Konferencie BSK 

Už od roku 2010 oddelenie kultúry pripravilo v rámci celoeurópskeho projektu Dní európskeho kultúrneho dedičstva, v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a ďalšími subjektmi (Pamiatkový úrad SR, Združenie historických miest Slovenska, Revue Pamiatky a múzeá), celkom deväť ročníkov konferencií. Témy konferencií sú zamerané na poznávanie, dokumentáciu a prezentáciu zvoleného segmentu kultúrneho dedičstva regiónu Bratislavskej župy. Súčasťou projektu je aj edičná činnosť. Z každej konferencie je vydaný zborník príspevkov. O zborníky je veľký záujem domácej aj zahraničnej odbornej, ale aj širšej verejnosti, vrátane odborných a vedeckých knižníc. Vysoký kredit týchto publikácií dokladujú aj viaceré nominácie na ocenenie „Publikácia roka“, ktoré udeľuje revue Pamiatky a múzeá.

Témy a jednotlivé zborníky na stiahnutie :
2010 – Kultúrne dedičstvo a hospodárstvo, 14. 9. 2010, Účelové zariadenie NR SR, Častá
2011 – Kaštiele a kúrie Bratislavskej župy, 20. 9. 2011, ART Hotel Tomášov
2012 – Pamiatky môjho domova v kontexte bývania, 19. 9. 2012, Hrad Červený Kameň
2013 – Sakrálne pamiatky Bratislavského samosprávneho kraja, 17. 9. 2013, Hotel Sebastian, Modra
2014 – Veľká vojna a Bratislavská župa, 30. 9. 2014, Hotel Zochova chata, Modra
2015 – Industriálne a technické pamiatky a areály v Bratislavskej župe, 29. 9. 2015, Cvernovka – Stará pradiareň, Páričkova, Bratislava
2016 – Historická zeleň, záhrady a parky v Bratislavskej župe, 28. 9. 2016, Hotel Zochova chata, Modra
2017 – Tradícia keramiky v Bratislavskej župe a možnosti jej kreatívnej reflexie, 19. 9. 2017, Hotel pod lipou, Modra
2018 – Dunajský Limes a odkaz rímskej antiky na ľavom brehu Dunaja, 20. 9. 2018, divadlo SĽUK, Rusovce
2019 – 100 rokov Bratislavskej župy, 24. 9. 2019, Hotel Zochova chata, Modra

Prehľad zborníkov od roku 2010 – 2019 na stiahnutie
100 rokov Bratislavskej župy – 2019

Dunajský Limes odkaz rímskej antiky na ľavom brehu Dunaja – 2018

 Tradícia keramiky v Bratislavskej župe a jej kreatívne reflexie – 2017

Historická zeleň – parky a záhrady v Bratislavskej župe – 2016

Industriálne a technické pamiatky a areály v Bratislavskej župe – 2015

Veľká vojna a Bratislavská župa – 2014

Sakrálne pamiatky Bratislavského samosprávneho kraja – 2013

Pamiatky môjho domova v kontexte bývania – 2012

Kaštiele a kúrie Bratislavskej župy – 2011

Kultúrne dedičstvo a hospodárstvo – 2010