Úvod Regionálny rozvoj

Regionálny rozvoj

Regionálny rozvoj

Snahou Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov  je v prvom rade informovať verejnosť, odborníkov z regionálneho rozvoja, ale aj samotné mestá a obce o aktivitách a výsledkoch práce samosprávy, ktoré prispievajú k rozvoju Bratislavského kraja.

Veríme, že tento portál pomôže posilniť význam monitorovania a hodnotenia realizovaných projektov a stratégií v kraji, čím sa vytvorí podklad pre ďalšie rozhodovanie, spoluprácu s miestnou samosprávou a v konečnom dôsledku i kontinuálne zlepšovanie a vytváranie nových projektov a stratégií v Bratislavskom kraji.

PROJEKTY

STRATÉGIE

RADA PARTNERSTVA

Kontakty

Mgr. Barbora Lukáčová
Riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Tel. č.: 02/ 4826 4632
Mobil.: +421 903 255 165
E-mail: barbora.lukacova@region-bsk.sk

Ing. Michal Beniač
zástupca riaditeľky Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Tel. č.: 02/4826 4149
Mobil: +421 911 016 595
E-mail: michal.beniac@region-bsk.sk

Ing. Matúš Krnčok
Vedúci Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja
Tel. č.: 02/4826 4198
Mobil: +421 948 124 031
E-mail: matus.krncok@region-bsk.sk

Ing. Ivan Magát
Vedúci oddelenia riadenia projektov
Tel. č.: 02/4826 4266
Mobil: +421 903 770 438
E-mail: ivan.magat@region-bsk.sk 

Zobraziť ďalšie kontakty >