Úvod Regionálny rozvoj Projekty Prebiehajúce projekty DSS a ZPB MEREMA- Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok

DSS a ZPB MEREMA- Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok

DSS a ZPB MEREMA- Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok

Základné informácie:

Realizáciou projektu „DSS a ZPB MEREMA“ dôjde k skvalitneniu sociálnej služby na všetkých miestach jej poskytovania. Projekt svojim riešením prispieva k prechodu poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej, ústavnej na komunitnú, v ktorej zmena je hmatateľná predovšetkým v kvalite života prijímateľov sociálnej služby. Prijímatelia získajú väčšiu možnosť rozhodovať o svojom každodennom živote a o záležitostiach, ktoré sa ich týkajú. Sociálna služba im umožní podieľať sa na činnostiach, ktoré dokážu vykonávať samostatne, získajú väčší priestor na sebarealizáciu, čo následne mení aj postoj k sebe samému ako aj k okolitému svetu. Podnety nového prostredia a zmena prístupu majú potenciál aktivizovať prijímateľov, čím sa očakáva zvýšenie kvality ich života

Aktivity BSK:

 1. Rekonštrukcia objektu DSS MEREMA- Kráľová
 2. Výstavba dvojdomov v okrese Pezinok
 3. Materiálno – technické vybavenie všetkých objektov
 4. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Modra- Kráľová
 5. Debarierizácia rodinného domu v Modre
 6. Zriadenie bezpečného prechodu v križovatke Hlavná – Zámocká v obci Častá

Cieľové skupiny: prijímatelia sociálnej služby DSS a ZPB MEREMA, zamestnanci zariadenia, rodinní príslušníci, komunita – miestni obyvatelia 

Výstup projektu:

 1. Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom Častá
 2. Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom Dubová
 3. Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu Modra – Kráľová
 4. Obstaranie materiálno – technického vybavenia zariadenia DSS a ZPB MEREMA
 5. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (objektu v Modre – Kráľovej)

Rozpočet projektu: 3 913 708,04 EUR

Spolufinancovanie BSK: 195 685,40 EUR (5%)

Dofinancovanie BSK:

 • 31 097,74 EUR (práce naviac, Častá)

Trvanie projektu: 06/2020 – 08/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor sociálnych vecí; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSV_1 pod názvom „Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok (DSS a ZPB MEREMA)“

Kód žiadosti o NFP: 302021S791

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020

Aktuálny stav:  v procese

 • RD Častá – dielo skolaudované, prebieha zabezpečenie interiérového vybavenia
 • RD Dubová – rekonštrukčné práce objeku prebiehajú podľa aktualizovaného harmonogramu prác. Dostavba RD sa predpokladá do konca 08/2023.
 • Modra-Kráľová – rekonštrukčné práce objeku prebiehajú podľa aktualizovaného harmonogramu prác. Dostavba RD sa predpokladá do konca 12/2022.

Prečítajte si viac

Deinštitucionalizácia sociálnych služieb sa stala realitou. Prvé zariadenie vyrástlo v Častej

0
Veľkokapacitné domovy sociálnych služieb nahradia menšie zariadenia rodinného typu. Vďaka deinštitucionalizácii, ktorú spustil Bratislavský samosprávny kraj, budú mať klienti nielen komfortnejšie bývanie, ale poskytovaním...
Častá

Župa modernizuje sociálne služby. Klienti budú bývať v zariadeniach rodinného typu

0
Veľkokapacitné domovy sociálnych služieb postupne končia. Nahradia ich menšie zariadenia rodinného typu. Bratislavský samosprávny kraj začal v auguste 2020 realizovať ambiciózny projekt deinštitucionalizácie. V praxi...

Pestrý život prijímateľov žijúcich v Mereme

0
Prijímatelia sociálnej služby žijúci v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania Merema v Modre sa po dlhej odmlke opäť zapájajú do kultúrno-spoločenského diania a s radosťou si...

Klienti Domova sociálnych služieb Merema si prevetrali hlavy. Zimné dni využívajú na turistické vychádzky

0
Klienti Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema využívajú priaznivé zimné dni na príjemné turistické vychádzky do blízkej prírody, ktoré sú liekom nielen pre...

Vianoce v župnom zariadení MEREMA

0
Vianoce sú jedným z najkrajších sviatkov v roku. Neodmysliteľne sa nám s nimi spájajú špecifické tradície, vône, chute. Mnohí prijímatelia sociálnej služby žijúci v Domove sociálnych služieb a zariadení...

Mikulášsky deň v DSS MEREMA

0
Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja MEREMA v Modre začiatkom decembra privítal Mikuláša. Obdarovávať  a nečakať dar späť, taký je hlavný...

Súťaž „SLNKO“ určená pre všetky zariadenia sociálnych služieb v kraji pozná víťaza

0
Odbor sociálnych vecí Bratislavského samosprávneho kraja vyhodnotil  súťaž určenú pre všetky zariadenia sociálnych služieb v kraji na tému „SLNKO“. Pán Štefan Gálik z Domova sociálnych...

Knižnica v Modre je plná príbehov

0
Tentokrát vás do knižnice v Modre pozývajú chalani z DSS a ZPB Merema a divadla Agapé spolu s ich dramatoterapeutom a bábkohercom Martinom Žákom. Vždy,...

Centrá rodinného typu sa stávajú realitou

0
Spustili sme projekt deinštitucionalizácie, v rámci ktorého postupne veľké zariadenia nahradia menšie, rodinného typu. Základné kamene dvoch projektov symbolicky poklepal aj župan Juraj Droba: "Tento...

Centrá rodinného typu sa stávajú realitou. Aj vďaka deinštitucionalizácii zariadení sociálnych služieb

0
Bratislavský samosprávny kraj spustil projekt deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb. Vďaka tomu sa veľké domovy sociálnych služieb zmenia na menšie zariadenia rodinného typu. Župan Juraj...