Zverejnenie zákaziek s nízkou hodnotou / Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

POPIS
ZÁKAZKY

DÁTUM ZVEREJNENIA PONUKY

DÁTUM PREDLOŽENIA PONUKY

VEREJNÝ
OBSTARÁVATEĽ

KONTAKTNÁ
OSOBA

STIAHNUTIE
PODKLADOV

Vymaľovanie (hygienický náter) chodieb a miestností

Predpokladaná hodnota zákazky:
13 000,00 bez DPH

22.07.2019
25. 07. 2019 do 10:00 hod.
Jazyková škola
Palisády č. 38
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Ing. Oľga Štrbová
tel. číslo: 0904 773 200
e-mail: str@1sjs.sk
Výmena dlažby a vstupných brán v objekte SOŠ GaHS, Farského 9, Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky:
24 144,00 bez DPH

22.07.2019
26.7.2019 do 12:00 hod

Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
Farského 9
851 01 Bratislava

Ing. Juraj Adamišin
E-mail: juraj.adamisin@farskeho.sk
Telefón: 0905 409 466

Doplnenie školských lavíc a stoličiek

Predpokladaná hodnota zákazky:
8 705,66 bez DPH

18.07.2019

26. 07. 2019 do 10:00 hod.

Jazyková škola
Palisády č. 38
Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Ing. Oľga Štrbová
Tel.: 0904 773 200
E-mail: str@1sjs.sk

Vymaľovanie izieb v Školskom internáte pri SOŠ záhradníckej G. Čejku Malinovo

Predpokladaná hodnota zákazky:
2 080,00 bez DPH

18.07.2019
31. 07. 2019 do 09:00 hod.
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku, Bratislavská 44,
900 45 Malinovo

Mgr. Monika Ignácová
Tel.: 0908 782 996
E-mail: zahradnicka.malinovo@gmail.com

„Oprava vstupných priestorov, sociálnych zariadení a hráčskych šatní“ v Športovej hale SOŠ, Komenského 41, 902 01 Pezinok

Predpokladaná hodnota zákazky:
79 535,80 bez DPH

17.07.2019
25.7.2019 do 12:00 hod
SOŠ podnikania a služieb
Myslenická 1
902 01 Pezinok

Ing. Natália Kadárová:
033/644 20 16
p. Vovolka: 0904 682 716

Nákup konzervovaných potravín

Predpokladaná hodnota zákazky:
14 949,22 bez DPH

17.07.2019
1.8.2019 do 14:00 hod

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267
831 06 Bratislava

Ing. Hana Davidová
Tel: +421 2 44882369
Tel: +421 905 540429
Mail: hdavidova@ddraca.sk

DODANIE – HARDWARE A SOFTWARE PC

Predpokladaná hodnota zákazky:
16 000,00 bez DPH

16.07.2019
24.7.2019 do 10:00 hod

Stredná odborná škola technológii a remesiel
Ivanská cesta 21,
821 04 Bratislava

Ing. Boris Kamenický
Tel. číslo: 0948 968 819
E-mail: kamenicky@sou.sk

DODANIE 13 KS STOLOVÝCH PC

Predpokladaná hodnota zákazky:
8 710,00 bez DPH

16.07.2019
24.7.2019 do 10:00 hod
Stredná odborná škola technológii a remesiel
Ivanská cesta 21,
821 04 Bratislava

Ing. Boris Kamenický
Tel. číslo: 0948 968 819
E-mail: kamenicky@sou.sk

Vymaľovanie (hygienický náter) nadrozmerných priestorov schodiska po výmene okien na medziposchodiach

Predpokladaná hodnota zákazky: 4167,00 bez DPH

15.07.2019
do 19. 07. 2019 do 10:00 hod.
Jazyková škola
Palisády č. 38,
Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Ing. Oľga Štrbová
tel. číslo: 0904 773 200
e-mail: str@1sjs.sk

Vymaľovanie priestorov školy: triedy a sociálne zariadenia
15.07.2019
24.7.2019 do 10:00
Obchodná akadémia
Nevädzova 3,
820 07 Bratislava

Dagmar Kopaničáková
oanba@oanba.sk
+421 2 43411158-59

Vymaľovanie (hygienický náter) chodieb a miestností elokovaného pracoviska Jazykovej školy na Vazovovej 14 v Bratislave

