Výstava približuje študentom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pohľad na udalosti a osobnosti, ktoré stáli pri formovaní nového štátu na území dnešnej Bratislavskej župy, osobnosť M. R. Štefánika ale aj vybraných legionárov a viaceré významné osobnosti, ktoré budovali spoločný štát.

Prostredníctvom bohatého obrazového a archívneho materiálu približuje problematiku spojenú s budovaním nového štátu, význam Bratislavskej župy a tu žijúcich osobností pri etablovaní nielen samosprávneho, ale aj štátneho aparátu.

Výstava vznikla v spolupráci  Malokarpatského múzea v Pezinku, Ministerstva vnútra SR, Štátneho archívu v Bratislave a jeho pracoviska v Modre, Múzea Ľ. Štúra v Modre a Múzea Michala Tillnera v Malackách.

Je koncipovaná tak, aby mohla putovať po školách a byť prezentovaná priamo medzi študentami.

Aktuálne si ju môžu prezerať študenti Gymnázia v Pezinku. Výstava sa v mesiaci december presunie na Strednú odbornú škola vinársko-ovocinársku v Modre.