Úvod Kontakty

Kontakty

Kontakty

Neprehliadnite!

Z dôvodu preventívnych opatrení voči šíreniu koronavírusu, BSK až do odvolania ruší úradné hodiny v budove úradu BSK. Podateľňa je otvorená v doterajších úradných hodinách. Pre kontaktovanie zamestnancov Úradu BSK využite iné formy komunikácie (elektronické podanie, e-mailová, príp. telefonická komunikácia).

Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 BRATISLAVA 25

IČO: 360 636 06
DIČ: 2021 608 369

Ústredňa: 02/4826 4111
Fax: 02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Contact for English speaking visitors

+421 2 4826 4153
+421 2 4826 4310

Kontaktný formulár