Smart región BSK

Smart región BSK

Základné informácie:

Kvalita verejnej správy a jej efektívnosť je najdôležitejším predpokladom vykonávania  inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Z tohto dôvodu sa Bratislavský samosprávny kraj rozhodol realizovať projekt „Smart región BSK“. Cieľom projektu „Smart región BSK“ je vytvorenie efektívne fungujúceho úradu, ktorý poskytuje občanom kraja adresné, dostupné a efektívne služby. Zároveň je cieľom optimalizácia politík vo vybraných sektoroch za účelom dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja v zmysle SMART princípov.

Aktivity BSK:

  1. Skvalitnenie a zefektívnenie procesov, systémov a politík na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja
  2. Zavedenie systému riadenia kvality v organizácii
  3. Vzdelávanie zamestnancov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Výstupy projektu:

  1. Zriadenie Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja
  2. Vypracovanie stratégií a koncepcií v rámci všetkých sektorových politík
  3. Zavedenie systému riadenia kvality v organizácii v pôsobnosti BSK
  4. Vzdelávanie zamestnancov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja formou zahraničných workshopov

Celkový rozpočet projektu: 1 952 010,35 EUR

Spolufinancovanie BSK: 97 600,52 EUR (5%)

Trvanie projektu: 04/2020 – 05/2023

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK: Projektový zámer je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_1 pod názvom „Smart Region – Bratislavský kraj“. 

Operačný program: Efektívna verejná správa

Viac informácií tu

Aktuálny stav: v procese

Prečítajte si viac

BSK sprístupnil na svojej webovej stránke interaktívnu mapu poskytovateľov sociálnych služieb

0
Bratislavský samosprávny kraj sprístupnil na svojej webovej stránke interaktívnu mapu všetkých poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sú zapísaní do Registra sociálnej služby. Obyvatelia kraja si...

Vzdelávanie ako priorita župy: Študijná pracovná cesta do Fínska

0
Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja spolu s riaditeľmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti župy uskutočnili v októbri 2022 v spolupráci s partnermi z regiónu Helsinki-Uusimaa študijnú...

Kontakty

Mgr. Barbora Lukáčová
Riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Tel. č.: 02/ 4826 4632
Mobil.: +421 903 255 165
E-mail: barbora.lukacova@region-bsk.sk

Ing. Michal Beniač
zástupca riaditeľky Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Tel. č.: 02/4826 4149
Mobil: +421 911 016 595
E-mail: michal.beniac@region-bsk.sk

Ing. Matúš Krnčok
Vedúci Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja
Tel. č.: 02/4826 4198
Mobil: +421 948 124 031
E-mail: matus.krncok@region-bsk.sk

Zobraziť ďalšie kontakty >

Výstupy projektu