutie s generálnym riaditeľom UNB Ružinov ohľadom ŠGN v Podunajských Biskupiciach.
 • Stretnutie s predstaviteľmi železníc ohľadom problémových uzlov v BSK (Bernolákovo).
 • Účasť na tlačovke ohľadom rozšírenia D1 (minister, župan, starostovia okolitých obcí).
 • Účasť na odovzdávaní ocenení Samuela Zocha a pamätných listov.
 • Účasť na proteste proti ilegálnej skládke VASSAL.
 • Stretnutie s generálnym tajomníkom Ministerstva zdravotníctva za účasti vedenia UNB Ružinov a ŠGN.
 • Účasť na slávnostnom otvorení turistickej sezóny vlaku Záhoráčik , vodáckej sezóny a cyklistickej sezény v Gajaroch.
 • Účasť na koncerte v katedrále Sv. Martina.
 • Účasť na výberových konaniach riaditeľa dopravy BSK.
 • Cezhraničná spolupráca HU-SK – monitorovací výbor cezhraničnej spolupráce.
 • Účasť na slávnostnej sv. omši za BSK a následné ukladanie vencov – kostol sv. Mikuláša.
 • Zasadnutie členov dotačnej komisie s predsedom BSK a odbornými hodnotiteľmi projektov.
 • Účasť na slávnostnej akcii odovzdania vyznamenania veľvyslancovi Maďarskej republiky na Slovensku.
 • Krajská rada zamestnávateľských zväzov pre odborné vzdelávanie.
 • Kontrolný deň s pracovníkmi RCB v rámci kraja.
 • Výjazd a kontrola okolia jazier SOŠ Ivanka pri Dunaji.
 • Regionálne združenie starostov mestských častí hl. mesta Bratislavy na BSK.
 • Účasť na tlačovke s ministrom dopravy, s primátorom Bratislavy, s riadiacim pracovníkom BID a zástupcom vlakových dopravcov pri vedení Regio Jet do IDSBK od 1. apríla.
 • Na základe pozvania účasť na sneme Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti).
 • Rozhovor do rádia RTVS o RDS BK (Pátria).
 • Kontrolný deň s vedením RCB na stavbách – Čierna Voda – Malacky – Závod kruhový objazd Nová Dedinka
 • Tlačovka pri spustení prác na D4/R7, D1 – Triblavina za účasti ministra dopravy, predsedu BSK, starostov okolitých obcí, vedenia NDS

 

 • Stretnutie so starostami ZMOMR na riešenie problému obchvatu Pezinsko.
 • Stretnutie s hlavnými predstaviteľmi Železníc Slovenskej republiky, ktorého témou bola užšia spolupráca, zdvojkoľajnenie, zahustenie, vyššia intenzita vlakov na území BSK, ako aj téma budovania II. a III. koľají a terminálov na území BSK.
 • Stretnutie s ministrom dopravy A. Érsekom na tému spolupráce župy a ministerstva v oblasti železničnej dopravy, prípravy záchytných parkovísk v rámci kraja rozšírenie D1, 1/61, D4/R7 (postup prác, termíny).
 • Stretnutie OZ Triblavina, ministra dopravy A. Érseka a objasnenie postupu prípravy rozšírenia D1.
 • Zasadnutie regionálneho združenia starostov mestských častí hlavného mesta Bratislavy v Rači.
 • Stretnutie, výmena skúseností s pracovníkmi BID.
 • Zasadnutie členov poradného orgánu župana J. Drobu na udelenie cien Samuela Zocha a pamätných listín.
 • Účasť na výberovom konaní šéfa dopravy 1., 2., 3. kolo.
 • Stretnutie vicežupanov Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja na TSK ohľadom spolupráce a pravidelných ďalších stretnutí – výmena skúseností.
 • Výjazd do oblasti Senecka – kontrola ciest a mostov v správe BSK.
 • Účasť na zasadnutiach dotačnej komisie na hodnotenie projektov (23.2, 2.3.2018)
 • Rokovanie ZMOMR na BSK.
 • Rokovanie s generálnym riaditeľom RCB Milanom Valašíkom ohľadom ciest v správe župy.
 • Výjazd Malacko – návšteva a obhliadka ciest Malackého regiónu.
 • Stretnutie s pracovníkmi ministerstva zdravotníctva a s pracovníkmi ŠGN ohľadom nového Geriatrického centra – Nemocnica Podunajské Biskupice.
 • Stretnutie s riaditeľom SAD Petrom Sádovským, téma – autobusová doprava v regióne, Slovak Lines a BID.
 • Zastúpenie Bratislavského kraja na politickej konferencii Centrope v Gyori, preberanie predsedníctva.
 • Stretnutie s RCB ohľadom obchvatu Pezinok – Grobovo.
