Úradné hodiny Bratislavského samosprávneho kraja

Zdravotníctvo a lekárne

Zoznam pohotovostných lekární, vydávanie povolení, určenie ošetrujúceho lekára, polikliniky, ordinačné hodiny.

Školstvo, mládež a šport

Zoznam všetkých župných škôl, výberové konania, voľné pracovné miesta, zástupcovia BSK v školských radách.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

Kľúčový dokument, ktorý nastavuje smer a priority rozvoja kraja.

Územné plánovanie a GIS

Územný plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj, Interaktívna mapa územnoplánovacej dokumentácie.

Dotácie

Bratislavská regionálna dotačná schéma, Participatívny rozpočet, individuálne dotácie, Územné dotácie.

Sociálne služby

Dôležité kontakty, posudzovanie odkázanosti a zabezpečovanie sociálnej služby, žiadosti, tlačivá.

Zastúpenie BSK pri EÚ v Bruseli

Zastúpenie BSK bolo založené v septembri 2002 ako vôbec prvé zastúpenie SK regiónov v Bruseli.

Rada partnerstva

Regionálna platforma pre Integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja na roky 2021-2027

Kultúra

Kultúrne zariadenia v pôsobnosti BSK, Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry.

Referát civilnej ochrany

Bezpečnosť, civilná ochrana a krízové riadenie

Doprava

Cestovné poriadky vlakov, autobusov aj MHD, licencovanie subjektov pre pravidelnú dopravu, aktuálne správy.

Financie a majetok

Zmluvy, faktúry a objednávky, rozpočet, záverečný účet, výročné správy, majetok.

Regionálny rozvoj

Rozvojové projekty župy, strategické a koncepčné dokumenty.

INTERACT

Program spolupráce

Elektronické služby

Využite elektronické služby Bratislavského samosprávneho kraja prostredníctvom portálu eGOV.

Životné prostredie

Dokumenty posudzovania vplyvov na životné prostredie, Koncepcia ochrany a využívania zdrojov vody.