Úvod Regionálny rozvoj Projekty Prebiehajúce projekty Kampus športu a zdravia v Petržalke

Kampus športu a zdravia v Petržalke

Kampus športu a zdravia v Petržalke

 

Základné informácie:

Zámerom projektu je vybudovanie moderného kampusu športu a zdravia na základe princípov konceptu SMART školy. Súčasťou kampusu bude Spojená škola, Ostredková a relevantní partneri z oblasti športu (Slovenský zväz ľadového hokeja, VK Polície Bratislava), ktorí sa budú finančne podieľať na vybudovaní športovej infraštruktúry. V súčasnosti prebiehajú rokovania ohľadom zapojenia nových partnerov, rovnako ohľadom obsahového nastavenia a fungovania kampusu, ktoré bude kľúčové pre potenciálne čerpanie externých finančných prostriedkov na daný projekt.

Aktivity BSK:

  1. Vybudovanie konkurencieschopnej infraštruktúry rešpektujúcej potreby žiakov, študentov a pedagógov Spojenej školy, Ostredková s kompletným zázemím postavenej na princípoch SMART školy;
  2. Vytvorenie konkurencieschopnej ponuky študijných programov požadovaných partnermi projektu;
  3. Vybudovanie infraštruktúry pre potreby partnerov projektu;
  4. Vybudovanie verejnej infraštruktúry pri dodržaní zásad bezbariérovosti, energetickej efektívnosti a zelených opatrení s napojením na verejnú dopravu.

Cieľové skupiny: žiaci, študenti a pedagógovia Spojenej školy, Ostredková; mládežnícki športovci širokého spektra športov; volejbalisti VKP; športová profesionálna i amatérska verejnosť; obyvatelia a návštevníci BSK; súkromný sektor, akademický sektor.

Výstup projektu:

Vybudovanie moderného kampusu športu a zdravia BSK na základe princípov konceptu SMART školy, poskytujúceho adresné služby svojim užívateľom na základe ich individuálnych potrieb v dlhodobo udržateľnom areáli.

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č.OŠMaŠ_10 pod názvom „Kampus športu a zdravia v Petržalke“

Aktuálny stav: v procese

  • Zastupiteľstvom BSK bol v 08/22 pre projekt Kampusu športu a zdravia vytvorený projektový tím. V súčasnosti prebieha príprava podkladov pre výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie na pozemné stavby a prípojky. Vyhlásenie VO sa očakáva koncom 08/22.

Prečítajte si viac

O krok bližšie ku Kampusu zdravia a športu v Petržalke

0
Na poslednom Zastupiteľstve BSK schválili župní poslanci prenájom nášho pozemku v Petržalke pre HC SLOVAN. Vyrastie na ňom hokejová akadémia a krytý bazén ako súčasť projektu...

Kampus športu a zdravia v Petržalke sa opäť posunul o krok vpred

0
Šport, športové aktivity, pohyb zohrávajú v našich životoch čoraz dôležitejšiu funkciu. To si uvedomuje aj Bratislavský samosprávny kraj, ktorý plánuje na pozemku v bratislavskej Petržalke vybudovať...

Areál športu a zdravia v Petržalke dostal zelenú

0
Župní poslanci na piatkovom zasadnutí svojím súhlasom podporili zámer postaviť na okraji bratislavskej Petržalky nový športový areál. Vzniknúť tu má multifunkčná, hokejová, plavecká hala, atletický...