 • Stretnutie s predstaviteľmi politických strán ohľadom zákona 369 o obecnom zriadení.
 • Rokovanie s NDS o rozšírení D1 a križovatky Triblaviny.
 • Výjazd Pezinsko – návšteva a obhliadka ciest Pezinského regiónu.
 • Rozhovor v Slovenskom rozhlase o Bratislavskej integrovanej doprave.
 • Účasť na otvorení Danubius gastro – Incheba.
 • Stretnutie s občianskym združením – Triblavina.
 • Stretnutie – Hasičský zbor – vytvorenie nového Hasičského centra v Bratislavskom regióne.
 • Odovzdanie Ceny Flóry za Bratislavský samosprávny kraj.
 • Ukladanie venca z príležitosti 73. výročia ukončenia II. svetovej vojny.
 • Účasť na pracovnej porade Európskeho zasadnutia územnej  spolupráce (EZUS) vo Veľkom Mederi.
 • Kontrola stavu prípravy rekonštrukcie ciest v BSK za účasti RCB.
 • Športový deň detí s podporou dotácie z BSK.
 • Účasť na zhromaždení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce v Győri za BSK.
 • Kontrolný deň s vedením RCB-Čierna Voda I. etapa.
 • Stretnutie u predsedu BSK s primátorom Bratislavy a s odbornými pracovníkmi na tému  záchytné parkoviská a verejná doprava.
 • zhromaždenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce v Tatabányi.
 • Otvorenie dopravného detského ihriska v Stupave.
 • Prezentácia nových cestovných poriadkov za účasti BID pre obce v BSK.
 • Stretnutie s generálnym riaditeľom ÚNB, téma Špecializovaná geriatrická nemocnica v Podunajských Biskupiciach.
 • Kontrola priebehu rekonštrukcie ciest, prípravy okružnej križovatky v Novej Dedinke (Čierna Voda, Závod, Reca)
 • Zasadnutie SAD, BID, pracovníkov dopravy – téma: zvýšenie počtu autobusov SAD od 15. augusta 2018.
 • Stretnutie s ministrom dopravy na BSK – záchytné parkoviská, tiopy, I/61 – rozšírenie, objem výkonov vlakovej dopravy na ďalší rok, výmena železničného závoru v Bernolákove.
 • Účasť na zasadnutí 8 krajov na Ministerstve dopravy a výstavby SR so štátnou tajomníčkou Ladislavou Cengelovou Ministerstva dopravy a výstavby SR na tému: Verejná osobná doprava 2030
 • Kontrolný deň s vedením RCB – Čierna Voda, Malacky, Závod.
 • Zhromaždenie EZUS-u (Európske zoskupenie územnej spolupráce) v Tatabányi. Preberanie predsedníctva od 1. júla (TSK)
 • Slávnostná imatrikulácia – 16. ročník Detskej Univerzity Komenského.
 • Kontrolný deň – Malacky, Rohožník, spustenie Rohožníka z IROP-u, oznamy do médií o uzávierke a náhradných trasách z Rohožníka.
 • Tlačovka na Mlynských Nivách na tému: IDS za účasti BID, Slovak lines, predsedu BSK
 • Zasadnutie monitorovacieho výboru EZUSU
 • Aktuálna situácia vo verejnej doprave v BSK a TTSK, za účasti oboch predsedov krajov – memorandum o spolupráci.
 • Určenie harmonogramu prác – 22.08.2018 odsúhlasené vládou náš návrh na uvoľnenie prostriedkov štátneho rozpočtu na revitalizáciu cesty II/50 Senec – Viničné – Pezinok . 7,2 mil. pre kraj
 • Porada na RCB za účasti predsedu p. Drobu ohľadom obchvatu „Grobov“
 • Kontrolný deň na kruhovom objazde Nová Dedinka
 • Rozhovor do rádia Pátria o integrovanej doprave, prebiehajúcich rekonštrukciách ciest v BSK,
 • Otvorenie IV. Fóra Dunajského fondu – spojenie riekou v Divadle Aréna
 • Stretnutie BSK a Juhomoravského kraja k 100 výročiu ČSR v Bruseli za prezentácie gastronómie, vína a prác študentov našej umeleckej školy.
 • Plán udržateľnej mobility za účasti všetkých dopravcov
 • Účasť na stretnutí s čínskou delegáciou – stretnutie so zástupcami z čínskeho mesta Kanton (Guangzhou), provincia Kuang-tung

Ing. arch., Mgr. Art Elena PÄTOPRSTÁ
(oblasť životného prostredia)
elena.patoprsta@region-bsk.sk

AKTIVITY
 • Prehliadka hydraulickej clony v Slovnafte a rokovanie o  problematike rizika znižovania hladiny podzemných vôd v Bratislave.
