Zdravotníctvo a lekárne

Zoznam pohotovostných lekární, vydávanie povolení, určenie ošetrujúceho lekára, polikliniky, ordinačné hodiny.

Kancelária BSK v Bruseli

Kancelária BSK v Bruseli bola založená v septembri 2002 ako vôbec prvé zastúpenie slovenských regiónov v Bruseli.

Cestovný ruch

Top turistické zaujímavosti kraja, interaktívna mapa cyklotrás, Stratégia rozvoja turizmu do roku 2020.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK

Otvorená župa

Kompletný prehľad zmlúv, objednávok a faktúr aj s vyhľadávaním. Úradná tabuľa, pracovné pozície a sprístupňovanie informácií.

Územné plánovanie a GIS

Územný plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj, Interaktívna mapa územnoplánovacej dokumentácie.

Sociálne služby

Dôležité kontakty, posudzovanie odkázanosti a zabezpečovanie sociálnej služby, žiadosti, tlačivá.

Kultúra

Kultúrne zariadenia v pôsobnosti BSK, Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry.

Doprava

Cestovné poriadky vlakov, autobusov aj MHD, licencovanie subjektov pre pravidelnú dopravu, aktuálne správy.

Dotácie

Bratislavská regionálna dotačná schéma, Participatívny rozpočet, individuálne dotácie, Územné dotácie.

Školstvo, mládež a šport

Zoznam všetkých župných škôl, výberové konania, voľné pracovné miesta, zástupcovia BSK v školských radách.

Financie a majetok

Prehľad faktúr, objednávok a zmlúv aj s prehľadným vyhľadávaním, prehľad obchodných spoločností s účasťou BSK.

Eurofondy a regionálny rozvoj

IROP, Program INTERACT, podpora EÚ v programovacom období 2014 – 2020, informácie, materiály.

Všetko o BSK

Adresár a kontakty na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, jednotlivé odbory a zamestnancov.

Elektronické služby

Využite elektronické služby Bratislavského samosprávneho kraja prostredníctvom portálu eGOV.

Životné prostredie

Dokumenty posudzovania vplyvov na životné prostredie, Koncepcia ochrany a využívania zdrojov vody.