21.5. 2019 -Počítačové kurzy pre zamestnancov Úradu BSK v roku 2019
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Počítačové kurzy pre zamestnancov Úradu BSK v roku 2019“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 9 000,00 EUR bez DPH.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ. Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ. 
Kontaktná osoba: Mgr. Aneta Micenková (aneta.micenkova@region-bsk.sk; +421 2 48264155)

16.5. 2019 – Kuchynská linka, skladové skrinky na zámok a stôl
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Kuchynská linka, skladové skrinky na zámok a stôl“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 4 988,24 EUR bez DPH.
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie a montáž kuchynskej linky vrátane kuchynského drezu, skladových skriniek na zámok a kuchynského stola v priestoroch Úradu BSK (prízemie).
Predmet zákazky zahŕňa:
• Obhliadku miesta plnenia vrátane zamerania
• Dodanie, vykládka a montáž kuchynskej linky vrátane kuchynského drezu, skladových skriniek na zámok a kuchynského stola v mieste plnenia vrátane spotrebného a montážneho materiálu
• Dopravné náklady
Spôsob predkladania ponuky:
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ.
Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ.
Lehota na predkladanie ponuky:
27.05.2019 do 12:00 hod.
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Patúc (lubos.patuc@region-bsk.sk; +421 2 4826 4212; +421 911 839 120)

 

14.5. 2019 – Výmena stropných svietidiel vo veľkej rokovacej miestnosti a vo vstupnej hale, na recepcii a chodbe na prízemí v administratívnej budove Úradu BSK
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Výmena stropných svietidiel vo veľkej rokovacej miestnosti a vo vstupnej hale, na recepcii a chodbe na prízemí v administratívnej budove Úradu BSK“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 32 500,00 EUR bez DPH.
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je výmena stropných svietidiel vo veľkej rokovacej miestnosti, vo vstupnej hale, na recepcii a chodbe na prízemí v administratívnej budove Úradu BSK s dôrazom na ovládanie osvetlenia a jeho riadenie podľa definovaných požiadaviek objednávateľa.
Predmet zákazky zahŕňa:
• obhliadku miesta plnenia
• demontáž pôvodného osvetlenia a jeho ekologická likvidácia
• montáž nových stropných svietidiel (dodávka a montáž nových svietidiel, dodávky a práce súvisiace s doplnením rozvádzača, zhotovenie ovládacieho vypínača, programovanie a montáž riadiaceho systému s prihliadnutím na požiadavku na nezávislé riadenie každého svietidla, dodanie a montáž dotykového panelu, súvisiace montážne práce a spotrebný materiál)
• zabezpečenie revízie elektroinštalácie a revíznej správy
• vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia
• dopravné náklady
• záručný servis
Spôsob predkladania ponuky:
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ.
Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ. 
Lehota na predkladanie ponuky:
20.05.2019 do 13:00 hod.
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Patúc (lubos.patuc@region-bsk.sk; +421 2 4826 4212; +421 911 839 120)

 

9.5. 2019 -Nákup digitálno – dokumentačnej techniky: Fotoaparáty s príslušenstvom
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Nákup digitálno – dokumentačnej techniky: Fotoaparáty s príslušenstvom“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 7 215,35 EUR bez DPH.
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie nákupu digitálno – dokumentačnej techniky pre vybavenie digitálno – dokumentačného centra pre potreby projektu Heritage SK-AT. Predmet zákazky zahŕňa nákup digitálnych fotoaparátov a príslušenstva v súlade s technickou špecifikáciou, ktorá je uvedená v časti „Podrobný opis predmetu zákazky“, resp. v prílohe č.1 Výzvy na účasť vo výberovom konaní.
Spôsob predkladania ponuky:
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ.
Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ. 
Lehota na predkladanie ponuky:
17.05.2019 do 10:00 hod.
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Patúc (lubos.patuc@region-bsk.sk; +421 2 4826 4212; +421 911 839 120)

 

9.5. 2019 -Projektové práce / MTB Okruh zručnosti/MTB Skills Park
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Projektové práce / MTB Okruh zručnosti/MTB Skills Park“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 12 242,00 EUR bez DPH.
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky sú projektové práce v rozsahu vypracovania projektovej dokumentácie MTB Okruhu zručnosti/MTB Skills Parku, zabezpečenia kompletnej inžinierskej činnosti vrátane oslovenia všetkých dotknutých orgánov štátnej správy s výsledkom vydania stavebného povolenia resp. rozhodnutia o využití územia a zabezpečenia autorského dozoru.
Spôsob predkladania ponuky:
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ.
Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ. 
Lehota na predkladanie ponuky:
21.05.2019 do 10:00 hod.
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Patúc (lubos.patuc@region-bsk.sk; +421 2 4826 4212; +421 911 839 120)