 • Návšteva Ekocentra v Zaježovej, rokovanie o skúsenostiach s trvalo udržateľnosťou ekocentier v Čechách a na   Slovensku a napĺňaní programu ekovýchovy pre stredné školy BSK.
 • Rokovanie s zástupcami lesného závodu LESY SR o znížení ťažby v chránených územiach Bratislavy Devínska kobyla, Vydrica, Pečniansky les, Biskupské luhy a možnosti rozšíriť lesy osobitého určenia.
 • Rokovania s zástupcami ŠOP o možnostiach implementácie strategických dokumentov BSK: Koncepcia ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v BSK   a  Urbanisticko-krajinárska štúdia na ochranu pred prívalovými dažďami v Malokarpatskej oblasti
 • Príprava a rokovanie o zadaní výskumu k efektívnej biologickej forme redukovania komárích kalamít v obciach BSK. (FOTO ilustračné k chemickým postrekom v prílohe).
 • Spracovanie podkladov do rozpočtu pre nový Podprogram 1.9., Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie, prevencia a ochrana zdravia obyvateľstva.
 • Lodná doprava – informatívne stretnutie oddelenia dopravy a oddelenia územného plánu a životného prostredia so Združením obcí ProDanubia – potenciálnym záujemcom o spoluprácu s BSK pri realizácií osobnej lodnej dopravy DunajBus – Šamorín Bratislava. Rokovanie k projektu TRANSDANUDE, ktorý spracoval pre BSK AUREX – Štúdia vybraných prístavísk k dopravnému lodnému spojeniu DUNAJBUS na trase Hamuliakovo – Bratislava s možnosťou prepojenia na Hainburg a Viedeň a príprava územnoplánovacích podkladov pre rokovanie  o lodnej doprave s županom a vicežupankou pre dopravu.
 • Rokovanie z vedením komory architektov pri odovzdávaní cien za architektúru CE.ZA.AR 2017 v Galérií Satelit v Bratislave, o možnostiach spolupráce s BSK pri vyhlasovaní architektonických súťaží
 • Rokovanie s predsedom Slovenskej komory architektov   Ing. arch. Imrichom PLEIDELOM a členom predstavenstva Ing. arch. Rudolfom ŽÁKOVSKÝM.
 • Účasť na rokovaní oddelenia stratégie s rakúskym partnerom v Marchegu, k cyklomostu Vysoká pri Morave – Marchegg.
 • Účasť na rokovaní stratégie s partnermi k projektovej dokumentácií Ekocentra v Čunove.
 • Účasť na rokovaní odboru  školstva o možnosti Ekocentier v BSK.Rokovanie s riaditeľom BVS o doplnení Memoranda o spolupráci o duálne vzdelávanie a spoluprácu pri budovaní cyklotrás a predstavenie materiálu na rokovanie predstavenstva BVS.
 • Príprava podkladov s PhDr. Branislavom Masarovičom k výstupu v RTVS, k problematike znečistenia podzemných vôd a k ťažbe dreva v rekreačných lesoch hlavného mesta SR (Ranné správy RTVS 6. 2. 2018).
 • Pracovné stretnutie s odbornou verejnosťou k problematike ochranných pásiem vodných zdrojov na Žitnom ostrove a postupu ako napĺňať povinnosť ich dodržiavania na území BSK.
 • Pracovné stretnutie spolu s oddelením ŽP, stratégie BSK, podpredsedom SAV RNDr. Pavlom Simanom, PhD., odborníkmi SAV a odborníkmi z Prírodovedeckej fakulty UK k problematike dekontaminácie environmentálnej záťaží na území BSK, (partneri spoločného projektu BSK, SAV a Prírodovedeckej fakulty UK). Spolupráca pri spracovaní zadania pre efektívny monitoring, model podzemných vôd a postupu ich kontaminácie a výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže na území Bratislavy vo vzťahu k Žitnému ostrovu.
 • Spracovanie otázok pre MŽP vyplývajúcich z rokovania s odbornou verejnosťou, SAV a PF ÚK vo veci vyhodnotenie dopadov zdrojov znečistenia na zdravie obyvateľstva BSK a k spracovaniu výsledkov Čiastkovej záverečnej správy SAV a Prírodovedeckej fakulty UK o stave znečistenia podzemných vôd z environmentálnej záťaže, (ktorú si dal vypracovať Bratislavský samosprávny kraj).
 • Prerokovanie k materiálu ŠOP Stanovisko Bratislavského samosprávneho kraja k Projektu ochrany Chráneného areálu Devínska Kobyla na OÚ BA, ktoré sa ale uskutočnilo dňa 15.02.2018 v budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja (z dôvodu ohlásenia bombového útoku na budovy MV.) Prišlo nám poďakovanie zo strany OÚ BA za poskytnutie priestorov BSK na dokončenie rokovania.