Predpokladaná hodnota zákazky:
do 10 833,33 EUR bez DPH

12.07.2019
18.7.2019 do 10:00 hod
Jazyková škola
Palisády č. 38
Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Ing. Oľga Štrbová
tel. číslo: 0904 773 200
e-mail: str@1sjs.sk

Výmena ventilov na stúpačkách vody (SV, TÚV, CIRK) vrátane všetkých súvisiacich prác

Predpokladaná hodnota zákazky:
do 6 666,00 EUR bez DPH

12.07.2019
17.7.2019 do 8:00 hod
Školský internát
Trnavská cesta 2
821 08 Bratislava

Bc. Jana Megová
02/64 36 10 49
veducidm@najinternat.sk

Maľovanie a natieranie telocvične.

Predpokladaná hodnota zákazky:
do 9 980,86 EUR bez DPH

12.07.2019
23.7.2019 do 13:00 hod.

Gymnázium, Ulica 1. mája 8, 90101 Malacky

Jana Cipovová,
tel. 034/772 2469
e-mail: gmalacky@hotmail.com

Maľovanie (hygienický náter) tried a chodieb v objekte Obchodnej akadémie Dudova 4, 851 02 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky:
do 17 500,00 EUR

12.07.2019
18. 07. 2019 do 10:00 hod.
Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava
Ing. Oľga Ferenčíková
e-mail:ferencikova@oadudova.sk
Telefón: +421 2 62412404
Výmena PVC podlahovej krytiny na dvoch ramenách a dvoch podestách schodiska traktu B

Predpokladaná hodnota zákazky:
do 4 166,00 EUR

12.07.2019
18. 07. 2019 do 10:00 hod.
Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava

Ing. Oľga Ferenčíková
e-mail:ferencikova@oadudova.sk

VÝMENA STROPNÝCH SVIETIDIEL V POHYBOVOM ŠTÚDIU, OBJEKTU OBCHODNEJ AKADÉMIE DUDOVA 4 V BRATISLAVE

Predpokladaná hodnota zákazky:
do 1 250,00 EUR

12.07.2019
18. 07. 2019 do 10:00 hod.
Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava

Ing. Oľga Ferenčíková
e-mail:ferencikova@oadudova.sk

Výmena vchodových dverí vrátane súvisiacich prác

Predpokladaná hodnota zákazky:
do 2 500,00 EUR

12.07.2019
18. 07. 2019 do 09:00 hod.
Školský internát,
Trnavská 2, 821 08 Bratislava
Viera Šmogrovičová
e-mail:si.smogrovicova@gmail.com
tel.č. 02/55571290
Rekonštrukčné práce – sociálne zariadenia vrátane zdravotechniky a inžinierskych sietí, ako aj ústredného kúrenia a vykurovacích telies v priestoroch telocvične (opakovane zadávaná zákazka)

Predpokladaná hodnota zákazky:
do 83 250,00 EUR bez DPH

10.07.2019
22. 07. 2019 do 12:00 hod
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA elektrotechnická
Karola Adlera č. 5
841 02 BRATISLAVA

Ing. Daniel Adamko, PhD.
Telefón: +421903422117
email: daniel.adamko@adlerka.sk

Práce súvisiace s odvetraním kuchyne

Predpokladaná hodnota zákazky:
do 2 504,10 EUR

09.07.2019

do 12. 07. 2019 do 12:00 hod.
Spojená škola
Ul. SNP 30
900 28 Ivanka pri Dunaji
Ing. Juraj Mudroch
Tel.: 0917 563 076

Likvidácia a odvoz biologického odpadu z areálu Strednej športovej školy,Ostredkova 10, Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky:
do 12 000,00 EUR

09.07.2019

do 12. 07. 2019 do 14:00 hod.
Stredná športová škola
Ostredkova 10
821 02 Bratislava
Ján Lopú
Tel.: 0907472390
Výmena okien na dvoch medziposchodiach elokovaného pracoviska Jazykovej školy na Vazovovej 14 v Bratislave

Predpokladaná hodnota zákazky:
do 11 711,84 EUR s DPH

04.07.2019

11.07.2019 do 10:00 hod.

Jazyková škola
Palisády 38
Bratislava

Ing. Oľga Štrbová
Tel.: 0904 773 200
E-mail: str@1sjs.sk

Oprava striech na budovách G, E a D1

Predpokladaná hodnota zákazky:
22 756,00 EUR bez DPH

04.07.2019

12.07.2019 do 13:00 hod.