 

6.5. 2019 -Spravodajský servis a služby s tým súvisiace
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Spravodajský servis a služby s tým súvisiace / Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 11 400,00 EUR bez DPH.
Predmet zákazky: Predmetom zákazky je dodávanie a sprístupnenie pravidelného spravodajského servisu, a to v rozsahu poskytovania textových spravodajských servisov, slovných spravodajstiev a zabezpečenia prístupu do spravodajského servisu prostredníctvom aplikácie na obdobie 12 mesiacov.
Spôsob predkladania ponuky: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ.
Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ. 
Lehota na predkladanie ponuky: 14.05.2019 do 15:00 hod.
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Patúc (lubos.patuc@region-bsk.sk; +421 2 4826 4212; +421 911 839 120)

 

3.5. 2019 -Poskytnutie služieb cestovného ruchu pre BIKE PARK / Pumptrackovú dráhu v lokalite Modra – Piesok
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Poskytnutie služieb cestovného ruchu pre BIKE PARK / Pumptrackovú dráhu v lokalite Modra – Piesok“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 39 960,00 EUR bez DPH.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ. Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ. 
Kontaktná osoba: Mgr. Aneta Micenková (aneta.micenkova@region-bsk.sk; +421 2 48264155)

 

30. 4. 2019 – Zabezpečenie stolových stojanov a stolových vlajok štátov Európskej únie pre potreby odboru INTERACT
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Zabezpečenie 36 ks stolových stojanov a 31 ks stolových vlajok všetkých štátov Európskej únie, vrátane vlajky Európskej únie a štátov Nórska a Švajčiarska pre potreby odboru INTERACT“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 530,25 EUR bez DPH.
Predpokladaný termín vyhlásenia na predkladanie ponúk je predbežne stanovený najskôr na 19. týždeň 2019.
Kontaktná osoba: Odbor INTERACT, Helena Hlubocká – helena.hlubocka@region-bsk.sk

 

29. 4. 2019 – Zabezpečenie komplexných služieb podujatia „Transdanube.Pearls: 1st General Assembly“/ Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Zabezpečenie komplexných služieb podujatia „Transdanube.Pearls: 1st General Assembly“ s predpokladanou hodnotou zákazky 7 925,00 EUR bez DPH.
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných služieb podujatia s názvom „Transdanube.Pearls: 1st General Assembly“ podľa priloženého itinerára podujatia dňa 14.5.2019 pre 60 osôb. Komplexné služby budú zahŕňať prepravné služby, prenájom priestorov pre podujatie, stravovacie služby a služby delegáta v časti programu.
Spôsob predkladania ponuky:
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ.
Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ. https://bsk.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php
Lehota na predkladanie ponuky:
09.05.2019 do 12:00 hod.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ. Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ. 
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Patúc (lubos.patuc@region-bsk.sk; +421 2 4826 4212; +421 911 839 120)

 

24. 4. 2019 – Softvér na evidenciu a správu údajov z katastra nehnuteľnosti
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Softvér na evidenciu a správu údajov z katastra nehnuteľnosti“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 34.500,00 EUR bez DPH.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ. Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ. 
Kontaktná osoba: Ing. Matej Meľo (matej.melo@region-bsk.sk; +421 2 48264139)

 

24. 4. 2019 – Znižovanie populácie komárov biologickými prostriedkami
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky: „Znižovanie populácie komárov biologickými prostriedkami – BSK, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 69.982,50 EUR bez DPH.
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je aplikácia biologického prostriedku (postrekom) na znižovanie populácie komárov na území Bratislavského samosprávneho kraja podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa. Ide o zabezpečenie aplikácie biologického prostriedku na znižovanie populácie komárov na území Bratislavského samosprávneho kraja na lokalitách uvedené v dokumente „Monitoring potenciálnych liahnísk komárov v Bratislavskom samosprávnom kraji“ formou pozemného postreku.
Spôsob predkladania ponuky:
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ.
Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ. 
Lehota na predkladanie ponuky:
07.05.2019 do 10:00 hod. LnPP predĺžená do 10.5.2019 do 12:00 hod.
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Patúc (lubos.patuc@region-bsk.sk; +421 2 4826 4212; +421 911 839 120)

 

