1. a 8. mája, počas štátnych sviatkov, bude odvoz odpadu v Bratislave vykonaný bez zmien

663

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a.s.) bude vykonávať odvoz odpadu počas májových sviatkov 2023 bez zmien.

Odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu, záhradného a kuchynského bioodpadu a jedlých olejov a tukov bude počas štátnych sviatkov 1. 5. 2023 a 8. 5. 2023 (pondelky) prebiehať bez zmeny, tj. podľa bežného harmonogramu platného na tieto dni.

Zberný dvor OLO na Starej Ivanskej ceste 2 bude v pondelok 1. mája a tiež v pondelok 8. mája zatvorený. Počas pracovných dní je zberný dvor otvorený od 8.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 18.00.
Zberný dvor Rača na ul. Pri Šajbách 1 bude tiež zatvorený. Počas pracovných dní je otvorený v utorok a štvrtok od 11.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 15.00.

ZEVO (Zariadenie na energetické využitie odpadu) bude pre externých zákazníkov zatvorené. Počas pracovných dní je ZEVO otvorené od 6.00 do 14.00.

Zákaznícke centrum bude dostupné v skrátených hodinách od 7.00 do 12.00 a bude vybavovať iba e-mailové (zakazka@olo.sk) a telefonické (02/50 110 111) požiadavky.

Zdroj: Olo.sk