Podlimitné/nadlimitné zákazky

ZÁKAZKA

DÁTUM PREDLOŽENIA PONUKY

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

KONTAKTNÁ OSOBA

STIAHNUTIE PODKLADOV

Obrábacie stroje pre SOŠ Hlinícka 1, Bratislava

06.11.2019

BSK

Ing. Matej Meľo
e-mail: matej.melo@region-bsk.sk

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9

19.08.2019

BSK

Mgr. Veronika Václaviková
e-mail: veronika.vaclavikova@region-bsk.sk

Poskytnutie služieb podpory, zmien a rozvoja aplikačného programového vybavenia SPIN, iSPIN

30.07.2019

BSK

Ing. Matej Meľo
E-mail: matej.melo@region-bsk.sk

Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA

30.07.2019

BSK

Ing. Jana Kolajová
email: jana.kolajova@region-bsk.sk
Rekonštrukcia časti podkrovia v dvornej časti a prístavba schodiska a výťahu – k národnej kultúrnej pamiatke – Dom meštiansky

09.07.2019

Malokarpatské múzeum v Pezinku

Ing. Jana Kolajová
email: jana.kolajova@region-bsk.sk
Prenájom multifunkčných fotokopírovacích zariadení

25.06.2019

BSK

Ing. Katarína Vančová
email: katarina.vancova@region-bsk.sk

Vybudovanie športového areálu/ SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera č. 5, Bratislava

24.06.2019

BSK

Ing. Katarína Vančová
email: katarina.vancova@region-bsk.sk

Výmena okien na SPŠS Fajnorovo náb. 5, Bratislava

18.06.2019

BSK

Ing. Jana Kolajová
email: jana.kolajova@region-bsk.sk

Rekonštrukcia okenných konštrukcií na SPŠ elektrotechnickej, Zochova 9, Bratislava 

10.06.2019

BSK

Ing. Katarína Vančová 
email: katarina.vancova@region-bsk.sk

Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača

07.06.2019

BSK

Ing. Jana Kolajová
email: jana.kolajova@region-bsk.sk
Podlimitné/nadlimitné zákazky

Poskytnutie služieb podpory, zmien a rozvoja aplikačného programového vybavenia SPIN, iSPIN
Dátum predloženia ponuky: 30.7.2019
Obstarávateľ: BSK
Kontaktná osoba: Matej Meľo
E-mail: matej.melo@region-bsk.sk
Podklady na stiahnutie: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/421447

Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA
Dátum predloženia ponuky: 30.7.2019
Obstarávateľ: BSK
Kontaktná osoba: Ing. Jana Kolajová
E-mail: jana.kolajova@region-bsk.sk
Podklady na stiahnutie: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/420163

Rekonštrukcia časti podkrovia v dvornej časti a prístavba schodiska a výťahu – k národnej kultúrnej pamiatke – Dom meštiansky
Dátum predloženia ponuky: 9.7.2019
Obstarávateľ: Malokarpatské múzeum v Pezinku
Kontaktná osoba: Ing. Jana Kolajová
E-mail: jana.kolajova@region-bsk.sk
Podklady na stiahnutie: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/421320

Prenájom multifunkčných fotokopírovacích zariadení
Dátum predloženia ponuky: 25.6.2019
Obstarávateľ: BSK
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Vančová
E-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk
Podklady na stiahnutie:

Výmena okien na SPŠS Fajnorovo náb. 5, Bratislava
Dátum predloženia ponuky: 18.6.2019
Obstarávateľ: BSK
Kontaktná osoba: Ing. Jana Kolajová
E-mail: jana.kolajova@region-bsk.sk
Podklady na stiahnutie: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/420861

Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača
Dátum predloženia ponuky: 15.6.2019
Obstarávateľ: BSK
Kontaktná osoba: Ing. Jana Kolajová
E-mail: jana.kolajova@region-bsk.sk
Podklady na stiahnutie:  https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/418923