Úvod Regionálny rozvoj Projekty Zrealizované projekty Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník – Malacky

Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník – Malacky

Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky

Základné informácie:

Cieľom projektu „Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník-Malacky“ bola modernizácia cesty III/1113 Rohožník – Malacky, prostredníctvom IROP v rámci prioritnej osi č.1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch. Cesta III/1113 Rohožník – Malacky s napojením na diaľnicu D2, ktorá patrí do hlavnej siete TEN-T v rámci koridoru ORIENT/EAST-MED, je kľúčovou cestnou komunikáciou medzi okresným mestom Malacky a okolitými obcami.

Aktivity BSK:

  1. Realizácia rekonštrukcie cesty III. triedy 1113
  2. Stavebný dozor rekonštrukcie cesty III. triedy 1113
  3. Informovanie a komunikácia

Cieľové skupiny: Obyvatelia regiónu; ľudia pracujúci v regióne a návštevníci územia regiónu

Výstup projektu:

  • Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník – Malacky

Rozpočet projektu: 6 669 749,04 EUR

Spolufinancovanie BSK: 311 879,40 EUR (5%)

Dofinancovanie BSK: 2 144 953,58 EUR

Trvanie projektu: 08/2018 – 10/2019

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor dopravyOdbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK: Projekt je zaradený do AP BSK č. OD_1

Kód žiadosti o NFP: 302011F620

Aktuálny stav:  projekt úspešne ukončený

  • 10/2019 bola cesta sprejazdnená vodičom
  • 11/2020 bola cesta preklasifikovaná na cestu II. triedy (II/143)

Prečítajte si viac

Unikátna cesta Malacky-Rohožník

0
Cesta tretej triedy z Malaciek do Rohožníka bývala v bratislavskom samosprávnom kraji synonymom pre problémy. Nekvalitný povrch, veľa zákrut, veľa dopravných nehôd a nakoniec...

Otvorili sme cestu Rohožník – Malacky

0
Po 50 rokoch má naše krásne Záhorie kvalitnú cementobetónovú cestu. Špeciálny povrch zaručí, že opravy nebudú potrebné aspoň 30 rokov. Na Slovensku to je...

Obce na Záhorí si oddýchnu od kamiónovej dopravy

0
Zmodernizovaná cesta III. triedy spájajúca Malacky a Rohožník sa od pondelka 2. decembra 2019 stáva oficiálne cestou II. triedy. Odbremenia sa tým okolité obce od...

Zmodernizovaná jedinečná cesta už pre každého!

0
Cesta medzi Rohožníkom a Malackami, ktorá je dôležitou spojnicou malokarpatského podhoria s okresným mestom Malacky a cez diaľnicu D2 aj s hlavným mestom, je po 13 mesiacoch opäť...
Rohoznik-Malacky 4

Prejdite sa po jedinečnej ceste!

0
Príďte sa pozrieť na výsledok modernizácie cesty spájajúcej Rohožník a Malacky. Využite tak príležitosť zistiť viac o ceste, ktorá je najkvalitnejšou v regióne ešte...

Jedinečná cesta už v kolaudačnom procese!

0
Bratislavský samosprávny kraj pred rokom začal s modernizáciou cesty medzi Rohožníkom a Malackami, ktorá počas dvanástich mesiacov dostala jedinečný cementobetónový povrch. Stavba za vyše...

Cesta Rohožník – Malacky v poslednej fáze

0
Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja, obce Rohožník, obce Vojenský obvod Záhorie a Regionálnych ciest Bratislava sa v pondelok zúčastnili kontrolného dňa stavby „Modernizácia cesty III. triedy...

Prejsť na obsah