 • Spracovanie stanoviska (v spolupráci z poslancami BSK, vedúcim komisie ŽP, odbornou verejnosťou a oddelením ŽP) k materiálu Projekt ochrany Chráneného areálu Devínska Kobyla, na základe dohody z prerokovania OÚ BA, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.02.2018 v budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom je zachovanie rezervácie Devínska Kobyla a zachovanie ochranných pásiem pred výstavbou v chránenom území.)
 • Rokovanie „Lesy SR – odštepný závod Smolenice“ v Smoleniciach v termíne 22.02.2018.
 • Na stretnutí sa preberala problematika lesného hospodárstva v Bratislavskom samosprávnom kraji. Zástupcovia Lesov SR prezentovali spôsoby lesného hospodárenia a legislatívnych rámcov. Pani podpredsedníčka informovala o strategických dokumentoch BSK a o tom, že Úrad BSK musí predovšetkým reflektovať záujmy občanov kraja, čím otvorila tému dočasne pozastavenej plánovanej ťažby v lesoch v lokalitách Vydrica, Pečniansky les, Sihoť a Devínska Kobyla. Pani Pätoprstá prezentovala generálnemu riaditeľovi Lesov SR, pánovi Ing. Staníkovi, dôležitosť vodozádržnej funkcií a iných mimoprodukčných funkciách lesa vzhľadom na znižujúcu sa kvantitu pitnej vody, zapríčinenou zrýchleným odtokom po ťažbe dreva. Pán Feik podporil presadzovanie vodoochrannej funkcie lesov. Následná téma bola financovanie ekologického hospodárenia v lesoch. Pán Staník avizoval, že Lesy SR sú otvorené diskusií, budú vopred informovať o ťažbe v blízkosti hlavného mesta Bratislavy a zároveň, že by sa uvažovalo o spolupráci s BSK na vytvorení podmnožiny „Memoranda vo veci spolupráce pri rozvoji cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku“ aj za podpísania a pristúpenia Úradu BSK. Lesy SR taktiež deklarovali ochotu pri včasnom nahlásení športových činností upraviť dohodnuté trasy. Účastníci pracovného stretnutia sa zároveň dohodli, že budú potrebné ďalšie rokovania

Mgr. Mikuláš KRIPPEL, PhD.
(sociálna oblasť)
mikulas.krippel@region-bsk.sk

AKTIVITY
 • Regionálne stretnutie pri príležitosti 100. výročia vzniku 1. ČSR „Odkaz M. R. Štefánika aj po 100 rokoch aktuálny“ v Dunajskej Lužnej, príhovor.
 • Slávnostná recepcia pri príležitosti 100. výročia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov v historickej budove NR SR v Bratislave.
 • Galavečer Nadácie detského kardiocentra, pri príležitosti 25. výročia jej založenia v Redute.
 • Benefičný koncert SZTP „Umelci srdcom“ XXII. Ročník v Istropolise.
 • Rekonštrukcia historickej bitky v Lamači.
 • Tour de OSCE etapa Viedeň – Bratislava/cyklotúra diplomatov OBCE z Viedne do Bratislavy/.
 • Pretek Veľká cena Bratislavy – pretek Česko – Slovenského pohára v para plávaní ZKR Gaudeamus, Mokrohájska.
 • 18. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže s medzinárodnou účasťou „Slovensko, krajina v srdci Európy 2018.“Záštitu prevzal predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini.“
 • DSS Plavecké Podhradie – Spievajme na ľudovú nôtu Sološnica
 • Účasť na svätej omši v Katedrále sv. Martina v Bratislave.
 • Otvorenie 4. ročníka Krajskej prehliadky v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov /Jednota dôchodcov na Slovensku Krajská organizácia Bratislava/.
 • Slávnostný galavečer pri príležitosti oslavy 25. výročia Slovenského olympijského výboru, v budove SND v Bratislave.
 • Odborný seminár k 20. výročiu založenia DSS Rozsutec – otvorenie.
 • Podujatie – Rýchlik Zoška – Bratislava.
 • Kladenie vencov pri príležitosti 74. výročia SNP v Pezinku.
 • Oslava 74. výročia SNP v Banskej Bystrici.
 • DSS Plavecké Podhradie – 13 ročník športovo- zábavných hier.
 • Deň otvorených dverí DSS Rača – pozdravenie.
 • Okresné športové hry Slovenský zväz telesne postihnutých Malacky- športový areál Gajary – pozdravenie účastníkov.
 • DSS Merema – slávnostné otvorenie IX. Ročníka petangového turnaja na farme Pod Gaštankou v Modre.
