Bratislavská regionálna dotačná schéma pokračuje aj v tomto roku

941
Bratislavská regionálna dotačná schéma (BRDS) pokračuje aj v tomto roku. Dotácie budú slúžiť na podporu mládeže a športu, kultúry a turizmu, ako aj životné prostredie a rozvoj vidieka.
Bratislavská regionálna dotačná schéma (BRDS) pokračuje aj v tomto roku. Dotácie budú slúžiť na podporu mládeže a športu, kultúry a turizmu, ako aj životné prostredie a rozvoj vidieka.

Dotácie budú slúžiť na podporu mládeže a športu, kultúry a turizmu, ako aj životného prostredia a rozvoja vidieka. Pre štyri oblasti podpory je vyčlenených 1,5 milióna eur. Suma 500 tisíc eur je určená pre individuálne dotácie predsedu BSK.

„Aj napriek kríze sa nám podarilo zachrániť tohtoročné dotácie. Slúžiť budú na podporu mládeže a športu, kultúry a turizmu, životné prostredie a rozvoj vidieka. Vďaka dotačnej schéme podporíme menšie i väčšie občianske projekty, ktoré prispejú k rozvoju nášho kraja. Verím, že ju využije čo najviac žiadateľov, aby sme mohli podporiť kvalitné a zmysluplné projekty,“ ozrejmil predseda BSK Juraj Droba.

Žiadatelia o dotáciu z BRDS môžu svoje projekty predkladať do štyroch oblastí podpory:

  1. Kultúra (500.000 EUR)
  2. Mládež (100.000 EUR)
  3. Šport (400.000 EUR)
  4. Životné prostredie a rozvoj vidieka (500.000 EUR)
Bratislavská regionálna dotačná schéma (BRDS) pokračuje aj v tomto roku. Dotácie budú slúžiť na podporu mládeže a športu, kultúry a turizmu, ako aj životné prostredie a rozvoj vidieka.
Bratislavská regionálna dotačná schéma (BRDS) pokračuje aj v tomto roku. Dotácie budú slúžiť na podporu mládeže a športu, kultúry a turizmu, ako aj životné prostredie a rozvoj vidieka.

Podrobné informácie k jednotlivým oblastiam podpory, ako sú zoznam oprávnených žiadateľov, cieľové skupiny, oblasti podpory, či postup pri podávaní dotácií a povinné prílohy k žiadosti, to všetko nájdu žiadatelia tu: https://bratislavskykraj.sk/brds/

Žiadosti o dotáciu je možné posielať do 25. 4. 2023 do 12:00 hodiny a to elektronicky prostredníctvom portálu BSK.

Najskôr budú posudzované formálne náležitosti doručených žiadostí a po ich splnení bude žiadosti posudzovať odborná hodnotiaca komisia.