Úvod Regionálny rozvoj Projekty Prebiehajúce projekty MOSQUITO BIOREGULATION – Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území

MOSQUITO BIOREGULATION – Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území

MOSQUITO BIOREGULATION - Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území

Základné informácie:

Rovnako na Slovensku ako v Rakúsku premnožené komáre znižujú kvalitu života obyvateľov a spôsobujú ekonomické straty, najmä v dôsledku obmedzenia rekreačných, turistických a kultúrnych aktivít. Na Slovensku sa naďalej využívajú insekticídne chemické postreky, ktoré prinášajú zdravotné riziká, môžu mať vplyv na endokrinný systém, na plodnosť ľudí a karcinogénne účinky. Naopak na rakúskej strane združenie 9 obcí v povodí rieky Dyje, Moravy a Dunaja od r. 2012 úspešne vykonáva tzv. biologickú regulácia komárov s využitím biologickej larvicídnej látky Bti. Spoločným záujmom slovenských a rakúskych partnerov projektu je, aby bola biologická regulácia komárov úspešná v celom prihraničnom regióne pri riekach Morava a Dunaj. Celkovým cieľom projektu posilniť ochranu biodiverzity v slovensko-rakúskom prihraničnom území prostredníctvom regionálnej a cezhraničnej harmonizácie a koordinácie postupov biologickej regulácie komárov.

Aktivity BSK:

  1. Vytvorenie cezhraničných digitalizovaných topografických a hypsometrických máp liahnísk komárov ako základný nástroj ovplyvňujúci presnosť zásahov biologickej regulácie komárov
  2. Vytvorená a otestovaná spoločná webová aplikácia a digitálny systém na zaznamenávanie/vyhodnocovanie dát
  3. Cezhraničný systém včasného varovania založený na ArcGIS prístupný 50 pracovníkom vo všetkých zapojených organizáciách
  4. Sieť minimálne 40 vyškolených dobrovoľníkov a pracovníkov samosprávy
  5. Pilotné testovanie rôznymi formami aplikácie na 130 ha územia (spolu za roky 2021 a 2022)
  6. Všetky zariadenia používané na biologickú reguláciu komárov (postrekovače, drony, dávkovač na helikoptéru) budú presne nastavené (kalibrované) na príslušné dávkovanie tak, aby boli dodržané environmentálne normy

Cieľové skupiny: Populácia v cezhraničnom regióne, zainteresované skupiny z oblasti ochrany biodiverzity.

Výstup projektu:

Digitalizované mapy všetkých liahnísk komárov – na základe existujúceho digitalizovaného kartografického materiálu z 3 oblastí sa spracujú hypsometrické mapy s využitím údajov z radarového skenovania. Následne vyškolení odborníci vykonajú intenzívne terénne mapovanie potenciálnych liahnísk komárov, pričom výsledkom bude súbor digitálnych máp s funkčnými jednotkami liahnísk komárov. Na základe uvedených krokov mapovania tím GIS na BSK v spolupráci s Verein Biologische Gelsenregulierung vytvorí spoločnú digitálnu platformu na zaznamenávanie a vyhodnocovanie údajov. Platforma umožní efektívne a včasné plánovanie zásahov. Na tomto základe sa zrealizuje prísne organizované a štandardizované testovanie všetkých používaných regulačných zariadení a foriem Bti. Pilotné testovanie metodiky a vybavenia/materiálov sa uskutoční v nive po záplavách v prvom a druhom roku s použitím dvoch rôznych zložení Bti (granulát a rozpustný prášok).