 • Deň krivých zrkadiel – pozdravenie /Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím/
 • Keramické trhy Pezinok – otvorenie.
 • Bratislavský samosprávny kraj odmenil zamestnancov zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti BSK za prvý polrok 2018
 • Vernisáž výstavy Eugen Bárkány „Medzi Prešovom a Bratislavou“ v Židovskom múzeu.
 • Športový deň DSS Rača.
 • Odovzdávanie cien „Mladí záchranári Senec.“
 • Deň otvorených dverí Báhoň.
 • Otvorenie Plesu Seniorov Bratislavského kraja v Inchebe Expo Aréne v Bratislave.
 • Príhovor na Fašiangovom plese MEREMA v kultúrnom dome v Modre.
 • Otvorenie kurzu „Hranice vzťahu s klientom v pomáhajúcich profesiách v centre rodiny v Bratislave“.
 • Výjazdové rokovanie DSS Kaštieľ Stupava.
 • Účasť na Ekumenických službách božích ECAV Dunajská Lužná.
 • Pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom MPSVR SR.
 • Účasť na konferencii Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám na území Bratislavského samosprávneho kraja.
 • Účasť na slávnostnej inaugurácii rektora a dekanov fakúlt Ekonomickej univerzity Bratislava.
 • Účasť na konferencii Ignorovaní, diskriminovaní a prehliadaní autisti a ich rodiny, v kinosále NRSR BA.
 • Návšteva Adeli centra v Piešťanoch.
 • Spomienková slávnosť k 170. výročiu úmrtia básnika Jána Hollého v Bratislave, položenie venca.
 • Slávnostné odovzdávanie ocenení v sociálnej oblasti za rok 2018.

PhDr. Alžbeta OŽVALDOVÁ
(oblasť dopravy)
alzbeta.ozvaldova@region-bsk.sk

AKTIVITY
 • Účasť na tlačovke k programovému vyhláseniu predsedu BSK.
 • Otvorenie vernisáže výstavby akademického maliara Doc. v CIIC na Biskupickej ulici
 • Zasadnutie za účasti RCB a predsedu BSK ohľadom investičných zámerov – list ministrovi dopravy.
 • Stretnutie s vedením ŠGN a plán na záchranu nemocnice.
 • Pracovné stretnutie s ministrom dopravy na MDURR SR na témy možnosti zlepšenia dopravy v BSK.
 • Stretnutie s generálnym riaditeľom UNB Ružinov ohľadom ŠGN v Podunajských Biskupiciach.
 • Stretnutie s predstaviteľmi železníc ohľadom problémových uzlov v BSK (Bernolákovo).
 • Účasť na tlačovke ohľadom rozšírenia D1 (minister, župan, starostovia okolitých obcí).
 • Účasť na odovzdávaní ocenení Samuela Zocha a pamätných listov.
 • Účasť na proteste proti ilegálnej skládke VASSAL.
 • Stretnutie s generálnym tajomníkom Ministerstva zdravotníctva za účasti vedenia UNB Ružinov a ŠGN.
 • Účasť na slávnostnom otvorení turistickej sezóny vlaku Záhoráčik , vodáckej sezóny a cyklistickej sezény v Gajaroch.
 • Účasť na koncerte v katedrále Sv. Martina.
 • Účasť na výberových konaniach riaditeľa dopravy BSK.
 • Cezhraničná spolupráca HU-SK – monitorovací výbor cezhraničnej spolupráce.
 • Účasť na slávnostnej sv. omši za BSK a následné ukladanie vencov – kostol sv. Mikuláša.
 • Zasadnutie členov dotačnej komisie s predsedom BSK a odbornými hodnotiteľmi projektov.
 • Účasť na slávnostnej akcii odovzdania vyznamenania veľvyslancovi Maďarskej republiky na Slovensku.
 • Krajská rada zamestnávateľských zväzov pre odborné vzdelávanie.
 • Kontrolný deň s pracovníkmi RCB v rámci kraja.
 • Výjazd a kontrola okolia jazier SOŠ Ivanka pri Dunaji.
 • Regionálne združenie starostov mestských častí hl. mesta Bratislavy na BSK.
 • Účasť na tlačovke s ministrom dopravy, s primátorom Bratislavy, s riadiacim pracovníkom BID a zástupcom vlakových dopravcov pri vedení Regio Jet do IDSBK od 1. apríla.
 • Na základe pozvania účasť na sneme Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti).
 • Rozhovor do rádia RTVS o RDS BK (Pátria).
 • Kontrolný deň s vedením RCB na stavbách – Čierna Voda – Malacky – Závod kruhový objazd Nová Dedinka
 • Tlačovka pri spustení prác na D4/R7, D1 – Triblavina za účasti ministra dopravy, predsedu BSK, starostov okolitých obcí, vedenia NDS

 

 • Stretnutie so starostami ZMOMR na riešenie problému obchvatu Pezinsko.
