Úvod Úrad BSK Dotácie

Dotácie

Dotácie Bratislavského samosprávneho kraja

Dotačný program BSK pozostáva z nasledovných dotačných schém:

Individuálne dotácie
dotácie poskytované na podporu verejného života v regióne v súlade s vymedzeným účelom.

Participatívny rozpočet
dotácie na podporu komunitných projektov v regióne, kde sa na rozhodovacom procese spolupodieľajú obyvatelia BSK.

Územné dotácie
dotácie poskytované na podporu verejného života a rozvoja miest, obcí a mestských častí na území BSK.

Zdravotná starostlivosť
dotácie poskytované na podporu rozvoja zabezpečenia zdravotnej starostlivosti pre všetky častu regiónu.

Bratislavská regionálna dotačná schéma (ďalej len „BRDS“)
dotácie pre strategické oblasti podpory verejného života na základe vyhlasovaných výziev v špecifických oblastiach.

Dokumenty na stiahnutie - tlačivá, potvrdenia, vzory

Čestné prehlásenie o stave a dlhoch žiadateľa – príloha každej žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu BSK

LOGO BSK

DIZJAN MANUÁL

Všeobecne záväzné nariadenie BSK 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja

VÝZVY 2020 (UKONČENÉ)

VÝZVY 2019 (UKONČENÉ)

VÝZVY 2018 (UKONČENÉ)

SCHÉMA DE MINIMIS (štátna pomoc)

ROK 2020

SCHÉMA MINIMÁLNEJ POMOCI BSK DM 6_2017 v zneni dodatku č. 3_PMU_máj 2020

ROK 2019

2019_Schéma DM-92017 poskytovanej v SR prostredníctvom BSK na rozvoj vidieka v zneni dodatku c_2 (26_6_2019)

2019_Schéma DM-62017 poskytovanej v SR prostredníctvom BSK v zneni dodatku c_2 (26_6_2019)

ROK 2018

2018_Schéma DM-92017 poskytovanej v SR prostredníctvom BSK na rozvoj vidieka v zneni dodatku c.1 (4_6_2018)

2018_Schéma DM-62017poskytovanej v SR prostredníctvom BSK v zneni dodatku c_1 (4_6_2018)

ROK 2017

2017_Schéma DM-92017 poskytovanej v SR prostredníctvom BSK na rozvoj vidieka DM 9_2017 (21_9_2017)

2017_Schéma DM-62017 poskytovanej v SR prostredníctvom BSK (13_9_2017)

Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Bratislavského samosprávneho kraja (schéma DM – 6/2017)

Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Bratislavského samosprávneho kraja na rozvoj vidieka (schéma DM – 9/2017) 

VZOR FORMULÁROV

VZOR zmluvy o poskytnutí dotácie z BRDS 2018 (slúži len ako vzor, zmluvy sú generované elektronickým systémom – dotačným portálom BSK).

Pozn.: Článok IV. 5, vyznačený žltou farbou, figuruje iba v zmluvách, ktoré sa týkajú štátnej pomoci.

Zúčtovanie poskytnutej dotácie (slúži len ako vzor, zúčtovanie je potrebné vyplniť prostredníctvom elektronického systému – dotačného portálu BSK).

POZOR: V prípade, že úspešný žiadateľ ani v lehote 45 dní od oznámenia o schválení dotácie zastupiteľstvom nepredloží všetky doklady podľa odseku 9 VZN BSK č. 5/2018, uznesenie zastupiteľstva v časti schválenia dotácie tomuto žiadateľovi stráca platnosť.

Kontakty

Ing. Marek Vlčej
vedúci oddelenia rozpočtu
Tel.: 02/ 4826 4112
E-mail: marek.vlcej@region-bsk.sk

Mgr. Veronika Benková
vedúca oddelenia dotácií
Tel.: 02/ 4826 4603
E-mail: veronika.benkova@region-bsk.sk

Zobraziť ďalšie kontakty >

Aktuality