18. 4. 2019 – Predĺženie licencii na antivírový program Eset Endpoint protection Standard
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky: „Predĺženie licencii na antivírový program Eset Endpoint protection Standard na obdobie 12 mesiacov pre 300 používateľov“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 2.910,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Jozef Rigó jozef.rigo@region-bsk tel. +421 2 4826 4410

6. 11. 2018 – Kalendáre a diáre pre Úrad BSK
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Kalendáre a diáre pre Úrad BSK“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 3.296,50 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Pavel Chrťanský
pavel.chrtansky@region-bsk.sk

23. 5. 2019 – Vybavenie kaderníckeho salónu
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Vybavenie kaderníckeho salónu “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 5.000,00 EUR s DPH.
Kontaktná osoba: Kontaktná osoba: Michal Grožaj, tel.č.: 0911 453 653

Príloha: Výzva – vybavenie kaderníckeho salónu

22. 5. 2019 -Služby – Revízie bleskozvodov
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Služby – Revízie bleskozvodov “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 3.500,00 EUR s DPH.
– 1x aktívny bleskozvod – objekt ŠI
– 1x bleskozvod – objekt SOŠ (škola, telocvičňa, plaváreň)
– 1x bleskozvod – technoblok
Výmena ložísk, upchávok, nastavenie
Termín: 30.06.2019
Kontaktná osoba: Kontaktná osoba: Ing. Anton Tököly, anton.tokoly1@gmail.com, tel.: +421908628099
22. 5. 2019 – Služby – doplnenie bezpečnostného plynového uzáveru
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Služby – doplnenie bezpečnostného plynového uzáveru“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 8.500,00 EUR s DPH.
Doplnenie bezpečnostného plynového uzáveru do doregulovacej stanice ZP, ktorý v prípade poruchy zabezpečí odstavenie prívodu ZP do kotolne. Bezpečnostný rýchlouzáver bude pripojený k jestvujúcemu riadiacemu systému v kotolni. PD je vypracovaná a schválená.
Termín: 30.06.2019
Kontaktná osoba: Kontaktná osoba: Ing. Anton Tököly, anton.tokoly1@gmail.com, tel.: +421908628099
22. 5. 2019 – Služby – ročný servis kotlov, horákov
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Služby – ročný servis kotlov, horákov“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 3.200,00 EUR s DPH.
Ročný servis kotla Vitoplex 200, 500 – 2 MW 3ks
Ročný servis horáka Weishaupt WM-G20/2- A 3ks
Odborná prehliadka plyn.zariadenia sk.Ah 3ks
Odborná skúška plyn.zariadenia sk.Ah 3ks
Termín: 30.06.2019
Kontaktná osoba: Kontaktná osoba: Ing. Anton Tököly, anton.tokoly1@gmail.com, tel.: +421908628099

22. 5. 2019 – Služby – servis obehových čerpadiel Grundfoss
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Služby – servis obehových čerpadiel Grundfoss“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 2.500,00 EUR s DPH.
– 2x Motor MGE 112MC4-FF215-Gi, čerpadlo TPE 125-110/4 A-F-A-BAQE
– 2x Motor MGE 90SB2-FT 115-G1, čerpadlo TPE 80-120/2 A1-F-A-BUBE
Výmena ložísk, upchávok, nastavenie
Termín: 30.06.2019
Kontaktná osoba: Kontaktná osoba: Ing. Anton Tököly, anton.tokoly1@gmail.com, tel.: +421908628099

22. 5. 2019 -Indukčný sporák s elektrickou rúrou
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Indukčný sporák s elektrickou rúrou / Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, 851 01 Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 12.138,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Kontaktná osoba: Ing. Adamišin
e-mail: juraj.adamisin@farskeho.sk; tel. č.: 0905 409 466

Príloha: Výzva na predloženie ponuky indukčný sporák

21. 5. 2019 -Systém riadenia MaR OST
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Systém riadenia MaR OST“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 6.000,00 EUR s DPH.
Špecifikácia predmetu zákazky: Inštalácia systému riadenia OST – viď príloha
Parametre komponentov obstarania: Výmena resp dodanie a inštalácia nového systému riadenia MaR pre OST v objekte školy. Základné špecifikácie sú uvedené v prílohe, konkrétne je treba upresniť na základe prehliadky.
Termín: prijímanie cenových ponúk 31.5.2019
Kontaktná osoba: Kontaktná osoba: Viera Lavová
e-mail.: Ing. Michal Grožaj, mobil: 0911 453 653
Príloha: špecifikácia predmetu zákazky – inštalácia systému riadenia OST

