Kontakty

Mgr. Vladimír Mužík
vedúci Oddelenia verejného obstarávania
Tel.: 02/4826 4143
E-mail: vladimir.muzik@region-bsk.sk

Ing. Jana Mazúchová
referentka
tel. č.: 02/48 264 143
email: jana.mazuchova@region-bsk.sk

Mgr. Veronika Václaviková
referentka
tel. č.: 02/48 264 213
email: veronika.vaclavikova@region-bsk.sk

Mgr. Aneta Micenková
referentka
tel. č.: 02/48 264 155
email: aneta.micenkova@region-bsk.sk

Ing. Katarína Vančová
referentka
tel.č.: 02/48 264 207
email: katarina.vancova@region-bsk.sk

Mgr. Ing. Viera Potanková, LL.M.
referentka
tel. č.: 02/48 264 253
email: viera.potankova@region-bsk.sk

Mgr. Ľuboš Patúc
referent
tel. č.: 02/48 264 212
email: lubos.patuc@region-bsk.sk

Ing. Matej Meľo
referent
tel. č.: 02/48 264 139
email: matej.melo@region-bsk.sk

Aktuálne správy
Slovensko a Rakúsko spojí ďalší cyklomost

Slovensko a Rakúsko spojí ďalší cyklomost

Poslanci Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja dnes schválili Dohodu o výstavbe a údržbe cyklolávky VYSOMARCH. Ide o nové cyklo prepojenie slovenskej obce Vysoká pri Morave a rakúskej obce Marchegg. Celkové náklady na realizáciu cyklolávky a sprievodných...

V. Fórum Dunajského fondu

V. Fórum Dunajského fondu

Fórum Dunajského fondu sa uskutoční 26. septembra 2019 v Divadle Aréna v Bratislave. Hlavným obsahom Fóra bude diskusia s investormi o verejných priestranstvách okolo bratislavských nábreží a inšpirácie a skúsenosti zahraničných hostí s manažovaním európskych...

Umelci z HESTIE na Výtvarnom salóne ZPMP 2019

Umelci z HESTIE na Výtvarnom salóne ZPMP 2019

Dňa 18.septembra 2019 sme sa zúčastnili vernisáže Výtvarného salóna ZPMP 2019, ktorá sa konala v Komárne v galérii Limes. Z detašovaného pracoviska DSS Hestia sa výstavy zúčastnilo šesť klientov, ktorý poslali svoje práce. Po dlhej ceste nám vyhladlo a tak sme sa...

Slovensko a Rakúsko spojí ďalší cyklomost

Slovensko a Rakúsko spojí ďalší cyklomost

Poslanci Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja dnes schválili Dohodu o výstavbe a údržbe cyklolávky VYSOMARCH. Ide o nové cyklo prepojenie slovenskej obce Vysoká pri Morave a rakúskej obce Marchegg. Celkové náklady na realizáciu cyklolávky a sprievodných...