Úvod Kontakty

Kontakty

Kontakty

Kontakty zamestnancov BSK

Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 BRATISLAVA 25

IČO: 360 636 06
DIČ: 2021 608 369

Kontakt pre verejnosť:

Odbor sociálnych vecí: 02 / 48 264 900
Odbor zdravotníctva: 02 /48 264 903

Podateľňa: 02 /48 264 111
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Contact for English speaking visitors:
+421 2 4826 4310

Kontaktný formulár

    Vyberte si odbor