21. 5. 2019 -Odstránenie zatekania na schodisku administratívnej budovy školy
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Odstránenie zatekania na schodisku administratívnej budovy školy, z dôvodu porušenia strešnej krytiny exteriérového schodiska“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 2.300,00 EUR s DPH.
Miesto realizácie: exteriérové schodisko prepojenie budovy školy a administratívnej budovy školy,
Kontaktná osoba: Kontaktná osoba: Viera Lavová
e-mail.: skola.oarba@gmail.com
tel.: 02/44 255 773; 02/44 255 991
20. 5. 2019 -Oprava poškodeného pivničného stropu a kanalizácie do lapača tukov v školskej jedálni
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Oprava poškodeného pivničného stropu a kanalizácie do lapača tukov v školskej jedálni Spojenej školy, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 4.135,41 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Mudroch, email: Juraj.Mudroch@ssivanka.sk

17. 5. 2019 – Prenájom priestorov na školenie BOZP a PO
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Prenájom priestorov na školenie BOZP a PO“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 1.117,69 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: vengova@moska.sk

16. 5. 2019 – Prečistenie kanalizácie vysokotlakovým čistením a monitoring potrubia so záznamom na nosič v areáli školy, až po napojenie na verejnú kanalizáciu
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Prečistenie kanalizácie vysokotlakovým čistením a monitoring potrubia so záznamom na nosič v areáli školy, až po napojenie na verejnú kanalizáciu“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 3.000,00 EUR s DPH.
Miesto realizácie: Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
Kontaktná osoba: Lavová Viera; skola.oarba@gmail.com; tel.č. : +421 2 44 255 773
+421 2 44 255 991
16. 5. 2019 – Vytvorenie výtvarného diela Katalóg Salónu výtvarníkov
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Vytvorenie výtvarného diela Katalóg Salónu výtvarníkov“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 5.360,33 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: vengova@moska.sk
16. 5. 2019 – Administrátor a webdizajner webovej stránky SOŠTAR
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Administrátor a webdizajner webovej stránky SOŠTAR“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 4.800,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Szkuráková, PhD.
, szkurakova@sostar.sk , mobil – 0905 468 818
15. 5. 2019 – Nákup 4 a 5 miestnych lavíc s samostatnými sedakmi a operakmi v plaste na kovovom ráme s výškovo nastaviteľnými kluzákmi
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Nákup 4 a 5 miestnych lavíc s samostatnými sedakmi a operakmi v plaste na kovovom ráme s výškovo nastaviteľnými kluzákmi“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 3.500,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Štrbák, strbak@sou.sk , mobil – 0905 468 817
15. 5. 2019 – Laboratórny stôl na kovovej podnoži s centrálnym žľabom na káble s montážou elektrických zásuviek na žľabe
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Laboratórny stôl na kovovej podnoži s centrálnym žľabom na káble s montážou elektrických zásuviek na žľabe“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 1.500,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Štrbák, strbak@sou.sk , mobil – 0905 468 817
15. 5. 2019 – Kancelárska stolička na kolieskach ,s plynovou výškovou reguláciou sedáku a nastavením operaku
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Kancelárska stolička na kolieskach ,s plynovou výškovou reguláciou sedáku a nastavením operaku“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 1.200,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Štrbák, strbak@sou.sk , mobil – 0905 468 817
15. 5. 2019 – Školský stôl 2-miestny bez úložného priestoru a školskej katedry
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Školský stôl 2-miestny bez úložného priestoru a školskej katedry“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 2.700,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Štrbák, strbak@sou.sk , mobil – 0905 468 817
15. 5. 2019 – Nákup dizajnových školských stoličiek
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Nákup dizajnových školských stoličiek“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 4.800,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Štrbák, strbak@sou.sk , mobil – 0905 468 817
13. 5. 2019 – Revitalizácia vonkajších športových zariadení
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Revitalizácia vonkajších športových zariadení – SOŠTaR Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 4.800,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Štrbák, strbak@sou.sk , mobil – 0905 468 817
13. 5. 2019 – Nákup plôdikov rýb – Spojená škola, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Nákup plôdikov rýb – Spojená škola, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 1.920,00 EUR.
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Mudroch, email: Juraj.Mudroch@ssivanka.sk

10. 5. 2019 – Odborné ekonomické služby, ktorých súčasťou je aj poskytovanie a spracúvanie osobných údajov
Verejný obstarávateľ: SOŠ polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky: 5 € za položku
Kontaktná osoba: Ing. Milan Lederleitner, Tel.: 02/4920 9254

