Úvod Regionálny rozvoj Projekty Prebiehajúce projekty Malokarpatský obchvat II. etapa – Prepojenie ciest III/1059 – III/1083 (Chorvátsky Grob – Grinava)

Malokarpatský obchvat II. etapa – Prepojenie ciest III/1059 – III/1083 (Chorvátsky Grob – Grinava)

Malokarpatský obchvat II. etapa – Prepojenie ciest III/1059 – III/1083 (Chorvátsky Grob – Grinava)

Základné informácie:

Výstavbu prepojenia si vyžiadala dopravná situácia v území. V súčasnej dobe prebieha intenzívna urbanizácia území obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, čo má za následok zvýšenie dopravnej záťaže na existujúcej cestnej sieti v území. Existujúca cestná sieť je tvorená v prevažnej miere cestami III. triedy. Problémom je napojenie nových ale i existujúcich urbanizovaných častí obcí na nadradené komunikačné systémy smerom na mesto Bratislava po diaľnici D1. Preto vznikla potreba prepojenia územia na diaľnicu D1 v oblasti Triblavina (stavba „Diaľnica D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina“) s výhľadom na prepojenie ciest I/61 a II/502, čím by došlo k zníženiu dopravného zaťaženia na existujúcej cestnej sieti.

Aktivity BSK:

  1. Vybudovanie nového cestného prepojenia medzi cestou III/1059 (Chorvátsky Grob) a cestou III/1083 (Pezinok – Grinava) .
  2. Príprava projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch
  3. Majetkovoprávne vysporiadanie

Cieľové skupiny: Obyvatelia regiónu, ľudia pracujúci v regióne a návštevníci územia regiónu

Rozpočet projektu: 15 000 000 EUR

Trvanie projektu: 2023 – 2026

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor dopravy

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSURaRP_10 pod názvom „Prepojenie ciest III/1059 – III/1083 (Chorvátsky Grob, Teplé pramene – Pezinok, Grinava) 

Aktuálny stav:  v procese

  • Aktuálne prebieha proces územného konania, pričom predpoklad vydania územného rozhodnutia je v rámci 2Q/2023. Zároveň prebieha príprava spracovania dokumentácie na realizáciu predmetnej stavby

Prečítajte si viac

Bratislavský kraj prijal Koncepciu inklúzie Rómov 

0
Zo skupín obyvateľstva Bratislavského kraja sú sociálnym vylúčením najviac ohrození seniori, deti a mládež, nízkopríjmoví pracujúci, ľudia bez domova, cudzinci a Rómovia. To zadefinovala Koncepcia sociálnej...
Stredná zdravotnícka škola na Záhradníckej v Bratislave

Plán dní otvorených dverí župných stredných škôl 2023/24

0
Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej pôsobnosti 54 stredných škôl, čiže deviataci základných škôl si naozaj majú z čoho vyberať. Práve toto je obdobie, kedy...
Povolebné blues: Techniky, ako zvládnuť úzkosť

Povolebné blues: Techniky, ako zvládnuť úzkosť

0
Bez ohľadu na politické názory, čas po voľbách môže byť zdrojom stresu, úzkosti, frustrácie či beznádeje, čo výrazne vplýva na stav nášho duševného zdravia...

Na psychický stav vplýva aj počasie, na jeho zmenu sa treba pripraviť

0
Počasie vplýva na život ľudí. Niektorí to zvládajú lepšie, pre iných je to náročnejšie. Ovplyvňuje ich najmä menšie množstvo svetla a vyššia prítomnosť chladu....
Vajnorská električková radiála

Dopravný podnik Bratislava pokračuje v zlepšovaní MHD. Zrekonštruuje časť Vajnorskej radiály

0
Dopravný podnik Bratislava (DPB) ohlásil ďalší významný projekt, ktorým skokovo zlepší cestovanie električkovou dopravou zo Zlatých pieskov do centra mesta a naopak. V priebehu...
Vajnorská električková radiála

Obnova časti Vajnorskej radiály v Bratislave obmedzí električkovú dopravu

0
V bratislavskom Novom Meste budú od štvrtka (5. 10. 2023) rekonštruovať Vajnorskú električkovú radiálu, a to od ulice Tomášikova až po Zlaté piesky. Pre...
Príďte si vybrať vysnívanú školu na Deň župných škôl v Bory Mall 2023

Príďte si vybrať vysnívanú školu na Deň župných škôl v Bory Mall 2023

0
Chemici, kuchári, pekári, informatici, elektrotechnici, kvetinári či kaderníci na jednom mieste. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) opätovne pripravil prezentáciu stredných škôl. Obľúbené podujatie Deň župných...

Fándlyáda: Oslnivý kultúrny zážitok v Modre na Európskej kultúrnej ceste sv. Cyrila a Metoda

0
V rámci slávnej Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, ktorá spája kultúrne poklady a historické dedičstvo Slovanskej oblasti, sa Modra pripravuje na ďalší...

Zákaz parkovania na chodníku. Bratislava nebude spočiatku riešiť porušenia pokutami

0
Počas prvých týždňov po spustení tzv. chodníkovej novely bude mestská polícia v Bratislave riešiť neoprávnené parkovanie prednostne napomenutím. Platiť to však nebude pre vážnejšie...
voľby do NR SR

Takto dopadli voľby v Bratislavskom kraji

0
V Bratislavskom kraji vyhralo voľby Progresívne Slovensko so ziskom 31 % (130 315 hlasov) pred druhým Smerom-SD, ktorý získal 18,54 % (77 921 hlasov). Tretia...

Partneri projektu