VI. zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

477