7. 5. 2019 – Maľovanie
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Maľovanie “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 18.540,77 EUR s DPH.
Stručný opis : Jedná sa o maľovanie priestorov mužských oddelení v budove č. 1 Kaštieľ, stred Kaštieľa na prízemí, stravovacia prevádzka v budove č. 1 (okrem jedálne) a v budove č. 2 v Domove sociálnych služieb pre dospelých, SNP 38, 900 84 Báhoň
Obhliadka miesta plnenia: Požaduje sa
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky
Lehota na predkladanie ponúk: do 20. 5. 2019
Kontaktná osoba: Ing. Polakovičová, vedúca PEÚ (033/645 51 56, dssbahon@stonline.sk)
Príloha: Maľovanie_Výzva19

6. 5. 2019 – Kancelárske potreby, tonery, cartridge
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Kancelárske potreby, tonery, cartridge “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 4.657,00 EUR s DPH.
Kontaktná osoba: GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie; Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava
Ing. Jana Bučková – ekonómka; Tel. 0918 465566, 02/59100946
buckova@mokrohajska.sk

6. 5. 2019 – Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 5.946,00 EUR s DPH.
Kontaktná osoba: GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie; Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava
Ing. Jana Bučková – ekonómka; Tel. 0918 465566, 02/59100946
buckova@mokrohajska.sk

6. 5. 2019 – Dodávka a montáž exteriérovej proti slnečnej okennej fólie
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Dodávka a montáž exteriérovej proti slnečnej okennej fólie. “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 2.000,00 EUR s DPH.
Kontaktná osoba: Bc. Vojtech Mrkávek, tel. 0905 785 422, prevadzkar@mokrohajska.sk