DSS pre deti a RS ROSA
Dúbravská cesta 1
845 29 Bratislava
IČO: 00 603 279

Ing. Martin Tekula
Tel.: +421 903 770 979
email: martin.tekula@domovrosa.sk

Výzva na PP
Príloha č. 1 – Čestné vyhlásenie
Príloha č. 2 – Identifikácia, cenový návrh
Príloha č. 3 – Obchodné podmienky
Príloha č. 4 – Výkaz, výmer

Oprava školského dvora

Predpokladaná hodnota zákazky:
6 000,00 EUR s DPH

03.07.2019

10.07.2019 do 12:00 hod.

Základná škola a Gymnázium s VJM
Dunajská 13
814 84 Bratislava

Gazdíková Judita
Tel.: 0903 241 555
E-mail: judita.gazdikova@mtag.sk

Nákup stoličiek a stolov do jedálne školského internátu

Predpokladaná hodnota zákazky:
14 790,00 EUR bez DPH

03.07.2019

16.07.2019 do 12:00 hod.

Stredná odborná škola
Myslenická 1
902 01 Pezinok

Ing. Daniel Babiš
Tel.: 0915 728 319
E-mail: vo@soskompk.sk, babis@soskompk.sk

Oprava vnútornej omietky zo strany fasády

Predpokladaná hodnota zákazky:
4 000,00 EUR s DPH

02.07.2019

12.07.2019 do 12:00 hod.

Základná škola a Gymnázium s VJM
Dunajská 13
814 84 Bratislava

Gazdíková Judita
Tel.: 0903 241 555
E-mail: judita.gazdikova@mtag.sk

Maliarske a natieračské práce

Predpokladaná hodnota zákazky:
4 500,00 EUR s DPH

02.07.2019

12.07.2019 do 12:00 hod.

Základná škola a Gymnázium s VJM
Dunajská 13
814 84 Bratislava

Gazdíková Judita
Tel.: 0903 241 555
E-mail: judita.gazdikova@mtag.sk

Notebooky použiteľné pre výchovno-vzdelávací proces – ADOBE CC, XMF, Pit Stop

Predpokladaná hodnota zákazky:
1 600,00 EUR

01.07.2019

11.07.2019 do 13:00 hod.

SOŠ polygrafická
Račianska 190
835 26 Bratislava

Ing. Judita Földesová
Tel.: +421 2 4920 9210
E-mail: foldesova@polygraficka.sk

Dodávka a montáž plastových dverí a plastových okien

Predpokladaná hodnota zákazky:
8 691,00 EUR s DPH

01.07.2019

15.07.2019 do 10:00 hod.

SOŠ technická
Vranovská 4
851 02 Bratislava

Ing. Kása
Tel.: 0905 614 896
E-mail: kasa@sosvranovska.eu

Výmena PVC podlahovej krytiny a prekládka dátových a silnoprúdových rozvodov

Predpokladaná hodnota zákazky: 17 916,66 EUR bez DPH

28.06.2019

04.07.2019 do 16:00 hod.
Obchodná akadémia
Dudova 4
851 02 Bratislava

Ing. Oľga Ferenčíková, riaditeľka školy
Tel.: +421 2 62412404
E-mail: ferencikova@oadudova.sk

Výmena stropných svietidiel v priestoroch školy

Predpokladaná hodnota zákazky: 24 583,33 EUR bez DPH

28.06.2019

04.07.2019 do 16:00 hod.
Obchodná akadémia
Dudova 4
851 02 Bratislava

Ing. Oľga Ferenčíková, riaditeľka školy
Tel.: +421 2 62412404
E-mail: ferencikova@oadudova.sk

Maľovanie tried, chodieb, jedálne, telocvične a kabinetov

Predpokladaná hodnota zákazky: 16 666,00 EUR bez DPH

26.06.2019

04.07.2019 do 12:00 hod
Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru
Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava

Ing. Lenka Kižanová
Telefón: +421907179556 l email: ekonomka_suvba@ centrum.sk

Cyrilo-metodské dni 2019 – Autobusová doprava pre organizátorov a účastníkov podujatia

Predpokladaná hodnota zákazky: 1.160,00 EUR bez DPH

26.06.2019

01. 07. 2019 do 16:00 hod

Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru
Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava

Ing. Jana Vengová,
tel.č. 033/6433489,
e-mail: vengova@moska.sk

Výmena PVC –600 m2 v priestoroch školy

Predpokladaná hodnota zákazky:
8 333,00 EUR bez DPH

26.06.2019

04. 07. 2019 do 12:00 hod
Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru
Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava

Ing. Lenka Križanová
Telefón: +421907179556
email: ekonomka_suvba@centrum.sk

Rekonštrukčné práce – sociálne zariadenia vrátane zdravotechniky a inžinierskych sietí, ako aj ústredného kúrenia a vykurovacích telies v priestoroch telocvične

Predpokladaná hodnota zákazky: 83 250,00 EUR bez DPH

26.06.2019

04. 07. 2019 do 12:00 hod
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA elektrotechnická
Karola Adlera č. 5
841 02 BRATISLAVA

Ing. Daniel Adamko, PhD.
Telefón: +421903422117
email: daniel.adamko@adlerka.sk

Výmena dlažby v školskej kuchyni

Predpokladaná hodnota zákazky: 12 500,00 EUR bez DPH

26.06.2019

03.07.2019 do 11:00 hod.
Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, 903 01 Bratislava

Ing. Varga Milan, e-mail: vargamilan@sossc.sk , tel. č.: 0905 714 712

Výmena areálového rozvodu ÚK, TÚV a cirkulačného potrubia TÚV v areály školy – UKONČENÉ

26.06.2019

04. 07. 2019 do 11:00 hod.

SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava

Ing. Katarína Vančová (katarina.vancova@region-bsk.sk; +421 2 4826 4207; +421 911 057 276)

Ročné upratanie

Predpokladaná hodnota zákazky: do 12 500 ,00 EUR bez DPH

25.06.2019

04. 07. 2019 do 10:00 hod

Stredná odborná škola technológii a remesiel
Ivanská cesta 21,
821 04 Bratislava

Ing. Jozef Štrbák
Tel. číslo: 0905 468 817
E-mail: strbak@sostar.sk

Výmena keramickej dlažby podlahy a keramického obkladu stien

Predpokladaná hodnota zákazky: do 5 660,00 EUR bez DPH

25.06.2019

08. 07. 2019 do 12:00 hod

Gymnázium Alberta Einsteina
Einsteinova 35
852 03 Bratislava

Marta Lattová
tel. číslo: 02/63451184
e-mail: gymnazium@einsteinova.sk

Rekonštrukcia sociálnych zariadení, výmena rozvodov vody a kanalizácie na 1. až 6. NP

Predpokladaná hodnota zákazky: do 92.155,45 EUR bez DPH

25.06.2019

04. 07. 2019 do 12:00 hod

Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava

Jana Kolajová
telefón: +421 248 264 143
e-mail: jana.kolajova@region-bsk.sk

Výmena PVC – 300 m2 v priestoroch na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, Karola Adlera 5, Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: do 8333,33 EUR

25.06.2019

01. 07. 2019 do 12:00 hod

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA elektrotechnická
Karola Adlera č. 5
841 02 BRATISLAVA

Ing. Daniel Adamko, PhD.
Telefón: +421903422117
email: daniel.adamko@adlerka.sk

Správa servera a služby súvisiace so správou počítačov

Predpokladaná hodnota zákazky: do 5.664,00 EUR

21.06.2019

27. 06. 2019 do 14:00 hod.
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
Farského 9, 85101 Bratislava

Ing. Juraj Adamišin, tel.č. 02/62243590, e-mail: juraj.adamisin@farskeho.sk

Výmena ventilov na stúpačkách vody (SV, TÚV, CIRK) vrátane všetkých súvisiacich prác

Predpokladaná hodnota zákazky: do 6.666,00 EUR bez DPH

21.06.2019

26.06.2019 do 09:00 hod.
Školský internát
Trnavská cesta 2
821 08 Bratislava
Dodávka a montáž autonómnych detektorov dymu a teploty

Predpokladaná hodnota zákazky: do 10.666,00 EUR bez DPH

21.06.2019

26.06.2019 do 09:00 hod.