 • Stretnutie s hlavnými predstaviteľmi Železníc Slovenskej republiky, ktorého témou bola užšia spolupráca, zdvojkoľajnenie, zahustenie, vyššia intenzita vlakov na území BSK, ako aj téma budovania II. a III. koľají a terminálov na území BSK.
 • Stretnutie s ministrom dopravy A. Érsekom na tému spolupráce župy a ministerstva v oblasti železničnej dopravy, prípravy záchytných parkovísk v rámci kraja rozšírenie D1, 1/61, D4/R7 (postup prác, termíny).
 • Stretnutie OZ Triblavina, ministra dopravy A. Érseka a objasnenie postupu prípravy rozšírenia D1.
 • Zasadnutie regionálneho združenia starostov mestských častí hlavného mesta Bratislavy v Rači.
 • Stretnutie, výmena skúseností s pracovníkmi BID.
 • Zasadnutie členov poradného orgánu župana J. Drobu na udelenie cien Samuela Zocha a pamätných listín.
 • Účasť na výberovom konaní šéfa dopravy 1., 2., 3. kolo.
 • Stretnutie vicežupanov Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja na TSK ohľadom spolupráce a pravidelných ďalších stretnutí – výmena skúseností.
 • Výjazd do oblasti Senecka – kontrola ciest a mostov v správe BSK.
 • Účasť na zasadnutiach dotačnej komisie na hodnotenie projektov (23.2, 2.3.2018)
 • Rokovanie ZMOMR na BSK.
 • Rokovanie s generálnym riaditeľom RCB Milanom Valašíkom ohľadom ciest v správe župy.
 • Výjazd Malacko – návšteva a obhliadka ciest Malackého regiónu.
 • Stretnutie s pracovníkmi ministerstva zdravotníctva a s pracovníkmi ŠGN ohľadom nového Geriatrického centra – Nemocnica Podunajské Biskupice.
 • Stretnutie s riaditeľom SAD Petrom Sádovským, téma – autobusová doprava v regióne, Slovak Lines a BID.
 • Zastúpenie Bratislavského kraja na politickej konferencii Centrope v Gyori, preberanie predsedníctva.
 • Stretnutie s RCB ohľadom obchvatu Pezinok – Grobovo.
 • Stretnutie s predstaviteľmi politických strán ohľadom zákona 369 o obecnom zriadení.
 • Rokovanie s NDS o rozšírení D1 a križovatky Triblaviny.
 • Výjazd Pezinsko – návšteva a obhliadka ciest Pezinského regiónu.
 • Rozhovor v Slovenskom rozhlase o Bratislavskej integrovanej doprave.
 • Účasť na otvorení Danubius gastro – Incheba.
 • Stretnutie s občianskym združením – Triblavina.
 • Stretnutie – Hasičský zbor – vytvorenie nového Hasičského centra v Bratislavskom regióne.
 • Odovzdanie Ceny Flóry za Bratislavský samosprávny kraj.
 • Ukladanie venca z príležitosti 73. výročia ukončenia II. svetovej vojny.
 • Účasť na pracovnej porade Európskeho zasadnutia územnej  spolupráce (EZUS) vo Veľkom Mederi.
 • Kontrola stavu prípravy rekonštrukcie ciest v BSK za účasti RCB.
 • Športový deň detí s podporou dotácie z BSK.
 • Účasť na zhromaždení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce v Győri za BSK.
 • Kontrolný deň s vedením RCB-Čierna Voda I. etapa.
 • Stretnutie u predsedu BSK s primátorom Bratislavy a s odbornými pracovníkmi na tému  záchytné parkoviská a verejná doprava.
 • zhromaždenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce v Tatabányi.
 • Otvorenie dopravného detského ihriska v Stupave.
 • Prezentácia nových cestovných poriadkov za účasti BID pre obce v BSK.
 • Stretnutie s generálnym riaditeľom ÚNB, téma Špecializovaná geriatrická nemocnica v Podunajských Biskupiciach.
 • Kontrola priebehu rekonštrukcie ciest, prípravy okružnej križovatky v Novej Dedinke (Čierna Voda, Závod, Reca)
 • Zasadnutie SAD, BID, pracovníkov dopravy – téma: zvýšenie počtu autobusov SAD od 15. augusta 2018.
 • Stretnutie s ministrom dopravy na BSK – záchytné parkoviská, tiopy, I/61 – rozšírenie, objem výkonov vlakovej dopravy na ďalší rok, výmena železničného závoru v Bernolákove.
