Úvod Regionálny rozvoj Projekty Pripravované projekty

Pripravované projekty

Pripravované projekty

Udržateľnosť mobility a odolnosť dopravného systému

Moderné školstvo, šport a veda, výskum, inovácie

Kvalita a udržateľné životné prostredie

Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť

Cestovný ruch a rozmanitá kultúra na udržateľný turizmus

Sociálna inklúzia a dostupná sociálna starostlivosť

Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu

Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov

Adaptácia Národnej kultúrnej pamiatky Sýpka Čunovo na envirovzdelávacie centrum

Cieľom projektu je rozvoj dlhodobo udržateľných environmentálnych vedomostí, zručností a zmeny správania ľudí prostredníctvom interaktívnej prezentácie o adaptačných opatreniach na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území Bratislavského kraja v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanská cesta 21

Projekt zameraný na zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom zachytávania zrážkovej vody v krajine a rozšírením zelenej infraštruktúry vo vysoko urbanizovanom prostredí hl. m. SR Bratislava.

Zelené opatrenia na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Cieľom projektu je zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom zachytenia zrážkovej vody v krajine a rozšírením zelenej infraštruktúry vo vysoko urbanizovanom prostredí hl. m. SR Bratislava.

Kampus zdravia a športu v Petržalke

Zámerom projektu je vybudovanie moderného kampusu športu a zdravia na základe princípov konceptu SMART školy.

Zdravotnícky kampus Bory

Zámerom projektu je vybudovanie moderného zdravotníckeho kampusu na základe princípov konceptu SMART školy.

Nemocnica Bory

Projekty budovania kampusov

Zámer projektov je budovanie integrovaných špecializovaných vzdelávacích centier na základe princípov SMART škôl s cieľom pripraviť absolventov pre potreby a požiadavky 21. storočia.

Špecializované zariadenie pre dospelé osoby s poruchami autistického spektra - Znievska

Zámerom projektu je podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť, ktorý svojou realizáciou prispeje k riešeniu výziev danej oblasti.

Špecializované zariadenia poskytujúce sociálno-zdravotnú starostlivosť (Transformácia sociálnych služieb v DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave)

Cieľom projektu je zlepšenie kvality života prijímateľov sociálnych služieb a skvalitnenie pracovných podmienok zamestnancov.

Hĺbková obnova historických budov - energetická úspora

Hĺbková obnova verejných historických budov je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom budúcich projektov je znížiť energetickú náročnosť budov vo vlastníctve BSK.

Revitalizácia parku v Stupave

Zámerom obnovy je uchovanie pamiatkových hodnôt parku, t. j. revitalizácia historickej zelene a vytvorenie potrebnej infraštruktúry pre posilnenie funkcie verejného priestranstva a začlenenie parku do širších zámerov v území s cieľom rozvoja cestovného ruchu.

Revitalizácia parku v Malinove

Zámer projektu spočíva v obnove a uchovaní pamiatkových hodnôt parku, t. j. revitalizácie historickej zelene a vytvorenie potrebnej infraštruktúry pre posilnenie funkcie verejného priestranstva.

Budovanie cyklotrás I. etapa Vinohradnícka

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Vinohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši cyklodopravné prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra a obci na podkarpatskom páse až po Doľany.

Budovanie cyklotrás II. etapa Vinohradnícka

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Vinohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši cyklodopravné prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra a obci na podkarpatskom páse až po Doľany.

Cezhraničné prepojenie územia medzi obcami Gajary a Dürnkrut formou cyklolávky cez rieku Morava

Zámerom projektu je vybudovanie cyklolávky a pridružených sprievodných opatrení medzi obcami Gajary a Dürnkrut.

Danube Bike and Boat 2 - Objavte Dunajské ostrovy

Projekt Danube Bike and Boat 2: Objavte Dunajské ostrovy predstavuje nadstavbu na úspešný projekt, ktorý bol ukončený v roku 2020, Danube Bike and Boat: Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a člne.

Rozvoj turistickej destinácie Morava

Zámerom je komplexný rozvoj turistickej destinácie v oblasti rieky Morava pomocou dobudovanie cykloturistickej a vodáckej infraštruktúry.

PRIPRAVOVANÉ: Kampus športu a zdravia v Petržalke

Projekt zameraný na vybudovanie moderného kampusu športu a zdravia na základe princípov konceptu SMART školy. Súčasťou kampusu bude Spojená škola, Ostredková a relevantní partneri z oblasti športu.

Nemocnica Bory

PRIPRAVOVANÉ: Projekty budovania kampusov

Kampusy predstavujú integrované špecializované vzdelávacie centrá, vybudované na základe princípov SMART škôl a pripravujúce absolventov pre potreby a požiadavky 21. storočia.