Školský internát
Trnavská cesta 2
821 08 Bratislava
Zariadenie odbornej učebne AV (kuchynské linky, elektrické rúry, sklokeramické dosky, digestory, chladnička, umývačka, skrinky…)

Predpokladaná hodnota zákazky: do 12. 500,00 EUR bez DPH

20.06.2019
04.07.2019 do 15:00 hod.
Stredná zdravotnícka škola
Strečnianska 20
850 07 Bratislava 57

Mgr. Eva Drobná – riaditeľka
tel. číslo: 02/63 812 050, 0917 864645
e-mail: drobna@szsba.sk

Závodské bezchleba hody 2019 – Autobusová doprava pre účastníkov podujatia

Predpokladaná hodnota zákazky: do 1.330,00 EUR bez DPH

20.06.2019
24.06.2019 do 16,00 hodiny
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
Ekonomické oddelenie
Horná 20, 900 01 Modra

Ing. Jana Vengová, tel.č. 033/6433489, e-mail: vengova@moska.sk

Výmena okien na objekte školy

Predpokladaná hodnota zákazky: 136.188,95 EUR bez DPH

07.06.2019
21.06.2019 do 12:00 hod.
SOŠ podnikania
Strečnianska 20
Bratislava

Ing. Katarína Vančová
Tel.: +421 2 482 64 207, +421 911 027 276

Kontaktná osoba pre obhliadku miesta plnenia:
Ing. Nadežda Ledererová
Tel.: + 421 263 830 484

ZÁKAZKA

DÁTUM ZVEREJNENIA PONUKY

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

KONTAKTNÁ OSOBA

STIAHNUTIE PODKLADOV

Oprava poškodených stien a stropov v ŠJ / SOŠ pôdohospodárska a veterinárna, Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Predpokladaná hodnota zákazky: 21.838,59 EUR bez DPH 

19.06.2019

Spojená škola, Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Ing. Juraj Mudroch e-mail: Juraj.Mudroch@ssivanka.sk
tel. č.: 0917 563 076

Oprava poškodených stien a stropov v ŠJ / SOŠ agrotechnická, Svätoplukova 38, Bernolákovo

Predpokladaná hodnota zákazky: 16.588,02 EUR bez DPH

19.06.2019

Spojená škola, Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Ing. Juraj Mudroch e-mail: Juraj.Mudroch@ssivanka.sk
tel. č.: 0917 563 076

Oprava priestorov školskej kuchyne

Predpokladaná hodnota zákazky: 7 401,47 EUR bez DPH

19.06.2019

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava

Oľga Bališová
Tel.: 0948 866 413
e-mail: obalisova@spmndag.sk

Nákup digestora do školskej kuchyne Strednej športovej školy, Ostredková 10, Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: do 8.000,00 € s DPH

19.06.2019

Stredná športová škola, Ostredkova 10, Bratislava

Iveta Máleková
Tel.: 02/4342 1036
E-mail: invet@post.sk

Dodanie PC použiteľné pre výchovno-vzdelávací proces – Odborné pracovisko kreatívnej grafiky a digitálnej tlače 

Predpokladaná hodnota zákazky: do 4 800,00 € bez DPH

19.06.2019

Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava

Ing. Milan Lederleitner
Telefón: 49 20 92 54
e-mail: lederleitner@polygraficka.sk

Vypracovanie návrhu opatrení (projektu) v zmysle statického posúdenia stavu nosnej konštrukcie 

Predpokladaná hodnota zákazky: do 8 300,00 € bez DPH

19.06.2019

Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20,851 05 Bratislava

Jana Polomská, e-mail: jana.polomska@gmail.com, tel. č.: 0905544138

Prípravné stavebné úpravy učebne AV (prípojky vody, elektriny, odpad, pokládka podlahy, maľovanie)

Predpokladaná hodnota zákazky: do 14 483 € bez DPH

18.06.2019

Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, P.O.Box 14
850 07 Bratislava 57
IČO: 31793185

Mgr. Eva Drobná riaditeľka tel. číslo: 02/63 812 050, 0917 864645 e-mail: drobna@szsba.sk

Výmena podlahových krytín

Predpokladaná hodnota zákazky: 20.826,00 € bez DPH

18.06.2019

Spojená škola, Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Ing. Juraj Mudroch
Tel. č.: 0917 563 076
e-mail: Juraj.Mudroch@ssivanka.sk

Kúpa nábytku

Predpokladaná hodnota zákazky: 3.108,20 € bez DPH

17.06.2019

Spojená škola, Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Ing. Juraj Mudroch
Tel. č.: 0917 563 076
e-mail: Juraj.Mudroch@ssivanka.sk

Oprava poškodenej časti fasády a odkvapových žľabov

Predpokladaná hodnota zákazky:
10.086,18 € bez DPH

14.06.2019

ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, Bratislava
Judita Gazdíková
Tel.: 02/5296 4315
e-mail: info@mtag.sk
Dodanie 7 ks nových PC v konfigurácii All-in-One