6. 5. 2019 – : – Dodávka a montáž exteriérovej proti slnečnej okennej fólie
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Dodávka a montáž exteriérovej proti slnečnej okennej fólie. “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 2.000,00 EUR s DPH.
Kontaktná osoba: Bc. Vojtech Mrkávek, tel. 0905 785 422, prevadzkar@mokrohajska.sk
6. 5. 2019 – : – Dodávka a montáž okenných a dverových sieťok proti hmyzu.
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Dodávka a montáž okenných a dverových sieťok proti hmyzu. “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 3.900,00 EUR s DPH.
Kontaktná osoba: Bc. Vojtech Mrkávek, tel. 0905 785 422, prevadzkar@mokrohajska.sk
6. 5. 2019 – : – Výmena PVC na izbách ŠI
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Výmena PVC na izbách ŠI – SOŠTaR Ivanská cesta 21, Bratislava “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 5.000,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Štrbák, strbak@sostar.sk , mobil – 0905 468 817
6. 5. 2019 – : – Oprava elektroinštalácie, výmena obkladov a dlažby, maľovanie – kuchyňa
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Oprava elektroinštalácie, výmena obkladov a dlažby, maľovanie – kuchyňa “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 25.000,00 EUR s DPH.
Kontaktná osoba: Bc. Vojtech Mrkávek, tel. 0905 785 422, prevadzkar@mokrohajska.sk
6. 5. 2019 – : Dodanie a montáž interiérových plastových žalúzii na vybrané rôzne typy okien
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Dodanie a montáž interiérových plastových žalúzii na vybrané rôzne typy okien – SOŠTaR Ivanská cesta 21, Bratislava “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 2.000,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Štrbák, strbak@sostar.sk , mobil – 0905 468 817
6. 5. 2019 – : Výmena 6 ks drevených okien za plastové
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Výmena 6 ks drevených okien za plastové na budove PB 27 – SOŠTaR Ivanská cesta 21, Bratislava “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 3.000,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Štrbák, strbak@sostar.sk , mobil – 0905 468 817
6. 5. 2019 – : Mäso a masové výrobky
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Mäso a masové výrobky “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 48.000,00 EUR s DPH.
Zadávateľ: Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie 19
Kontaktná osoba: Anetta Gregušová; 0904 106 979
3. 5. 2019 – : Výmena PVC krytiny v interiéri Jazykovej školy na Vazovovej 14 v Bratislave
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Výmena PVC krytiny v interiéri Jazykovej školy na Vazovovej 14 v Bratislave“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 20.118,50 EUR.
Miesto výkonu: elokované pracovisko Jazykovej školy, Vazovova 14 v Bratislave.
Verejný obstarávateľ plánuje v čase 3.- 9.5.2019, na základe obhliadky miesta plnenia po telefonickom dohovore, vykonanie prieskumu trhu na výmenu PVC krytiny v interiéri elokovaného pracoviska na Vazovovej 14 Jazykovej školy, Palisády 38 v Bratislave.
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená od 3.5.2019 do 10:00 hod 9.5.2019
Kontaktná osoba: Ing. Oľga Štrbová; e-mail: str@1sjs.sk; tel.: 0904773200
3. 5. 2019 – : Vymaľovanie (hygienický náter) učební Jazykovej školy na Vazovovej 14 v Bratislave
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Vymaľovanie (hygienický náter) učební Jazykovej školy na Vazovovej 14 v Bratislave“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 5.499,60 EUR.
Miesto výkonu: elokované pracovisko Jazykovej školy, Vazovova 14 v Bratislave.
Verejný obstarávateľ plánuje v čase 3.- 9.5.2019, na základe obhliadky miesta plnenia po telefonickom dohovore, vykonanie prieskumu trhu na vymaľovanie učební (hygienický náter) na elokovanom pracovisku Vazovova 14 Jazykovej školy, Palisády 38 v Bratislave.
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená od 3.5.2019 do 10:00 hod 9.5.2019
Kontaktná osoba: Ing. Oľga Štrbová; e-mail: str@1sjs.sk, tel.: 0904773200
2. 5. 2019 – : Projektové a prieskumné práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Vybudovanie novej tanečnej sály / Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Projektové a prieskumné práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Vybudovanie novej tanečnej sály / Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, 811 04 Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 32.000,00 EUR.
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky sú projektové práce v rozsahu vypracovania projektovej dokumentácie, zabezpečenia inžinierskej činnosti a autorského dozoru pre realizáciu výstavby novej tanečnej sály na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej na Gorazdovej 20, v Bratislave.
Spôsob predkladania ponuky:
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ.
Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ. https://bsk.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php
Lehota na predkladanie ponuky:
16.05.2019 do 12:00 hod.
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Patúc (lubos.patuc@region-bsk.sk; +421 2 4826 4212; +421 911 839 120)
30. 4. 2019 – : Oprava, servis, nastavenie, mazanie, výmena tesnenia plastových okien a dverí na budove školy
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Oprava, servis, nastavenie, mazanie, výmena tesnenia plastových okien a dverí na budove školy – na základe obhliadky“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 1.700,00 EUR.
Kontaktná osoba: Lavová Viera, tel. č. +421 2 44 255 773
+421 2 44 255 991
30. 4. 2019 – : Zabezpečenie servisu a správy servera, sieťových prepojení a periférnych zariadení
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Zabezpečenie servisu a správy servera, sieťových prepojení a periférnych zariadení“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 14.900,00 EUR s DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Milan Lederleitner, 02/4920 9254
29. 4. 2019 – : Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: nákup vybavenia do posilňovne
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: nákup vybavenia do posilňovne“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 1.618,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk
29. 4. 2019 – : Dodanie materiálu na opravu aktívneho bleskozvodu
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Dodanie materiálu na opravu aktívneho bleskozvodu“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 5.700,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Richard Žiška, mail: pkv@netax.sk
26. 4. 2019 – : Učiteľský piknik – Prenájom vybavenia
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Učiteľský piknik – Prenájom vybavenia (dodávka , montáž, demontáž) – 100 ks pivných setov, 90 podsedákov, stany, výdajný pult, stand by stoly, navádzacie tabule, nálepky, doprava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 2.222,00 EUR.
Obstarávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Adamišin; juraj.adamisin@farskeho.sk
26. 4. 2019 – : Kadernícke zrkadlové stojany
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Kadernícke zrkadlové stojany “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 6.000,00 EUR s DPH.
Špecifikácia predmetu zákazky: Obojstranné kadernícke zrkadlo vstavané do stojanového pultu
Parametre komponentov obstarania: Výška celkovo do 180 cm, výška zrkadla 105-120 cm, šírka celkovo 90 cm, šírka zrkadla 70 – 80 cm, hĺbka max 80 cm. Chrómové nohy, požadovaná chrómová opierka nôh. Materiál dreveného pultu – drevotrieska. Požadovaný počet kusov – 9 ks. Aj s dopravou.
Predpokladaná hodnota zákazky: do 6 000 Eur s DPH;
Typ zákazky: s nízkou hodnotou, nákup tovarov rovnakého predmetu obstarania (CPV) v roku pravdepodobne presiahne hodnotu 1000 Eur bez DPH;
Spôsob obstarávania: zverejnením vyhlásenia zákazky, prijímanie cenových ponúk.
Termín: prijímanie cenových ponúk do 06.05.2019
Kontaktná osoba: Ing. Michal Grožaj, mobil: 0911 453 653
25. 4. 2019 – : Pesticídy na ochranu viniča a ovocných stromov
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Pesticídy na ochranu viniča a ovocných stromov“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 2.000,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk
24. 4. 2019 – Softvér na evidenciu a správu údajov z katastra nehnuteľnosti
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Softvér na evidenciu a správu údajov z katastra nehnuteľnosti
“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 34.500,00 EUR bez DPH.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ. Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ. https://bsk.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php
Kontaktná osoba: Ing. Matej Meľo (matej.melo@region-bsk.sk; +421 2 48264139)
24. 4. 2019 – Vysprávky a maľovanie školskej jedálne, kuchyne, kancelárie, skladov
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Vysprávky a maľovanie školskej jedálne, kuchyne, kancelárie, skladov – 1300 m2
“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 5.800,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk
24. 4. 2019 – Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 1.940,00 EUR (zmluva na 3 roky).
Kontaktná osoba: Ing. Hana Dávidová, hdavidova@ddraca.sk
24. 4. 2019 – Drobný inventár pre SOP
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Drobný inventár pre SOP – demižón 20 l s košom 40ks, demiźón 25l s košom 40 ks, hadica 12,5/17 – 50m, vedro 17l – 40ks, hadička PVC 1/17x1500 s pumpičkou – 5ks, rýchlospojka 1/2″ – 3ks, rozstrekovač pištoľový kovový – 2ks, kaďa 500l
– 2ks, kaďa 110l – 2ks.
“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 1.540,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