 • Účasť na zasadnutí 8 krajov na Ministerstve dopravy a výstavby SR so štátnou tajomníčkou Ladislavou Cengelovou Ministerstva dopravy a výstavby SR na tému: Verejná osobná doprava 2030
 • Kontrolný deň s vedením RCB – Čierna Voda, Malacky, Závod.
 • Zhromaždenie EZUS-u (Európske zoskupenie územnej spolupráce) v Tatabányi. Preberanie predsedníctva od 1. júla (TSK)
 • Slávnostná imatrikulácia – 16. ročník Detskej Univerzity Komenského.
 • Kontrolný deň – Malacky, Rohožník, spustenie Rohožníka z IROP-u, oznamy do médií o uzávierke a náhradných trasách z Rohožníka.
 • Tlačovka na Mlynských Nivách na tému: IDS za účasti BID, Slovak lines, predsedu BSK
 • Zasadnutie monitorovacieho výboru EZUSU
 • Aktuálna situácia vo verejnej doprave v BSK a TTSK, za účasti oboch predsedov krajov – memorandum o spolupráci.
 • Určenie harmonogramu prác – 22.08.2018 odsúhlasené vládou náš návrh na uvoľnenie prostriedkov štátneho rozpočtu na revitalizáciu cesty II/50 Senec – Viničné – Pezinok . 7,2 mil. pre kraj
 • Porada na RCB za účasti predsedu p. Drobu ohľadom obchvatu „Grobov“
 • Kontrolný deň na kruhovom objazde Nová Dedinka
 • Rozhovor do rádia Pátria o integrovanej doprave, prebiehajúcich rekonštrukciách ciest v BSK,
 • Otvorenie IV. Fóra Dunajského fondu – spojenie riekou v Divadle Aréna
 • Stretnutie BSK a Juhomoravského kraja k 100 výročiu ČSR v Bruseli za prezentácie gastronómie, vína a prác študentov našej umeleckej školy.
 • Plán udržateľnej mobility za účasti všetkých dopravcov
 • Účasť na stretnutí s čínskou delegáciou – stretnutie so zástupcami z čínskeho mesta Kanton (Guangzhou), provincia Kuang-tung

Ing. arch., Mgr. Art Elena PÄTOPRSTÁ
(oblasť životného prostredia)
elena.patoprsta@region-bsk.sk

AKTIVITY
 • Prehliadka hydraulickej clony v Slovnafte a rokovanie o  problematike rizika znižovania hladiny podzemných vôd v Bratislave.
 • Návšteva Ekocentra v Zaježovej, rokovanie o skúsenostiach s trvalo udržateľnosťou ekocentier v Čechách a na   Slovensku a napĺňaní programu ekovýchovy pre stredné školy BSK.
 • Rokovanie s zástupcami lesného závodu LESY SR o znížení ťažby v chránených územiach Bratislavy Devínska kobyla, Vydrica, Pečniansky les, Biskupské luhy a možnosti rozšíriť lesy osobitého určenia.
 • Rokovania s zástupcami ŠOP o možnostiach implementácie strategických dokumentov BSK: Koncepcia ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v BSK   a  Urbanisticko-krajinárska štúdia na ochranu pred prívalovými dažďami v Malokarpatskej oblasti
 • Príprava a rokovanie o zadaní výskumu k efektívnej biologickej forme redukovania komárích kalamít v obciach BSK. (FOTO ilustračné k chemickým postrekom v prílohe).
 • Spracovanie podkladov do rozpočtu pre nový Podprogram 1.9., Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie, prevencia a ochrana zdravia obyvateľstva.
 • Lodná doprava – informatívne stretnutie oddelenia dopravy a oddelenia územného plánu a životného prostredia so Združením obcí ProDanubia – potenciálnym záujemcom o spoluprácu s BSK pri realizácií osobnej lodnej dopravy DunajBus – Šamorín Bratislava. Rokovanie k projektu TRANSDANUDE, ktorý spracoval pre BSK AUREX – Štúdia vybraných prístavísk k dopravnému lodnému spojeniu DUNAJBUS na trase Hamuliakovo – Bratislava s možnosťou prepojenia na Hainburg a Viedeň a príprava územnoplánovacích podkladov pre rokovanie  o lodnej doprave s županom a vicežupankou pre dopravu.
 • Rokovanie z vedením komory architektov pri odovzdávaní cien za architektúru CE.ZA.AR 2017 v Galérií Satelit v Bratislave, o možnostiach spolupráce s BSK pri vyhlasovaní architektonických súťaží
 • Rokovanie s predsedom Slovenskej komory architektov   Ing. arch. Imrichom PLEIDELOM a členom predstavenstva Ing. arch. Rudolfom ŽÁKOVSKÝM.
