Úvod Sociálne veci

Sociálne veci

Aktuálne články z kategórie sociálne veci

Ďalšie články

BDC: Počas pandémie rekordne pribudlo on-line dobrovoľníkov

0
Bratislavské dobrovoľnícke centrum zažíva rozmach on-line pomáhania, ktoré bolo ešte pred pandémiou nového koronavírusu rozšírené najmä medzi expertnými dobrovoľníkmi a tými, ktorí radšej pomáhali z pohodlia domova. Michaela Bagalová z BDC tvrdí, že sa...

Asistenčná služba v Stupave je stále v prevádzke

0
Pre občanov Stupavy, ktorí boli pozitívne testovaní na koronavírus a sú osamelí, zriadila samospráva 3. marca 2021 asistenčnú linku, ktorú môžu využiť na zabezpečenie základných životných potrieb, ako je nákup potravín či liekov.  Mobilná linka...

Polícia už vedie trestné stíhanie v prípade možného týrania seniorov

0
Polícia už vedie trestné stíhanie v prípade možného týrania seniorov v domove dôchodcov na Pažítkovej ulici v bratislavskom Ružinove. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave s tým, že...

Kancelária 1. kontaktu pre sociálne veci

Financovanie sociálnych služieb

ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC

Koncepčné materiály a dôležité dokumenty

Registrácia poskytovateľov sociálnych služieb

Sociálnoprávna ochrana a kuratela

Žiadosti a tlačivá

Prerozdelenie testov a OOPP zo SŠHR

Kritéria BSK o súlade predloženej žiadosti s koncepciou

Dokumenty

Bratislavský samosprávny kraj v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Dôvodom spracovania informačného materiálu „Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne Bratislavského samosprávneho kraja“ a jeho predloženia na rokovanie Zastupiteľstva BSK je záujem informovať o stave zabezpečenia sociálnych služieb Bratislavským samosprávnym krajom osobám regiónu, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, z dôvodu, že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, z dôvodu straty bývania ako aj pre svoje životné návyky, spôsob života a pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb. Cieľom je poukázať na rozsah sociálnych služieb, ktoré Bratislavský samosprávny kraj v období od 1.1.2019 do 31.12.2019 v rámci svojich kompetencií občanom regiónu zabezpečil. Materiál tiež informuje o nových poskytovateľoch sociálnych služieb zapísaných v roku 2019 do Registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom Bratislavským samosprávnym krajom, o výmaze poskytovateľov sociálnych služieb z registra a dôvodoch ich výmazu a tiež o podpore sociálnych programov a výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately.

Záverečná časť materiálu v súlade s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018 – 2023, informuje o plnení hlavných cieľov a aktivitách BSK na dosiahnutie stanovených priorít rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK a v súlade s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2019-2021, informuje o plnení priorít a cieľov rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK pre ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodiny.

Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne Bratislavský samosprávny kraj za rok 2019

Koncepcia sociálnej inklúzie

Sprievodca

Nájdete nás aj na Facebooku

Najčítanejšie články