Transdanube.Pearls

Transdanube.Pearls

Základné informácie:

Bratislavský samosprávny kraj sa stal partnerom v projekte Transdanube.Pearls predloženom v rámci 1. výzvy Programu DANUBE, Priorita 3 Lepšie dostupný a energeticky zodpovedný Dunajský región“, ŠC 3.1. Hlavným cieľom je vytvorenie sieti udržateľnej dopravy a mobility v regiónoch pozdĺž Dunaja.

Aktivity BSK:

 1. Spolupráca na založení siete TRANSDANUBE.PEARLS
 2. Spolupráca na príprave Danube Sustainable Travel Book (Kniha udržateľného cestovania na Dunaji)
 3. Rozpracovanie zámeru turistického balíčka Blue Triangel
 4. Organizovanie podujatí na zvyšovanie povedomia o udržateľnej doprave
 5. Regionálne aktivity na podporu rozšírenia služieb mobility – 3 štúdie
 6. Pilotné aktivity na realizáciu Mobility centra

Cieľové skupiny: Obyvatelia BSK a domáci a zahraniční turisti

Výstup projektu:

 1. Spolupráca na založení siete TRANSDANUBE.PEARLS
 2. Spolupráca na príprave Danube Sustainable Travel Book (Kniha udržateľného cestovania na Dunaji)
 3. Rozpracovanie zámeru turistického balíčka Blue Triangel
 4. Organizovanie podujatí na zvyšovanie povedomia o udržateľnej doprave
 5. Regionálne aktivity na podporu rozšírenia služieb mobility – 3 štúdie
 6. Pilotné aktivity na realizáciu Mobility centra

Rozpočet projektu: 2 189 017,49 EUR 

Spolufinancovanie BSK: 16 258,3575 EUR (15%)

Trvanie projektu: 01/2017 – 06/2019

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK: Projekt zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_25 pod názvom „TRANSDANUBE.PEARLS“

Oficiálny web: https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls

Viac informačných dokumentov k projektu: 

Aktuálny stav:  projekt úspešne ukončený

 • Vytvorenie siete „Perál na Dunaji“ a zaradenie Bratislavského samosprávneho kraja do tejto siete

Prečítajte si viac

Konferencia k svetovému dňu cestovného ruchu 2018

0
Téma Svetového dňa cestovného ruchu v roku 2018 bola: Udržateľnosť a digitálna transformácia v cestovnom ruchu „Opäť sa na jednom mieste stretli priaznivci turizmu, ktorí...

Prejsť na obsah