Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Reca

230

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Úprava existujúcej prístupovej cesty – Rekonštrukcia miestnej komunikácie.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Senec

Obec: Reca

Celkové výdavky projektu: 110 089 €