 • Účasť na rokovaní oddelenia stratégie s rakúskym partnerom v Marchegu, k cyklomostu Vysoká pri Morave – Marchegg.
 • Účasť na rokovaní stratégie s partnermi k projektovej dokumentácií Ekocentra v Čunove.
 • Účasť na rokovaní odboru  školstva o možnosti Ekocentier v BSK.Rokovanie s riaditeľom BVS o doplnení Memoranda o spolupráci o duálne vzdelávanie a spoluprácu pri budovaní cyklotrás a predstavenie materiálu na rokovanie predstavenstva BVS.
 • Príprava podkladov s PhDr. Branislavom Masarovičom k výstupu v RTVS, k problematike znečistenia podzemných vôd a k ťažbe dreva v rekreačných lesoch hlavného mesta SR (Ranné správy RTVS 6. 2. 2018).
 • Pracovné stretnutie s odbornou verejnosťou k problematike ochranných pásiem vodných zdrojov na Žitnom ostrove a postupu ako napĺňať povinnosť ich dodržiavania na území BSK.
 • Pracovné stretnutie spolu s oddelením ŽP, stratégie BSK, podpredsedom SAV RNDr. Pavlom Simanom, PhD., odborníkmi SAV a odborníkmi z Prírodovedeckej fakulty UK k problematike dekontaminácie environmentálnej záťaží na území BSK, (partneri spoločného projektu BSK, SAV a Prírodovedeckej fakulty UK). Spolupráca pri spracovaní zadania pre efektívny monitoring, model podzemných vôd a postupu ich kontaminácie a výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže na území Bratislavy vo vzťahu k Žitnému ostrovu.
 • Spracovanie otázok pre MŽP vyplývajúcich z rokovania s odbornou verejnosťou, SAV a PF ÚK vo veci vyhodnotenie dopadov zdrojov znečistenia na zdravie obyvateľstva BSK a k spracovaniu výsledkov Čiastkovej záverečnej správy SAV a Prírodovedeckej fakulty UK o stave znečistenia podzemných vôd z environmentálnej záťaže, (ktorú si dal vypracovať Bratislavský samosprávny kraj).
 • Prerokovanie k materiálu ŠOP Stanovisko Bratislavského samosprávneho kraja k Projektu ochrany Chráneného areálu Devínska Kobyla na OÚ BA, ktoré sa ale uskutočnilo dňa 15.02.2018 v budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja (z dôvodu ohlásenia bombového útoku na budovy MV.) Prišlo nám poďakovanie zo strany OÚ BA za poskytnutie priestorov BSK na dokončenie rokovania.
 • Spracovanie stanoviska (v spolupráci z poslancami BSK, vedúcim komisie ŽP, odbornou verejnosťou a oddelením ŽP) k materiálu Projekt ochrany Chráneného areálu Devínska Kobyla, na základe dohody z prerokovania OÚ BA, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.02.2018 v budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom je zachovanie rezervácie Devínska Kobyla a zachovanie ochranných pásiem pred výstavbou v chránenom území.)
 • Rokovanie „Lesy SR – odštepný závod Smolenice“ v Smoleniciach v termíne 22.02.2018.
 • Na stretnutí sa preberala problematika lesného hospodárstva v Bratislavskom samosprávnom kraji. Zástupcovia Lesov SR prezentovali spôsoby lesného hospodárenia a legislatívnych rámcov. Pani podpredsedníčka informovala o strategických dokumentoch BSK a o tom, že Úrad BSK musí predovšetkým reflektovať záujmy občanov kraja, čím otvorila tému dočasne pozastavenej plánovanej ťažby v lesoch v lokalitách Vydrica, Pečniansky les, Sihoť a Devínska Kobyla. Pani Pätoprstá prezentovala generálnemu riaditeľovi Lesov SR, pánovi Ing. Staníkovi, dôležitosť vodozádržnej funkcií a iných mimoprodukčných funkciách lesa vzhľadom na znižujúcu sa kvantitu pitnej vody, zapríčinenou zrýchleným odtokom po ťažbe dreva. Pán Feik podporil presadzovanie vodoochrannej funkcie lesov. Následná téma bola financovanie ekologického hospodárenia v lesoch. Pán Staník avizoval, že Lesy SR sú otvorené diskusií, budú vopred informovať o ťažbe v blízkosti hlavného mesta Bratislavy a zároveň, že by sa uvažovalo o spolupráci s BSK na vytvorení podmnožiny „Memoranda vo veci spolupráce pri rozvoji cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku“ aj za podpísania a pristúpenia Úradu BSK. Lesy SR taktiež deklarovali ochotu pri včasnom nahlásení športových činností upraviť dohodnuté trasy. Účastníci pracovného stretnutia sa zároveň dohodli, že budú potrebné ďalšie rokovania