POZVÁNKA

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb    v kompetencii BSK“ realizuje cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov a verejnosť.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme pozvať na 40. vzdelávací seminár na tému

„Služba včasnej intervencie“

ktorý sa uskutoční dňa 10.10.2019 o 9.00 hod. v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej ulici č. 16, v Rokovacej sále (na prízemí).

Program seminára:

  • Úvod – ciele a program seminára

PhDr. Erika Tichá, PhD. – Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.

  • Včasná intervencia z pohľadu rodiča

Ing. Monika Fričová – rodič

3.   Služba včasnej intervencie v Bratislavskom samosprávnom kraji

Mgr. Zuzana Krchňavá a Mgr. Otília Čechová – Raná starostlivosť, n.o.

Mgr. Martina Betinová – DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA

PhDr. Erika Tichá, PhD. – Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.

4.   Místo rané péče v systému podpory rodičů a dětí s postižením

Mgr. Terezie Hradilková – zakladateľka včasnej intervencie (rané péče) v Českej republike

5.   Princípy včasnej intervencie

Mgr. Martina Betinová – DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA

6.   Aká je kvalitná včasná intervencia?

Mgr. Otília Čechová – Raná starostlivosť, n.o.

PhDr. Erika Tichá, PhD. – Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.

7.   Kde je priestor spolupráce účastníkov so službou včasnej intervencie?

Ing. Monika Fričová a  Mgr. Vladislav Matej – Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie

 

  • Ako sa môžeme vzájomne podporiť?

Ing. Monika Fričová a  Mgr. Vladislav Matej – Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie

Predpokladaná doba trvania: 9.00-14:00 hod. Prosíme Vás o záväzné nahlásenie Vašej účasti e-mailom na ivan.sokola@region-bsk.sk alebo telefonicky na 02/48264109 do 08.10.2019 do 13.00 hod. z dôvodu obmedzenej kapacity Rokovacej sály. Účasť na seminári je bezplatná.

Tešíme sa na Vašu účasť.