Úvod Regionálny rozvoj Projekty Prebiehajúce projekty Ecoregion SKHU – Záhrada Čunovo

Ecoregion SKHU – Záhrada Čunovo

Ecoregion SKHU - Záhrada Čunovo

Základné informácie:

Hlavným cieľom aktivít BSK v projekte je II. etapa budovania nadregionálneho environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove. Ekocentrum Čunovo sa stane vstupnou bránou do Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy. Predmetom projektu bude revitalizácia záhrady Národnej kultúrnej pamiatky Čunovský kaštieľ. V záhrade budú navrhnuté exponáty a prvky, prispôsobené enviro-vzdelávacím programom pre žiakov a študentov, ale aj rodiny s deťmi.

Aktivity BSK:

  1. Revitalizácia záhrady NKP Kaštieľ v Čunove a jej prispôsobenie na ekocentrum so zameraním na environmentálnu výchovu a prezentáciu prírodného a kultúrno-historického bohatstva Podunajského regiónu a CHKO Dunajské luhy
  2. Vybavenie dvoch učební ekocentra edukatívnymi exponátmi a interaktívnymi modelmi
  3. Organizovanie environmentálno-vzdelávacích programov pre školopovinné deti s cieľom zvýšenia povedomia o potrebe ochrany prírody, udržateľného hospodárenia ako aj turistickom potenciáli regiónu
  4. Tlač a distribúcia printových promo materiálov

Cieľové skupiny:

Mládež – žiaci škôl; Obyvatelia Bratislavy (najmä Čunova) a priľahlých obcí – najmä rodiny s deťmi; Záujmové združenia – ochranári, centrá voľného času; Obyvatelia cezhraničného regiónu v Maďarsku a Rakúsku; Návštevníci územia regiónu; Domáci a zahraniční turisti

Výstup projektu:

  1. Revitalizácia záhrady NKP Kaštieľ v Čunove
  2. Vybavenie dvoch učební ekocentra edukatívnymi exponátmi a interaktívnymi modelmi
  3. Zvýšenie atraktivity a návštevnosti v podunajskom regióne
  4. Environmentálno-vzdelávacie programy zamerané na ochranu prírodného dedičstva regiónu

Rozpočet projektu: 1 950 000,00 EUR

Spolufinancovanie BSK: 55 000 EUR (5%)

Dofinancovanie BSK: 16 159,96 EUR

Trvanie projektu: 11/2020 – 06/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK: Projektový zámer je zaradený do AP BSK č. OSURaRP_7 pod názvom „Ekocentrum Čunovo“ 

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

Aktuálny stav: v procese

  • V rámci revitalizácie záhrady prebiehajú hlavne práce na oplotenie, spevnené plochy, dažďová kanalizácia, osvetlenie parku
  • Ďalšie revitalizačné práce na záhrade nadväzujú na stavebné práce na kaštieli

Prečítajte si viac

Daphne hľadá aktívnych ľudí do kurzu „Školenie pre sprievodcov Ekocentra Čunovo“

0
Zaujíma vás téma prírody či histórie a chcete sa aktívne podieľať na sprevádzaní škôl a verejnosti? Organizácia Daphne hľadá aktívnych ľudí do kurzu „Školenie...

Z ruiny čunovského kaštieľa bude čoskoro ekocentrum

0
Ešte nedávno ruina, dnes sa na ňom intenzívne pracuje. Starý čunovský kaštieľ je národnou kultúrnou pamiatkou, ale ďalšia generácia by ho už nemusela poznať....

Pri rekonštrukcii čunovského kaštieľa používame unikátny stroj, ktorým recyklujeme stavebný materiál

0
Zachraňujeme ďalší klenot kraja, kaštieľ v Čunove. Pamiatku nielen obnovíme, ale premeníme na moderné ekocentrum s nadnárodným významom. Pri prácach používame ekologický stroj, ktorým odseparujeme zeminu...

Čunovský kaštieľ sa mení na ekocentrum s nadnárodným významom

0
Vzácny čunovský kaštieľ spolu s priľahlou záhradou a sýpkou prechádza komplexnou pamiatkovou obnovou s dôrazom na zachovanie historicky cenných architektonických prvkov. Vznikne v ňom...

Obnova kaštieľa v Čunove pomôže pamiatke i témam životného prostredia

0
Obnovou národnej kultúrnej pamiatky (NKP), kaštieľa v Čunove sa nielenže podarí zachrániť kus kultúrneho dedičstva, ale súčasne sa upozorní na vysoko aktuálnu tému –...

Spustili sme rekonštrukciu kaštieľa v Čunove. Vyrastie v ňom ekocentrum európskych rozmerov

0
Po dôsledných prípravách sa púšťame do komplexnej rekonštrukcie tejto Národnej kultúrnej pamiatky. Schátraný kaštieľ sa premení na moderné zážitkové ekocentrum, obnovíme jeho historickú hodnotu...

Ekocentrum v Čunove predstavuje novú ekoturistickú ponuku v cezhraničnom regióne

0
Bratislavskému kraju sa otvára možnosť zásadnej zmeny. Územie a lužné lesy okolo Dunaja už nebudú viac bielou mapou, poľnohospodársky využívanou, uprostred siete rakúskych národných a maďarských...

Ekocentrum v Čunove plné náučných a interaktívnych prvkov

0
Bratislavský samosprávny kraj pripravuje zriadenie multifunkčného nadregionálneho enviro-vzdelávacieho centra. Vznikne v areáli Národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ a Sýpka v Čunove. Ide o projekt Ecoregion SKHU, Posilnenie podpory...
Ekocentrum bude v priestoroch vzácnej pamiatky – čunovského kaštieľa. Jeho súčasťou budú moderné a zaujímavé spôsoby, ako spoznáme našu krásnu prírodu.

Čunovský kaštieľ sa zmení na Ekocentrum s nadnárodným významom

0
Vzácna pamiatka z polovice 18. storočia prejde rekonštrukciou. Cenné architektonické prvky budú zachované a veľkolepú stavbu budete môcť obdivovať vo svojej pôvodnej kráse. Kaštieľ dostane...

Ekocentrum v Čunove nielen naučí, ale aj názorne ukáže

0
Vedeli ste, že najväčšia známa sladkovodná ryba planéty ešte donedávna brázdila aj náš Dunaj? Volá sa vyza a dnes je veľmi vzácna. A viete si...