Projekty

Rozvojové projekty

Naše projekty vychádzajú z priorít Programového vyhlásenia BSK. Sú riešené dlhodobo a komplexne a to v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry.

Prebiehajúce projekty

Predložené projekty

Pripravované projekty

Zrealizované projekty

Dotácie

Databáza projektov miest a obcí BSK

Kontakt

Mgr. Barbora Lukáčová

Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
riaditeľka odboru
Tel. č.: 02 / 48 264 632
Mobil: +421 903 255 165
E-mail: barbora.lukacova@region-bsk.sk

Ing. Michal Beniač

Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
zástupca riaditeľky odboru
Tel. č.: 02/ 4826 4149
Mobil: +421 911 016 595
E-mail: michal.beniac@region-bsk.sk

Ing. Ivan Magát

Oddelenie riadenia projektov
vedúci oddelenia
Tel. č.: 02/ 4826 4266
Mobil: +421 903 770 438
E-mail: ivan.magat@region-bsk.sk

Ing. Matúš Krnčok

Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja
vedúci inštitútu
Tel. č.: 02/ 4826 4198
E-mail: zoltan.cunderlik@region-bsk.sk

Mgr. Zoltán Čunderlík

Oddelenie cestovného ruchu, cezhraničnej spolupráce a lokálnej ekonomiky
vedúci oddelenia
Tel. č.: 02/ 4826 4508
E-mail: zoltan.cunderlik@region-bsk.sk

Mgr. Tomáš Teleky

Zastúpenie BSK pri EÚ v Bruseli
vedúci zastúpenia
Tel. č.: +32 (0) 2 400 1787
Mobil: +421 911 677 379
E-mail: tomas.teleky@region-bsk.sk

Prejsť na obsah