ÚZEMNÉ DOTÁCIE

Poskytovanie dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja vychádza zo Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 zo dňa 21.9.2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.

NEPREHLIADNITE!

Na rok 2019 je pre územné dotácie vyčlenených 383 820,29 €, čo je 15% z finančných prostriedkov vyčlenených na dotačné programy BSK.
  • Žiadosti bolo možné podávať do 31. augusta 2019
  • Projekty sú posudzované priebežne, podporené projekty musia mať súhlas príslušného starostu/primátora
  • Výška poskytnutej dotácie je minimálne 8 000 €
Oprávnení žiadatelia:

  • Obce, mestá, mestské časti na území BSK
  • Organizácie zriadené obcou / mestom / mestskou časťou na území BSK

Aké oblasti môžu byť podporené:

  • budovanie a rozvoj verejnej infraštruktúry – športovej, voľnočasovej, kultúrnej, školskej;
  • rekonštrukcia, revitalizácia verejných priestranstiev v obciach / mestách / mestských častiach (nie komunikácie a chodníky);
  • budovanie, obnova, zatraktívnenie turistickej infraštruktúry (napr. náučné chodníky, vyhliadkové veže, infotabule a pod.).
Aktuálne správy
Stážisti prihláste sa na prax

Stážisti prihláste sa na prax

Vyskúšať si prácu vo verejnej sfére, spoznať bližšie život na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja, zistiť čo všetko Bratislavský samosprávny kraj robí a o čo sa stará je cieľom projektu odbornej praxe pre stážistov. Pilotný projekt spustila župa v apríli a koncom...

Dotácie pre územie do konca augusta

Dotácie pre územie do konca augusta

Obce, mestá a mestské časti môžu ešte do konca letných prázdnin žiadať o územné dotácie. Pre túto výzvu vyčlenila bratislavská župa celkovo 383 820,29 eur, ktoré sú prerozdelené na základe počtu obyvateľov v prospech menších obcí. Maximálna podpora jedného projektu je...

Župa pripravila ďalšie dotácie pre územie

Župa pripravila ďalšie dotácie pre územie

Bratislavská župa do konca roka prerozdelí medzi obce a mestá na svojom území takmer 400 000 eur. Tie si môžu podeliť buď samotné obce alebo nimi zriadené organizácie. O dotáciu môžu žiadať do konca letných prázdnin. „Bratislavská župa prišla s unikátnym projektom...

Stážisti prihláste sa na prax

Stážisti prihláste sa na prax

Vyskúšať si prácu vo verejnej sfére, spoznať bližšie život na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja, zistiť čo všetko Bratislavský samosprávny kraj robí a o čo sa stará je cieľom projektu odbornej praxe pre stážistov. Pilotný projekt spustila župa v apríli a koncom...