Predpokladaná hodnota zákazky:
5.669,44 € bez DPH

13.06.2019

SPŠ elektrotechnická, Hálova 16,
Bratislava

Ing. Simona Drojáková
e-mail: skola@spsehalova.sk

Dodanie materiálu a tovaru – kúpelňová sanita

Predpokladaná hodnota zákazky:
3.500 € bez DPH

13.06.2019

Školský internát, Trnavská 2, Bratislava

Viera Šmogrovičová
Tel.: 02/5557 1290
e-mail: si.smogrovicova@gmail.com

Pokládka podlahovej krytiny

Predpokladaná hodnota zákazky:
12.079,68 €

13.06.2019

Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

Dagmar Kadlečíková
Tel.: 0915 753 008
e-mail: sekretariat@pakamo.sk

Murárske a maliarske práce

Predpokladaná hodnota zákazky:
7.174,50 €

13.06.2019

Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

Dagmar Kadlečíková
Tel.: 0915 753 008
e-mail: sekretariat@pakamo.sk

Počítačové vybavenie jazykovej učebne, ktoré zahŕňa 1 server + 13 terminálových klientskych počítačov + 1 switch + 1 router

Predpokladaná hodnota zákazky:
6.724,50 € bez DPH

13.06.2019

Stredná odborná škola podnikania,
Strečnianska 20, Bratislava

J. Polomská
Tel.: 0905 544 138
e-mail: jana.polomska@gmail.com

Stavebné práce – výmena dlažby v školskej jedálni

Predpokladaná hodnota zákazky:
18.333 € bez DPH

13.06.2019

Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec

Ing. Milan Varga
Tel.: 0905 714 712
e-mail: vargamilan@sossc.sk

Výmena PVC podlahovej krytiny a kobercov vrátane súvisiacich prác

Predpokladaná hodnota zákazky:
13.250 € s DPH

13.06.2019

Školský internát, Trnavská cesta 2, Bratislava

Bc. Jana Megová
Tel.: 02/6436 1049

Murárske, maliarske, sťahovacie práce

Predpokladaná hodnota zákazky:
18.000 € s DPH

13.06.2019

Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava

Ing. Michal Grožaj
Tel/fax: 02/2102 5915
Mobil: 0911 453 653
e-mail: grozaj@beautycare-study.sk

 

Prístavba evakuačného výťahu

Predpokladaná hodnota zákazky:
173.990,87 € bez DPH

12.06.2019

DSS pre dospelých, SNP 30, Báhoň

Jana Kolajová
Tel: 02/4826 4143
e-mail: jana.kolajova@region-bsk.sk

Výmena podlahovej krytiny

Predpokladaná hodnota zákazky:
35.935,20 € s DPH

10.06.2019

Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava

kasa@sosvranovska.eu
Telefón : 0905 614 896

Výmena okien na dvoch medziposchodiach elokovaného pracoviska Jazykovej školy na Vazovovej 14 v Bratislave
Predpokladaná hodnota zákazky
: 11 711,84 EUR s DPH
Dátum zverejnenia: 04.07.2019
Dátum predloženia ponuky: 11.07.2019 do 10:00 hod.
Verejný obstarávateľ:
Jazyková škola
Palisády 38, Bratislava
Kontaktná osoba:
Ing. Oľga Štrbová
Tel.: 0904 773 200
E-mail: str@1sjs.sk

Oprava školského dvora
Predpokladaná hodnota zákazky
: 6 000,00 EUR s DPH
Dátum zverejnenia: 03.07.2019
Dátum predloženia ponuky: 10.07.2019 do 12:00 hod.
Verejný obstarávateľ:
Základná škola a Gymnázium s VJM
Dunajská 13, Bratislava
Kontaktná osoba:
Judita Gazdíková
Tel.: 0903 241 555
E-mail: judita.gazdikova@mtag.sk
Dokumenty na stiahnutie:
Výzva na PP

Nákup stoličiek a stolov do jedálne školského internátu
Predpokladaná hodnota zákazky
: 14 790,00 EUR bez DPH
Dátum zverejnenia: 03.07.2019
Dátum predloženia ponuky: 16.07.2019 do 12:00 hod.
Verejný obstarávateľ:
Stredná odborná škola
Myslenická 1, Pezinok
Kontaktná osoba:
Ing. Daniel Babiš
Tel.: 0915 728 319
E-mail: vo@soskompk.sk
babis@soskompk.sk
Dokumenty na stiahnutie:
Výzva na PP

