Úvod Regionálny rozvoj

Regionálny rozvoj

Regionálny rozvoj

Našou snahou je v prvom rade informovať o aktivitách a výsledkoch práce, ktoré prispievajú k rozvoju Bratislavského kraja. Veríme, že tento portál pomôže posilniť význam monitorovania a hodnotenia realizovaných projektov a stratégií, čím sa vytvorí podklad pre ďalšie rozhodovanie, spoluprácu s miestnou samosprávou a v konečnom dôsledku i kontinuálne zlepšovanie a vytváranie nových projektov a stratégií.

PROJEKTY

STRATÉGIE

ZASTÚPENIE BSK PRI EÚ V BRUSELI

RADA PARTNERSTVA

IROP

Kontakt

Mgr. Barbora Lukáčová

Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
riaditeľka odboru
Tel. č.: 02 / 48 264 632
Mobil: +421 903 255 165
E-mail: barbora.lukacova@region-bsk.sk

Ing. Michal Beniač

Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
zástupca riaditeľky odboru
Tel. č.: 02/ 4826 4149
Mobil: +421 911 016 595
E-mail: michal.beniac@region-bsk.sk

Ing. Ivan Magát

Oddelenie riadenia projektov
vedúci oddelenia
Tel. č.: 02/ 4826 4266
Mobil: +421 903 770 438
E-mail: ivan.magat@region-bsk.sk

Ing. Matúš Krnčok

Inštitút regionálnej politiky
vedúci inštitútu
Tel. č.: 02/ 4826 4198
E-mail: zoltan.cunderlik@region-bsk.sk

Mgr. Zoltán Čunderlík

Inštitút regionálnej politiky
vedúci oddelenia
Tel. č.: 02/ 4826 4508
Mobil: +421 948 124 031
E-mail: matus.krncok@region-bsk.sk

Mgr. Tomáš Teleky

Zastúpenie BSK pri EÚ v Bruseli
vedúci zastúpenia
Tel. č.: +32 (0) 2 400 1787
Mobil: +421 911 677 379
E-mail: tomas.teleky@region-bsk.sk