Úvod Regionálny rozvoj Projekty Prebiehajúce projekty Projekt cezhraničnej spolupráce regiónov RegioCoop SK-AT

Projekt cezhraničnej spolupráce regiónov RegioCoop SK-AT

Projekt cezhraničnej spolupráce regiónov RegioCoop SK-AT

Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšiť počet subjektov pôsobiacich v cezhraničnej spolupráci pôsobiacich v cezhraničnej spolupráci vo funkčnom území Slovenska a Rakúska so zreteľom na ich intenzívnejšie zosieťovanie a podporiť regionálny kooperačný manažment. Výsledkom budú zadefinované strategické témy pre cezhraničnú spoluprácu a preskúmajú sa prípadné prekážky pre jej realizáciu a tým sa prispieva aj k lepšiemu zacieleniu finančnej podpory cezhraničného programu. To sa dosiahne prostredníctvom posilnenia spolupráce a kapacít cezhraničných partnerov vo verejnom sektore pre efektívne rozvíjanie prihraničných oblastí medzi Slovenskou republikou a Rakúskom a zároveň efektívnym nastavením modelov budúcej spolupráce v novom programovom období po roku 2020.

Aktivity BSK:

 1. Analýza legislatívnych rozdielov medzi Slovenskou republikou a Rakúskom
 2. Prieskum verejnej mienky v blízkosti spoločných hraníc
 3. Interkulturálne tréningy
 4. Záverečná konferencia

Relevantné cieľové skupiny: inštitúcie verejnej správy, regionálne a miestne orgány, obyvatelia prihraničných sídiel

Výstupy projektu:

 1. Zásobník strategických tém
 2. Manuál pre pochopenie vzájomných odlišností
 3. Správa z prieskumu verejnej mienky
 4. Cezhraničné workshopy
 5. Interkulturálne tréningy

Rozpočet projektu: 1 066 248,89 EUR

Rozpočet BSK: 244 544,00 EUR

Spolufinancovanie BSK: 12 227,20 EUR (5%)

Trvanie projektu: 01/2020 – 12/2022

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK: Projekt je v súlade s AP BSK č. OSÚRaRP_7 „Projekt RegioCoop SK-AT“

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

Aktuálny stav: v procese

BSK sa ako projektový partner zúčastnil viacerých pracovných stretnutí projektových partnerov a na jednom zasadnutí projektovej riadiacej skupiny, ktorú aj organizoval. V súvislosti s organizáciou projektovej riadiacej skupiny BSK vyhlásil verejné obstarávanie na predmety zákazky tlmočenie a prekladateľské služby a cateringové služby. Ďalej sa v rámci projektu konali viaceré cezhraničné podujatia, ktoré mali za cieľ podporovať tematiku sietí a zvýšiť výmenu medzi tematickými ťažiskam – workshopy, okrúhleho stoly, sprevádzané tematické prechádzky a sieťové stretnutia. Bola vyhotovená a dodaná zákazka „Analýza legislatívnych rozdielov medzi Slovenskou republikou a Rakúskom“ a „Manuál pre pochopenie vzájomných odlišností“ , ktorá predstavovala jeden z hlavných výstupov projektu. Analýza spolu s manuálom boli po zhotovení oficiálne odprezentované na projektovej riadiacej skupiny a odvtedy boli prezentované na každom podujatí, ktoré sa v rámci podujatia konalo.

Kontakty

Mgr. Zuzana Krajčíková
Info bod SK-HU, SK-AT
Tel. č.: 02/4826 4849
Mobil: +421 911 109 047
E-mail: zuzana.krajcikova@region-bsk.sk

Zobraziť ďalšie kontakty >

Aktivity projektu

Interkulturálne tréningy

Manuál pre pochopenie vzájomných odlišností

Analýza legislatívnych rozdielov medzi Slovenskou republikou a Rakúskom

Prieskum verejnej mienky v blízkosti spoločných hraníc

Tematicky sprevádzané prechádzky v pohraničí („Border walks“)

 • Tematická oblasť „Geoparky“ 14.06.2022, TTSK (protokol + pozvánka)
 • Tematická oblasť „Historické záhrady“ 08.06.2022, Burgenland (protokol + pozvánka)
 • Tematická oblasť „Inštitucionálna spolupráca“ 11.04.2022, Dolné Rakúsko (protokol + pozvánka)

Workshopy

 • Tematická oblasť „Príroda a kultúra“ 21.10.2021, online (protokol + pozvánka)