Úvod Regionálny rozvoj Projekty Zrealizované projekty Smart región BSK Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2022 – 2026

Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2022 – 2026

Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2022 - 2026

Základné informácie:

Stratégiu rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2022 – 2026 spracovala spoločnosť BDR, spol. s r.o., a predstavuje výsledok spolupráce s Inštitútom regionálnej politiky Bratislavského kraja, Odborom zdravotníctva BSK a s ďalšími významnými aktérmi v oblasti zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom kraji. Vznik Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2022 – 2026 prispieva k naplneniu Programového vyhlásenia BSK a navrhuje riešenia výziev identifikovaných v Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027. Prostredníctvom návrhu priorít, opatrení a aktivít stanovuje možnosti, ako skvalitniť a zefektívniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo svetle komplexného rozvoja územia.

Dokument online

Správa o hodnotení strategického dokumentu

Účinnosť zmluvy: 16.01.2021

Zmluva:

Dodávateľ: BDR, spol s.r.o.

Suma: 55 200 Eur s DPH

Dodanie: 19 mesiacov (16.01.2021 – 30.04.2023)

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Stav diela: v procese

Prečítajte si viac

Zľava predseda BSK Juraj Droba a lekár kraja Tomáš Szalay

Zdravotná starostlivosť potrebuje veľké zmeny. Vypracovali sme stratégiu na roky 2022 – 2026

0
Telemedicína, call centrá či aplikácie monitorujúce stav pacienta. Aj takto by v budúcnosti mohla vyzerať zdravotná starostlivosť. Chce to však zmeny v starom systéme, ktoré ale...

Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti BSK – verejné prerokovanie

0
Verejnosť mala dňa 06.07.2022 možnosť zúčastniť sa verejného prerokovania Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2022 – 2026 ako jedného...

Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti BSK je takmer dokončená

0
Odborná verejnosť mala 20.12. príležitosť zúčastniť sa odprezentovania Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2022 – 2026. Do konca tohto...

Bratislavský samosprávny kraj pracuje na tvorbe stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti

0
V rámci spracovania Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom samosprávnym krajom na roky 2022 – 2026 sa na pôde Úradu Bratislavského samosprávneho kraja uskutočnilo pracovné...
V oblasti zdravotníctva robíme v dobe pandémie maximum. Uvedomujeme si však, že kvalita a dostupnosť musí rásť stabilne a dlhodobo.

Zdravotníctvo je výzvou a zároveň prioritou pre naše územie nielen počas pandémie

0
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a jeho Inštitút regionálnej politiky začal od januára 2021 intenzívne pracovať na tvorbe Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky...