ÚZEMNÉ DOTÁCIE

Poskytovanie dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja vychádza zo Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 zo dňa 21.9.2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.

NEPREHLIADNITE!

Na rok 2019 je pre územné dotácie vyčlenených 383 820,29 €, čo je 15% z finančných prostriedkov vyčlenených na dotačné programy BSK.
  • Žiadosti bolo možné podávať do 31. augusta 2019
  • Projekty sú posudzované priebežne, podporené projekty musia mať súhlas príslušného starostu/primátora
  • Výška poskytnutej dotácie je minimálne 8 000 €
Oprávnení žiadatelia:

  • Obce, mestá, mestské časti na území BSK
  • Organizácie zriadené obcou / mestom / mestskou časťou na území BSK

Aké oblasti môžu byť podporené:

  • budovanie a rozvoj verejnej infraštruktúry – športovej, voľnočasovej, kultúrnej, školskej;
  • rekonštrukcia, revitalizácia verejných priestranstiev v obciach / mestách / mestských častiach (nie komunikácie a chodníky);
  • budovanie, obnova, zatraktívnenie turistickej infraštruktúry (napr. náučné chodníky, vyhliadkové veže, infotabule a pod.).
Aktuálne správy
Dotácie pre územie do konca augusta

Dotácie pre územie do konca augusta

Obce, mestá a mestské časti môžu ešte do konca letných prázdnin žiadať o územné dotácie. Pre túto výzvu vyčlenila bratislavská župa celkovo 383 820,29 eur, ktoré sú prerozdelené na základe počtu obyvateľov v prospech menších obcí. Maximálna podpora jedného projektu je...

Župa pripravila ďalšie dotácie pre územie

Župa pripravila ďalšie dotácie pre územie

Bratislavská župa do konca roka prerozdelí medzi obce a mestá na svojom území takmer 400 000 eur. Tie si môžu podeliť buď samotné obce alebo nimi zriadené organizácie. O dotáciu môžu žiadať do konca letných prázdnin. „Bratislavská župa prišla s unikátnym projektom...

Dotácie pre územie do konca augusta

Dotácie pre územie do konca augusta

Obce, mestá a mestské časti môžu ešte do konca letných prázdnin žiadať o územné dotácie. Pre túto výzvu vyčlenila bratislavská župa celkovo 383 820,29 eur, ktoré sú prerozdelené na základe počtu obyvateľov v prospech menších obcí. Maximálna podpora jedného projektu je...