Oprava vnútornej omietky zo strany fasády
Predpokladaná hodnota zákazky
: 4 000,00 EUR s DPH
Dátum zverejnenia: 02.07.2019
Dátum predloženia ponuky: 12.07.2019 do 12:00 hod.
Verejný obstarávateľ:
Základná škola a Gymnázium s VJM
Dunajská 13, Bratislava
Kontaktná osoba:
Judita Gazdíková
Tel.: 0903 241 555
E-mail: judita.gazdikova@mtag.sk
Dokumenty na stiahnutie:
Výzva na PP

Maliarske a natieračské práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 4 500,00 EUR s DPH
Dátum zverejnenia: 02.07.2019
Dátum predloženia ponuky: 12.07.2019 do 12:00 hod.
Verejný obstarávateľ:
Základná škola a Gymnázium s VJM
Dunajská 13, Bratislava
Kontaktná osoba:
Judita Gazdíková
Tel.: 0903 241 555
E-mail: judita.gazdikova@mtag.sk
Dokumenty na stiahnutie:
Výzva na PP

Notebooky použiteľné pre výchovno-vzdelávací proces – ADOBE CC, XMF, Pit Stop
Predpokladaná hodnota zákazky: 1 600,00 EUR
Dátum zverejnenia: 01.07.2019
Dátum predloženia ponuky: 11.07.2019 do 13:00 hod.
Verejný obstarávateľ:
SOŠ polygrafická
Račianska 190, Bratislava
Kontaktná osoba:
Ing. Judita Földesová
Tel.: +421 02 4920 9210
E-mail: foldesiova@polygraficka.sk
Dokumenty na stiahnutie:
Výzva na PP
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Výmena okien na dvoch medziposchodiach elokovaného pracoviska Jazykovej školy na Vazovovej 14 v Bratislave
Predpokladaná hodnota zákazky: 11 711,84 EUR s DPH
Dátum zverejnenia: 04.07.2019
Dátum predloženia ponuky: 11.07.2019 do 10:00 hod.
Verejný obstarávateľ:
Jazyková škola
Palisády 38
Bratislava
Kontaktná osoba: 
Ing. Oľga Štrbová
Tel.: 0904 773 200
E-mail: str@1sjs.sk

Oprava striech na budovách G, E a D1
Predpokladaná hodnota zákazky
: 22 756,00 EUR bez DPH
Dátum zverejnenia: 04.07.2019
Dátum predloženia ponuky: 12.07.2019 do 13:00 hod
Verejný obstarávateľ:
DSS pre deti a RS ROSA
Dúbravská cesta 1, 845 29 Bratislava
IČO: 00 603 279
Kontaktná osoba: 
Ing. Martin Tekula
Tel.: +421 903 770 979
E-mail: martin.tekula@domovrosa.sk
Dokumenty na stiahnutie:
Výzva na PP
Príloha č. 1 – Čestné vyhlásenie
Príloha č. 2 – Identifikácia, cenový návrh
Príloha č. 3 – Obchodné podmienky
Príloha č. 4 – Výkaz, výmer

Dodávka a montáž plastových dverí a plastových okien
Predpokladaná hodnota zákazky: 8 691,00 EUR s DPH
Dátum zverejnenia ponuky: 01.07.2019
Termín podania ponuky: 15.07.2019 do 10:00 hod.
Verejný obstarávateľ:
SOŠ technická
Vranovská 4, Bratislava
Kontaktná osoba:
Ing. Kása
Tel.: 0905 614 896
E-mail: kasa@sosvranovska.eu
Dokumenty na stiahnutie:
Výzva na PP

Výmena keramickej dlažby podlahy a keramického obkladu stien
Predpokladaná hodnota zákazky: do 5 660,00 EUR bez DPH
Dátum zverejnenia ponuky: 25.06.2019
Termín podania ponuky: 08.07.2019 do 12:00 hod.
Verejný obstarávateľ:
Gymnázium Alberta Einsteina
Einsteinova 35, Bratislava
Kontaktná osoba:
Marta Lattová
tel. číslo: 02/63451184
e-mail: gymnazium@einsteinova.sk
Podklady:
Výzva na PP
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3