Rozpočet projektu: 279 856,11 EUR

Spolufinancovanie BSK: 13 992,81 EUR

Trvanie projektu: 04/2021 – 08/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia; Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK: Projekt bol v súlade s AP BSK č. OÚPGISaŽP_4 „Biologická regulácia komárov“

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

Aktuálny stav: v procese

  • V priebehu realizácie projektu bol vysúťažený Softvér pre digitálnu platformu projektu, čo zahŕňa Licencie na softvér ArcGlS for Desktop _ Standard a ArcGIS for Server –  Advanced 
  • V nadväznosti na zakúpené licencie bolo potrebné vysúťažiť dodávateľa na Webovú GIS platformu pre projekt, ktorá vytvorí spoločnú digitálnu webovú koordinačnú platformu, vrátane mobilnej aplikácie – rozhrania pre terénnych pracovníkov, biológov a ostatných zapojených strán v projekte Mosquito Bioregulation. Súčasťou platformy bude aj tematická trojjazyčná web stránka (Hub) pre potreby zobrazovania zaznamenaných údajov a informovanosti verejnosti. Táto platforma bude základom pre systém včasného varovania, ktorý významne pomôže pri koordinácii projektových partnerov v prípade predikcie záplav a zaplavených území, plánovaní a realizácii zásahov na celom záujmovom území. 

Prečítajte si viac

Proti komárom bojujeme ekologicky. Takto to vyzerá v praxi

0
Sme jednou z posledných krajín Európy, ktorá strieka komáre chemickými prostriedkami. Snažíme sa to v našom kraji zmeniť. Takto vyzerajú ekologické postreky. Komárie liahniská sa nachádzajú...
komáre

Proti komárom bojujeme ekologicky

0
Sme jednou z posledných krajín Európy, ktorá strieka komáre chemickými prostriedkami. A to napriek tomu, že škodia zdraviu aj prírode a ich efektivita je nízka. Bratislavský...

Komáre sú už medzi nami. Dajte si pozor na tie „domáce“

0
Pekné počasie nevyužívajú iba ľudia na svoje aktivity vonku, ale aj rastúca populácia komárov. Naša zazmluvnená odborníčka upozorňuje obyvateľov BSK na zvyšujúci sa počet...
Bratislavský kraj aplikoval postrek látkou BTI proti komárom

Bratislavský kraj aplikoval postrek látkou BTI proti komárom. Zlikvidované boli milióny lariev

0
Vplyvom zdvihnutia hladiny na rieke Dunaj prišlo k vzdutiu hladiny rieky Morava až po úsek pri obci Vysoká pri Morave. Na základe monitoringu dobrovoľníkov...

Bratislavská župa monitoruje situáciu v povodí Moravy po záplavách a zasahuje proti komárom ekologicky

0
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba spolu so starostami obcí v malackom okrese navštívil zaplavené územia v povodí rieky Moravy. Župa v tomto teritóriu spustila rozsiahly monitoring....

Mesto bojuje s komármi. Eliminovalo už vyše 5 miliónov lariev a pokračuje

0
V prvej jarnej záplavovej vlne síce nízke teploty komárom nepriali, no pretrvávajúce výdatné dažde v Bratislave vytvorili lokálne priaznivé podmienky na liahnutie lariev -...

Proti komárom bojujeme ekologicky. Takto to vyzerá v praxi

0
Sme jednou z posledných krajín Európy, ktorá strieka komáre chemickými prostriedkami. Snažíme sa to v našom kraji zmeniť. Takto vyzerajú ekologické postreky. Komárie liahniská sa nachádzajú...

Ako zvládnuť premnoženie komárov ekologicky

0
Slovensko je jednou z posledných krajín Európy, kde sa na reguláciu komárov ešte stále používajú aj chemické prostriedky. My sa to snažíme zmeniť a používame...

Ako je to s výskytom komárov v hlavnom meste?

0
V súčasnej dobe nás začínajú trápiť svojim nepríjemným štípaním komáre. Magistrát Bratislavy vykonáva intenzívny monitoring všetkých potenciálnych liahnísk komárov na území hlavného mesta. Vykonal...

Pomáhame obciam zvládnuť premnoženie komárov

0
Napriek tomu, že regulácia výskytu komárov nie je kompetenciou župy, snažíme sa pomôcť obciam, kde sú premnožené a znepríjemňujú život obyvateľom. Komáre sú lietajúcim...

Partneri projektu