Aktivity – Mgr. Mikuláš KRIPPEL, PhD.

 • Regionálne stretnutie pri príležitosti 100. výročia vzniku 1. ČSR „Odkaz M. R. Štefánika aj po 100 rokoch aktuálny“ v Dunajskej Lužnej, príhovor.
 • Slávnostná recepcia pri príležitosti 100. výročia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov v historickej budove NR SR v Bratislave.
 • Galavečer Nadácie detského kardiocentra, pri príležitosti 25. výročia jej založenia v Redute.
 • Benefičný koncert SZTP „Umelci srdcom“ XXII. Ročník v Istropolise.
 • Rekonštrukcia historickej bitky v Lamači.
 • Tour de OSCE etapa Viedeň – Bratislava/cyklotúra diplomatov OBCE z Viedne do Bratislavy/.
 • Pretek Veľká cena Bratislavy – pretek Česko – Slovenského pohára v para plávaní ZKR Gaudeamus, Mokrohájska.
 • 18. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže s medzinárodnou účasťou „Slovensko, krajina v srdci Európy 2018.“Záštitu prevzal predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini.“
 • DSS Plavecké Podhradie – Spievajme na ľudovú nôtu Sološnica
 • Účasť na svätej omši v Katedrále sv. Martina v Bratislave.
 • Otvorenie 4. ročníka Krajskej prehliadky v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov /Jednota dôchodcov na Slovensku Krajská organizácia Bratislava/.
 • Slávnostný galavečer pri príležitosti oslavy 25. výročia Slovenského olympijského výboru, v budove SND v Bratislave.
 • Odborný seminár k 20. výročiu založenia DSS Rozsutec – otvorenie.
 • Podujatie – Rýchlik Zoška – Bratislava.
 • Kladenie vencov pri príležitosti 74. výročia SNP v Pezinku.
 • Oslava 74. výročia SNP v Banskej Bystrici.
 • DSS Plavecké Podhradie – 13 ročník športovo- zábavných hier.
 • Deň otvorených dverí DSS Rača – pozdravenie.
 • Okresné športové hry Slovenský zväz telesne postihnutých Malacky- športový areál Gajary – pozdravenie účastníkov.
 • DSS Merema – slávnostné otvorenie IX. Ročníka petangového turnaja na farme Pod Gaštankou v Modre.
 • Deň krivých zrkadiel – pozdravenie /Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím/
 • Keramické trhy Pezinok – otvorenie.
 • Bratislavský samosprávny kraj odmenil zamestnancov zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti BSK za prvý polrok 2018
 • Vernisáž výstavy Eugen Bárkány „Medzi Prešovom a Bratislavou“ v Židovskom múzeu.
 • Športový deň DSS Rača.
 • Odovzdávanie cien „Mladí záchranári Senec.“Deň otvorených dverí Báhoň.
 • Otvorenie Plesu Seniorov Bratislavského kraja v Inchebe Expo Aréne v Bratislave.
 • Príhovor na Fašiangovom plese MEREMA v kultúrnom dome v Modre.
 • Otvorenie kurzu „Hranice vzťahu s klientom v pomáhajúcich profesiách v centre rodiny v Bratislave“.
 • Výjazdové rokovanie DSS Kaštieľ Stupava.
 • Účasť na Ekumenických službách božích ECAV Dunajská Lužná.
 • Pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom MPSVR SR.
 • Účasť na konferencii Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám na území Bratislavského samosprávneho kraja.
 • Účasť na slávnostnej inaugurácii rektora a dekanov fakúlt Ekonomickej univerzity Bratislava.
 • Návšteva Adeli centra v Piešťanoch.
 • Spomienková slávnosť k 170. výročiu úmrtia básnika Jána Hollého v Bratislave, položenie venca.
 • Slávnostné odovzdávanie ocenení v sociálnej oblasti za rok 2018.