Projekty

Projekty

Snahou Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov  je v prvom rade informovať verejnosť, odborníkov z regionálneho rozvoja, ale aj samotné mestá a obce o aktivitách a výsledkoch práce samosprávy, ktoré prispievajú k rozvoju Bratislavského kraja.

Okrem toho veríme, že nám tento portál pomôže posilniť význam monitorovania a hodnotenia zrealizovaných projektov v kraji a vytvorí podklad pre ďalšie rozhodovanie, našu spoluprácu s miestnou samosprávou a v konečnom dôsledku kontinuálne zlepšovanie a vytváranie nových projektov v Bratislavskom kraji.

Prebiehajúce projekty

Zrealizované projekty

Dotácie

Databáza projektov miest a obcí BSK

Kontakty

Mgr. Barbora Lukáčová
Riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Tel. č.: 02/ 4826 4632
Mobil.: +421 903 255 165
E-mail: barbora.lukacova@region-bsk.sk

Ing. Michal Beniač
Zástupca riaditeľky Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Tel. č.: 02/4826 4149
Mobil: +421 911 016 595
E-mail: michal.beniac@region-bsk.sk

 Ing. Ivan Magát
Vedúci oddelenia riadenia projektov
Tel. č.: 02/4826 4266
Mobil: +421 903 770 438
E-mail: ivan.magat@region-bsk.sk

Ing. Matúš Krnčok
Vedúci Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja
Tel. č.: 02/4826 4198
Mobil: +421 948 124 031
E-mail: matus.krncok@region-bsk.sk 

Zobraziť ďalšie kontakty >