24. 4. 2019 – Oprava zatekania odtoku balkóna a plochej strechy
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Oprava zatekania odtoku balkóna a plochej strechy ( špecifikácia viď príloha)“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 2.350,00 EUR.
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Zajacová; zajacova@fajnorka.sk;
tel.č. 02/52968442

Príloha: SPŠS Fajnorovo n. 5 Ba – oprava odvodnenia balkóna a strechy zadanie

24. 4. 2019 – Maľovanie miestnosti 201
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Maľovanie miestnosti 201 ( 180m2, obklad stien cca 46 m2 , lišty cca 40 m – vrátane materiálu a dopravy)“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 1.400,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Zajacová; zajacova@fajnorka.sk; tel.č. 02/52968442

24. 4. 2019 – Podlaha v 201 ( cca 69 m2, PVC )
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Podlaha v 201 ( cca 69 m2, PVC )“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 1.400,00 EUR.
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Zajacová; zajacova@fajnorka.sk;
tel.č. 02/52968442
23. 4. 2019 – Rekonštrukcia strechy / Stredná zdravotnícka škola
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Rekonštrukcia strechy / Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 142.917,75 EUR bez DPH.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ.
Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ. https://bsk.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php
Lehota na predkladanie ponuky:
20.05.2019 do 12:00 hod.
Kontaktná osoba: Ing. Jana Kolajová; telefón: +421 2 482 64 143; e-mail: jana.kolajova@region-bsk.sk

23. 4. 2019 – Výmena rozvodu UK na ŠI – SOŠTaR Ivanská cesta 21, Bratislava
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Výmena rozvodu UK na ŠI – SOŠTaR Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 19.000,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sou.sk , 0948 968 819

17. 4. 2019 – Oprava prepadnutej podlahy a výmena splaškovej kanalizácie v pavilóne A v objekte SOŠ pedagogickej na Bullovej ul.
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Oprava prepadnutej podlahy a výmena splaškovej kanalizácie v pavilóne A v objekte SOŠ pedagogickej na Bullovej ul. v Bratislave “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 29.227,75 EUR bez DPH.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ.

Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ https://bsk.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php

Kontaktná osoba: Ing. Katarína Vančová, tel. č.: +421 2 482 64 207; +421 911 027 276

17. 4. 2019 – Výmena zasklenej steny na schodisku/ Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium – UKONČENÉ
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Výmena zasklenej steny na schodisku / Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Bratislava “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 18.315,76 EUR bez DPH.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ.

Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ https://bsk.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php

Kontaktná osoba: Ing. Katarína Vančová, tel. č.: +421 2 482 64 207; +421 911 027 276
Kontaktná osoba pre obhliadku miesta plnenia: Oľga Bališová, tel. č.: +421 948 866 413

17. 4. 2019 – Oprava a revízia bleskozvodu na budove školského internátu – Komenského 27
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Oprava a revízia bleskozvodu budovy ŠI – Komenského 27 / Stredná odborná škola, Myslenická 1, 902 01 Pezinok “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 2.500,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Daniel Babiš, tel. č. : 0915 728 319, e–mail : babis@soskompk.sk
17. 4. 2019 – Zhotovenie samostatnej ekvitermickej vetvy pre byt a ubytovňu vrátane systému merania a regulácie (MaR) / SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča,
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Zhotovenie samostatnej ekvitermickej vetvy pre byt a ubytovňu vrátane systému merania a regulácie (MaR) / SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 32.423,08 EUR bez DPH.
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky sú stavebné práce a všetky dodávky súvisiace s montážou novej ekvitermickej vetvy ÚK vrátane systému merania a regulácie (MaR) pre prenajaté byty v budove SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1 v Bratislave.
Spôsob predkladania ponuky:
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ.
Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ. https://bsk.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php
Lehota na predkladanie ponuky:
30.04.2019 do 13:00 hod.
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Patúc (lubos.patuc@region-bsk.sk; +421 2 4826 4212; +421 911 839 120)
17. 4. 2019 – Oprava hygienického zariadenia pri školskej jedálni
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„ Oprava hygienického zariadenia pri školskej jedálni v budove školy na Teplickej 7, Bratislava “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 9.411,36 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Oľga Bališová, obalisova@spmndag.sk
tel. č.: 02/44253270, Mobil: 0948 866 413
17. 4. 2019 – Oprava príjazdovej cesty do areálu
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„ Oprava príjazdovej cesty do areálu “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 5.000,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Správca budovy p. Ing. Rudolf Oravec, 02/44885001,
z. r. pre TEČ p. Darina Zemanová 02/44885001, 0911879053
15. 4. 2019 -Catering – učiteľský piknik
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„ Catering – učiteľský piknik “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 12.520,00 EUR bez DPH.
Obstarávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Adamišin, kontakt: juraj.adamisin@farskeho.sk
12. 4. 2019 -Oprava strechy a zateplenia nad kuchyňou a jedálňou
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„ Oprava strechy a zateplenia nad kuchyňou a jedálňou “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 31.739,78 EUR bez DPH.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ. Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ. https://bsk.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php
Kontaktná osoba: Ing. Matej Meľo (matej.melo@region-bsk.sk; +421 2 48264139)
11. 4. 2019 -Odstránenie havarijného stavu kanalizačného potrubia
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„ Odstránenie havarijného stavu kanalizačného potrubia v priestoroch toaliet a stúpacieho zberača v administratívnej budove“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 5.680,80 EUR s DPH.
Názov: SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava
Kontaktná osoba: Bc. Pavel Šándor, rsose@sose.sk

Ďalšie zákazky organizácií BSK

Kontakty

Mgr. Vladimír Mužík
vedúci Oddelenia verejného obstarávania
Tel.: 02/4826 4143
E-mail: vladimir.muzik@region-bsk.sk

Ďalšie kontakty →

Verejné obstarávanie
Bratislavský samosprávny kraj ako verejný obstarávateľ je povinný riadiť sa pri verejnom obstarávaní zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO).
V podmienkach Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečuje verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania (OIČSMaVO) prostredníctvom oddelenia verejného obstarávania (OVO) a oddelenia nákupu a kontroly (ONaK).
Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania (OIČSMaVO) zabezpečuje verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice č. 89/2017 o verejnom obstarávaní BSK.
Podrobné informácie o platnej legislatíve, o oznamoch vyhlásených zákazkách a aktualitách z oblasti verejného obstarávania môžete získať na internetových stránkach Úradu pre verejné obstarávanie a Elektronického kontraktačného systému.
Aktuálne správy

Jedinečná ekologická študentská kaviareň v Bratislave

Župná stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií na Kadnárovej 7 v Bratislave má vlastnú školskú kaviareň. Vymysleli a zrealizovali ju priamo študenti marketingu v rámci podpory finančnej gramotnosti. Ide o jediný projekt podobného druhu na Slovensku....

Poukazy WiFi4EU rozdané

Európska komisia (EK) oznámila výsledky druhej výzvy na predkladanie návrhov iniciatívy WiFi4EU, ktorá bola od 4. do 5. apríla. Spolu 3400 miest a obcí získa poukazy v hodnote 15.000 EUR na pokrytie nákladov na inštaláciu bezplatných hotspotov Wi-Fi na verejných...

Jedinečná ekologická študentská kaviareň v Bratislave

Župná stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií na Kadnárovej 7 v Bratislave má vlastnú školskú kaviareň. Vymysleli a zrealizovali ju priamo študenti marketingu v rámci podpory finančnej gramotnosti. Ide o jediný projekt podobného druhu na Slovensku....