Výmena asfaltového povrchu na ulici Ota Kožucha v meste Malacky

107

Mesto v roku 2021 zrealizovalo projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Výmena asfaltového povrchu na ulici Ota Kožucha.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok mesta financovaný z rozpočtu mesta.

Okres: Malacky

Mesto: Malacky

Celkové výdavky projektu: 12 111 €