Úvod Regionálny rozvoj Projekty Zrealizované projekty SACRA VELO – sieť cezhraničných cyklistických pútnických cyklotrás v Podunajsku

SACRA VELO – sieť cezhraničných cyklistických pútnických cyklotrás v Podunajsku

SACRA VELO - sieť cezhraničných cyklistických pútnických cyklotrás v Podunajsku

Základné informácie:

Cieľom projektu „SacraVelo“ je vytvoriť nový a unikátny cezhraničný produkt cestovného ruchu pomocou prezentácie a ponukou bohatého kultúrneho, sakrálneho a prírodného dedičstva na území  2 žúp (HU) a 2 krajov (SK) pozdĺž rieky Dunaj na maďarsko-slovenskej hranici. Projekt inovatívnym spôsobom zlučuje prvky cirkevného a aktívneho turizmu, s dosahom na širokú vrstvu ako na lokálnej a regionálnej, tak aj na medzinárodnej úrovni.

Aktivity BSK:

  1. Realizácia vybraného úseku cyklotrás (JURAVA II. v dĺžke 4 km na hrádzi Šúrskeho kanála)
  2. Vyznačenie a zapojenie 100 km cyklotrás v regióne do novej cezhraničnej pútnickej cyklotrasy SACRA VELO
  3. Medzinárodný Bike event na popularizáciu cyklodopravy v turizme
  4. Tlač a distribúcia propagačných materiálov

Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia cezhraničného regiónu, návštevníci územia regiónu, domáci a zahraniční turisti.

Výstupy projektu:

  1. Zvýšenie návštevnosti cezhraničného regiónu s využitím udržateľnej dopravy
  2. Vytvorenie tematickej turistickej cesty „SACRA VELO“
  3. Realizácia 4 km cyklotrasy JURAVA II medzi obcami Vajnory a Ivanka pri Dunaji

Rozpočet projektu: 1 704 060,40 EUR 

Spolufinancovanie BSK: 37 801,05 EUR (5%)

Dofinancovanie BSK: 40 768,56 EUR

Trvanie projektu: 11/2017 – 04/2021

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor cestovného ruchu a kultúry

Súlad so schválenými Prioritami BSK:
Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP č. 30 pod názvom „Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6 a Eurovelo 13 (projekt SACRA VELO)“

Aktuálny stav: projekt úspešne ukončený

  • Stavebné práce na cyklotrase JURAVA II boli ukončené a stavba bola prevzatá dňa 31.01.2019
  • V priebehu 3Q 2021 ukončili všetci partneri projektu svoje aktivity a projekt bol oficiálne dňa 16.12.2021 ukončený

Prečítajte si viac

Pozvánka: Záverečná konferencia projektu „SacraVelo – Sieť cezhraničných pútnických cyklotrás v okolí Dunaja“

0
Trnavský samosprávny kraj, v spolupráci so župnou samosprávou Győr-Moson-Sopron, Bratislavským samosprávnym krajom, župnou samosprávou Komárom-Esztergom, Obcou Szil a Obcou Báč Vás srdečne pozýva na...

Súťaž: Poznáte pamiatky SacraVela?

0
Spoznajte unikátnu cyklotrasu SacraVela a ak sa zapojíte do našej súťaže, hráte o lístky do divadla. SacraVelo je sieť cezhraničných cyklotrás, ktoré vedú popri...