Úvod Otvorená župa Podlimitné / nadlimitné zákazky

Podlimitné / nadlimitné zákazky

Podlimitné / nadlimitné zákazky

Popis zakázky Dátum predloženia Verejný obstarávateľ Kontaktná osoba Stiahnutie podkladov
Vytvorenie a validácia hospodárskeho subjektu v IS EVO ver. 18.0. k predmetu zákazky "Zabezpečenie observácie vykonávanej zdravotníckymi pracovníkmi po očkovaní v očkovacích centrách"11.8.2021Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Matej Meľo, email: matej.melo@region-bsk.sk, tel. číslo: 02/48 264 139Stiahnuť podklady
Dodanie elektrickej energie pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a vybrané organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK19.04.2021 do 09:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaMgr. Ľuboš Patúc, +421 248264212, lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podklady
Zabezpečenie strážnej služby pre Bratislavský samosprávny kraj09.04.2021 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaMgr. Ľuboš Patúc, +421 248264212, lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podklady
Prípravné trhové konzultácie k predmetu zákazky „Podpora a rozvoj existujúceho informačného systému“08.03.2021 do 10:00Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Matej Meľo, tel. číslo: 02/48 264 139, e-mail: matej.melo@region-bsk.skStiahnuť podklady
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema – Rekonštrukcia Modra - Kráľová08.01.2021 do 12:00Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaMgr.Lucia Lorencová, +421 248264224, lucia.lorencova@region-bsk.skStiahnuť podklady
Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla15.12.2020 do 12,00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava Mgr.Lucia Lorencová, +421 248264224, lucia.lorencova@region-bsk.skStiahnuť podklady
Zabezpečenie stravovacích služieb pre potreby Bratislavského samosprávneho kraja13.11.2020 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaMgr. Ľuboš Patúc, +421 248264212, lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podklady
Rekonštrukcia plynovej kotolne a modernizácia technológie03.11.2020 do 10:00 hod.Konzervatórium, Tolstého 11, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré MestoMgr. Ľuboš Patúc, +421 248264212, lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podklady
Dodanie elektrickej energie pre vybrané organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK06.11.2020 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaMgr. Ľuboš Patúc, +421 248264212, lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podklady
Dodanie zemného plynu pre vybrané organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK06.11.2020 do 09:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaMgr. Ľuboš Patúc, +421 248264212, lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podklady
Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky - „Kancelárske potreby pre Bratislavský samosprávny kraj“14.09.2020 do 11:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava Ing. Matej Meľo, tel. číslo: 02/48 264 139, e-mail: matej.melo@region-bsk.skStiahnuť podklady
Nákup príslušenstva multifunkčných tlačiarenských zariadení - tonerov pre Bratislavský samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti06.07.2020 do 11:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaMgr.Lucia Lorencová, +421 248264224, lucia.lorencova@region-bsk.skStiahnuť podklady
Nákup nábytku pre Bratislavský samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti01. 10. 2020 do 11:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Katarína Vančová, +421 248264207, katarina.vancova@region-bsk.skStiahnuť podklady
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb14. 09. 2020 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Katarína Vančová, +421 248264207, katarina.vancova@region-bsk.skStiahnuť podklady
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT A DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB PRE SLUŽOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLÁ PROSTREDNÍCTVOM PALIVOVÝCH KARIET10.07.2020 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaMgr. Ľuboš Patúc, +421 248264212, lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podklady
Čistiace, dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby pre Úrad BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK06. 07. 2020 do 11:00 hod.BSKIng. Katarína Vančová, +421 248264207, katarina.vancova@region-bsk.skStiahnuť podklady
Rekonštrukcia sociálnych zariadení buniek25. 05. 2020BSKIng. Katarína Vančová, katarina.vancova@region-bsk.sk Stiahnuť podklady
Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum21.4.2020BSKIng. Jana Mazúchová e-mail: jana.mazuchova@region-bsk.skStiahnuť podklady
Zabezpečenie služieb osobnej železničnej dopravy - Cykloturistický vlak Záhoráčik11.03.2020BSKMgr. Ľuboš Patúc e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podklady
Poskytnutie služieb osobitnej pravidelnej dopravy do regiónu Malé Karpaty – Malokarpatský expres05.03.2020BSKMgr. Ľuboš Patúc e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podklady
Prestavba 4.NP a 5.NP - vybudovanie školských tried a sociálnych zariadení z ubytovacích buniek06.04.2020BSKMgr. Lucia Lorencová, lucia.lorencova@region-bsk.skStiahnuť podklady
Obrábacie stroje pre SOŠ Hlinícka 1, Bratislava06.11.2019BSKIng. Matej Meľo, matej.melo@region-bsk.skStiahnuť podklady
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 919.08.2019BSKMgr. Veronika Václaviková, veronika.vaclavikova@region-bsk.skStiahnuť podklady
Poskytnutie služieb podpory, zmien a rozvoja aplikačného programového vybavenia SPIN, iSPIN30.07.2019BSKIng. Matej Meľo, matej.melo@region-bsk.skStiahnuť podklady
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA30.07.2019BSKIng. Jana Kolajová, jana.kolajova@region-bsk.skStiahnuť podklady
Rekonštrukcia časti podkrovia v dvornej časti a prístavba schodiska a výťahu – k národnej kultúrnej pamiatke – Dom meštiansky09.07.2019Malokarpatské múzeum v PezinkuIng. Jana Kolajová, jana.kolajova@region-bsk.skStiahnuť podklady
Prenájom multifunkčných fotokopírovacích zariadení25.06.2019BSKIng. Katarína Vančová, katarina.vancova@region-bsk.skStiahnuť podklady
Vybudovanie športového areálu/ SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera č. 5, Bratislava24.06.2019BSKIng. Katarína Vančová, katarina.vancova@region-bsk.skStiahnuť podklady
Výmena okien na SPŠS Fajnorovo náb. 5, Bratislava18.06.2019BSKIng. Jana Kolajová, jana.kolajova@region-bsk.skStiahnuť podklady
Rekonštrukcia okenných konštrukcií na SPŠ elektrotechnickej, Zochova 9, Bratislava 10.06.2019BSKIng. Katarína Vančová, katarina.vancova@region-bsk.skStiahnuť podklady
Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača 07.06.2019BSKIng. Jana Kolajová, jana.kolajova@region-bsk.skStiahnuť podklady
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva pre Ú BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti21.08.2020 10:00Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 82005 BratislavaIng. Matej Meľo, Telefón: +421 248264139, Email: matej.melo@region-bsk.skStiahnuť podklady
Prejsť na obsah