Úvod Úrad BSK Dotácie

Dotácie

Dotácie Bratislavského samosprávneho kraja pre rok 2024

Bratislavská regionálna dotačná schéma

BRDS

Vyúčtovanie

Dokumenty na stiahnutie

Archív výziev a poskytnutých dotácií Bratislavského samosprávneho kraja

Konzultačné hodiny

Pondelok – štvrtok 10:00 – 14:30  Piatok 10:00 – 12:00

Administratívna podpora

Mgr. Katarína Krasňanská katarina.krasnanska@region-bsk.sk       +421 2 48 264 233

Ing. Jana Sandtnerová jana.sandtnerova@region-bsk.sk         +421 2 48 264 400

Mgr. Dominika Rybárová dominika.rybarova@region-bsk.sk
+421 2 48 264 147

IT podpora

Martin Hrivnák
martin.hrivnak@region-bsk.sk
+421 2 48 264 667

Kultúra

Neprofesionálne umenie
Umenie
Medziodborové aktivity

Mgr. art. Andrej Púry andrej.pury@region-bsk.sk                  +421 2 48 264 705

Pamäťové, fondové a zbierkové aktivity 
Ochrana hmotného kultúrneho dedičstva 

Mgr. art. Juraj Tedla
juraj.tedla@region-bsk.sk
+421 2 48 264 812

Životné prostredie

Šport

Ing. Jana Dúbravková jana.dubravkova@region-bsk.sk        +421 2 48 264 169

Mládež

Mgr. Katarína Formánková katarina.formankova@region-bsk.sk  +421 2 48 264 174