Úradné hodiny Bratislavského samosprávneho kraja

Zdravotníctvo a lekárne

Zoznam pohotovostných lekární, vydávanie povolení, určenie ošetrujúceho lekára, polikliniky, ordinačné hodiny.

Školstvo, mládež a šport

Zoznam všetkých župných škôl, výberové konania, voľné pracovné miesta, zástupcovia BSK v školských radách.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

Kľúčový dokument, ktorý nastavuje smer a priority rozvoja kraja.

Územné plánovanie a GIS

Územný plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj, Interaktívna mapa územnoplánovacej dokumentácie.

Sociálne služby

Dôležité kontakty, posudzovanie odkázanosti a zabezpečovanie sociálnej služby, žiadosti, tlačivá.

Zastúpenie BSK pri EÚ v Bruseli

Kancelária BSK v Bruseli bola založená v septembri 2002 ako vôbec prvé zastúpenie slovenských regiónov v Bruseli.

Kultúra

Kultúrne zariadenia v pôsobnosti BSK, Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry.

Doprava

Cestovné poriadky vlakov, autobusov aj MHD, licencovanie subjektov pre pravidelnú dopravu, aktuálne správy.

Dotácie

Bratislavská regionálna dotačná schéma, Participatívny rozpočet, individuálne dotácie, Územné dotácie.

Financie a majetok

Zmluvy, faktúry a objednávky, rozpočet, záverečný účet, výročné správy, majetok.

Eurofondy a regionálny rozvoj

IROP, Program INTERACT, podpora EÚ v programovacom období 2021 – 2027, informácie, materiály.

Elektronické služby

Využite elektronické služby Bratislavského samosprávneho kraja prostredníctvom portálu eGOV.

Životné prostredie

Dokumenty posudzovania vplyvov na životné prostredie, Koncepcia ochrany a využívania zdrojov vody.

Referát civilnej ochrany

Bezpečnosť, civilná ochrana a krízové riadenie