Úvod Otvorená župa

Otvorená župa

Otvorená župa

Na tomto mieste sa nachádza Elektronická úradná tabuľa Bratislavského samosprávneho kraja. Spolu s Úradnou tabuľou BSK umiestnenou na verejne prístupnom mieste vo vchode do sídla Úradu BSK na Sabinovskej č. 16, je oficiálnym nástrojom na informovanie a komunikáciu s verejnosťou.

Zmluvy

Faktúry

Objednávky

Úradná tabuľa

Voľné pracovné miesta

Všeobecné záväzné nariadenia

Obchodné verejné súťaže

Zverejnenie zákaziek s nízkou hodnotou – Bratislavský samosprávny kraj

Zverejnenie zákaziek s nízkou hodnotou – Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti

Podlimitné / nadlimitné zákazky

Hlavné menu

Aktuálne správy