10.8 – 11.8.2019

       –      Dunajská Lužná, cesta III/1056 – ulica Jánošíková od cesty I/63 cca 150 metrov. Cesta bude úplne uzavretá, obchádzka pôjde po ceste III/1057 – Orechová ulica

       –      Ivanka pri Dunaji – cesta III/1041 – ul. Záleská,  od križovatky Moyzesova – Bernolákovská cca 100 metrov, cesta bude uzatváraná v ½ profile

 

17.8  – 18.8. 2019

       –      Dunajská Lužná – cesta III/1058 – ul. Lipnická, úplná uzávierka od cesty I/63 po ulicu Záhradnú, obchádzka bude vedená po miestnych komunikáciách v obci a značená dopravný značením

      –       Senec – cesta III/1049 – ul. Štúrová, cca 100 metrov, cesta bude zatváraná v ½ profile