Zdravotníctvo a lekárne

Zoznam pohotovostných lekární, vydávanie povolení, určenie ošetrujúceho lekára, polikliniky, ordinačné hodiny.

Školstvo, mládež a šport

Zoznam všetkých župných škôl, výberové konania, voľné pracovné miesta, zástupcovia BSK v školských radách.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

Kľúčový dokument, ktorý nastavuje smer a priority rozvoja kraja.

Otvorená župa

Kompletný prehľad zmlúv, objednávok a faktúr aj s vyhľadávaním. Úradná tabuľa, pracovné pozície a sprístupňovanie informácií.

Územné plánovanie a GIS

Územný plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj, Interaktívna mapa územnoplánovacej dokumentácie.

Zastúpenie BSK pri EÚ v Bruseli

Kancelária BSK v Bruseli bola založená v septembri 2002 ako vôbec prvé zastúpenie slovenských regiónov v Bruseli.

Sociálne služby

Dôležité kontakty, posudzovanie odkázanosti a zabezpečovanie sociálnej služby, žiadosti, tlačivá.

Kultúra

Kultúrne zariadenia v pôsobnosti BSK, Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry.

Doprava

Cestovné poriadky vlakov, autobusov aj MHD, licencovanie subjektov pre pravidelnú dopravu, aktuálne správy.

Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja

Inštitút vznikol k posilneniu analyticko-strategických a implementačných kapacít.

Dotácie

Bratislavská regionálna dotačná schéma, Participatívny rozpočet, individuálne dotácie, Územné dotácie.

Referát civilnej ochrany

Bezpečnosť, civilná ochrana a krízové riadenie

Financie a majetok

Prehľad faktúr, objednávok a zmlúv aj s prehľadným vyhľadávaním, prehľad obchodných spoločností s účasťou BSK.

Eurofondy a regionálny rozvoj

IROP, Program INTERACT, podpora EÚ v programovacom období 2014 – 2020, informácie, materiály.

Všetko o BSK

Adresár a kontakty na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, jednotlivé odbory a zamestnancov.

Elektronické služby

Využite elektronické služby Bratislavského samosprávneho kraja prostredníctvom portálu eGOV.

Životné prostredie

Dokumenty posudzovania vplyvov na životné prostredie, Koncepcia ochrany a využívania zdrojov vody.